Відкритий міжнародний університет розвитку людини «УКРАЇНА»
Вступ до університету
Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+ 380-44-409-27-62
+ 380-44-424-70-08
м. Київ, вул. Львівська, 23, корп. 1, каб. 104 Google map
pkuu@vmurol.com.ua
пн-пт 9.00-19.00 сб-нд 9.00-15.00

Дисципліна: Біологія індивідуального розвитку

Кількість годин (кредитів ЄКТС): 150 (5)

 

Мета навчальної дисципліни: вивчення механізмів формотворчих процесів онтогенезу (повного циклу розвитку особини), в основі якої лежить реалізація спадкової інформації на всіх етапах розвитку.

 

Результати навчання за навчальною дисципліною:

знати:

- найсучасніші методи ембріологічних досліджень;

- морфологію і фізіологію гамет;

- характеристику та біологічне значення процесів запліднення, дроблення, гаструляції, гісто- та органогенезу і позазародкових органів;

- особливості постнатального розвитку організму.

 

вміти:

- користуватися світловим мікроскопом;

- дати структурно-функціональну характеристику зародка під час ембріогенезу та ріст і розвиток організму протягом постембріонального періоду;

- оцінювати дані електронно-мікроскопічних змін;

- розрізняти на препаратах відповідні клітини, клітинні структури та оболонки.

 

Зміст дисципліни (тематика): Біологія розвитку. Предмет, завдання і методи сучасної біології розвитку. Періодизація онтогенезу. Клітинний цикл. Характеристика фаз мітозу. Інтерфаза. Біологічне значення мітозу. Мейоз, його характеристика, біологічне значення. Інтеркінез. Відмінність мейозу від мітозу. Походження первинних статевих клітин та їх специфікація. Відмінності між статевими і соматичними клітинами. Фази гаметогенезу. Регуляція спермато- і овогенезу. Будова і розвиток чоловічих статевих клітин. Будова і розвиток жіночих статевих клітин. Запліднення. Особливості запліднення. Стадії взаємодії статевих клітин. Дистантні взаємодії гамет: активація руху сперміїв, видоспецифічне залучення сперміїв. Контактні взаємодії гамет. Акросомна реакція б/х, ссавці. Злиття гамет. Блокування поліспермії. Акросомна реакція. Оболонка запліднення. Злиття генетичного матеріалу. Оплазматична сегрегація. Партеногенез. Дроблення. Його біологічне значення. Відмінності від мітозу соматичних клітин. Просторова організація бластомерів. Правила Гертвіга і Сакса. Борозни дроблення та їх типи. Типи дроблення. Принципи, що лежать в основі їх класифікації. Голобластичне дроблення: радіальне, спіральне, білатеральне і анархічне. Меробластичне дроблення. Бластула. Типи бластул та їх структура. Функції бластоцелю. Визначення гаструляції. Способи гаструляції. Телобластичний та ентеробластичний способи утворення мезодерми. Причини і механізми гаструляції. Гаструляція і органогенез. Похідні зародкових листків. Осьові органи. Морфогенетичні закономірності, на основі яких відбуваються процеси органогенезу. Періодизація ембріонального розвитку людини: фази онтогенезу. Провізорні органи людини. Критичні періоди розвитку людини. Тератогенні фактори. Тератогенез: причини і механізми. Біологічні, соціальні та медичні особливості вікових періодів постембріонального розвитку людини. Геронтологія. Теорії старіння людини і проблема довголіття.

 

Види робіт: лекції, семінарські заняття, практичні заняття, самостійні роботи, індивідуальні роботи, контрольні завдання.