Відкритий міжнародний університет розвитку людини «УКРАЇНА»
Вступ до університету
Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+ 380-44-409-27-62
+ 380-44-424-70-08
м. Київ, вул. Львівська, 23, корп. 1, каб. 104 Google map
pkuu@vmurol.com.ua
пн-пт 9.00-19.00 сб-нд 9.00-15.00

Дисципліна: Біологія, анатомія та фізіологія

Кількість годин (кредитів ЄКТС): 90 (3)

 

Мета навчальної дисципліни: застосовувати знання загальних закономірностей походження і розвитку життя, будови, розвитку хімічних процесів та індивідуальних особливостей організму людини, закономірності функціонування окремих органів і систем, їх регуляції і саморегуляції в нормі та патології.

 

Основні завдання: застосовувати знання про будову і розвиток клітин, тканин, органів, систем організму у взаємозв'язку з їх функціями в нормі.

 

Результати навчання за навчальною дисципліною:

знати:

- фізіологічні закономірності процесів і явищ у нормі;

- особливості будови прокаріотичних і еукаріотичних клітин;

 

вміти:

- використовувати знання будови і функцій органел клітини для розуміння фізіологічних і патологічних процесів, що протікають у клітині;

- працювати з мікроскопами, оптичними та простими очима;

- ідентифікувати різні життєві форми паразитів;

- вирішувати генетичні завдання, складати родоводи.

 

Види робіт: лекції, практичні заняття, самостійне опрацювання матеріалу, виконання індивідуальних завдань, виконання завдань для самоперевірки, виконання модульних контрольних робіт, індивідуальні науково-дослідні завдання (ІНДЗ).