Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+ 380-44-409-27-62
+ 380-44-424-70-08
м. Київ, вул. Львівська, 23, корп. 1, каб. 104 Google map
pkuu@vmurol.com.ua
пн-пт 9.00-19.00 сб-нд 9.00-15.00

Дисципліна: Біологія мисливських тварин

Кількість годин (кредитів ЄКТС): 90 (3)

 

Мета навчальної дисципліни:

- надати студентам основні відомості про класифікацію, систематику, таксономію, географічне розповсюдження та особливості екології основних груп мисливських тварин для підвищення ефективності їх стійкого використання, охорони та відтворення;

- ознайомити студентів із видовим складом мисливської фауни України, основними екологічними факторами та їх значенням у житті мисливських тварин;

- ознайомити студентів із методиками визначенням біологічних, екологічних та етологічних особливостей мисливських тварин, розподілу тварин залежно від змін абіотичних та антропогенних факторів середовища, визначення видів за слідами їх життєдіяльності, в певних біотопах за їх зовнішньою будовою, поведінкою, голосом тощо.

 

Результати навчання за навчальною дисципліною:

- оволодіти знаннями про класифікацію, систематику, таксономію, географічне розповсюдження та особливості біології мисливських тварин, вміти їх використовувати задля раціонального використання, охорони та відтворення;

- впорядкувати знання щодо видового складу мисливської фауни України;

- узагальнити основні екологічні фактори та їх значення в житті мисливських тварин;

- освоїти методику визначенням біологічних, екологічних та етологічних особливостей мисливських тварин;

- розширити знання про штучне розведення звірів;

- сформулювати поняття та зміст мисливського ранчо;

- ознайомитись та спланувати ветеринарне обстеження дичини.

 

Зміст дисципліни (тематика):

Тема 1.    Біологія мисливських тварин як новий спеціалізований розділ екології, який вивчає питання раціонального господарського використання диких тварин.

Тема 2.    Основні мисливські тварини світу.

Тема 3.    Мисливські птахи. Загальна характеристика класу птахів. Морфо-фізіологічні особливості птахів. Адаптації до польоту. Міграції птахів. Механізми орієнтації та навігації у птахів.

Тема 4.    Система мисливських птахів України. Загальна систематика та особливості біології основних рядів: гусеподібні, курині, денні хижі птахи, кулики, голуби; інші мисливські птахи України.

Тема 5.    Система та біологічні особливості мисливських звірів України. Ряд парнопалі, хижі звірі, зайцеподібні, гризуни та інші нечисленні групи.

Тема 6.    Штучне розведення звірів.

Тема 7.    Поняття та змст мисливського ранчо.

Тема 8.    Біологічні дослідження та ветеринарне обстеження дичини.

Тема 9.    Механізми управління популяціями мисливських тварин задля досягнення оптимальних показників їх продуктивності в конкретних умовах.

 

Види робіт: лекції, практичні заняття, самостійне опрацювання матеріалу, виконання індивідуальних завдань, виконання завдань для самоперевірки, виконання модульних контрольних робіт, складання заліку.