Відкритий міжнародний університет розвитку людини «УКРАЇНА»
Вступ до університету
Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+ 380-44-409-27-62
+ 380-44-424-70-08
м. Київ, вул. Львівська, 23, корп. 1, каб. 104 Google map
pkuu@vmurol.com.ua
пн-пт 9.00-19.00 сб-нд 9.00-15.00

Дисципліна: Біологія та систематика окремих груп бактерій

Кількість годин (кредитів ЄКТС): 120 (4)

 

Мета навчальної дисципліни: оволодіння сучасними і перспективними напрямами в дослідженні біології і систематики бактерій, вивченні таксономічних категорій та принципів, що покладені в основу систематики мікроорганізмів.

 

Результати навчання за навчальною дисципліною:

знати:

 • історію вивчення мікроорганізмів та перші спроби їх систематики;
 • таксономічну термінологію;
 • принципи класифікації мікроорганізмів;
 • сучасний поділ мікроорганізмів на чотири категорії;
 • основні групи грам негативних бактерій та основних представників цих груп, що проявляють сапрофітні та патогенні властивості;
 • основні групи грам позитивних бактерій, та основних представників цих груп, що проявляють сапрофітні та патогенні властивості;
 • основи понять про еубактерії, які позбавлені клітинних стінок;
 • сучасні дані про архебактерії.

 

вміти:

 • використовувати основні таксономічні категорії при класифікації мікроорганізмів;
 • зробити висновок щодо приналежності мікроорганізмів до про- й еукаріотичних організмів;
 • користуватися визначником Берджі;
 • оцінити кількість певних груп мікроорганізмів залежно від їх властивостей;
 • оцінити роль певної групи мікроорганізмів у патогенезі;
 • зробити висновки щодо екологічної ролі певної групи мікроорганізмів.

 

Зміст дисципліни (тематика): Уявлення про різноманіття світу мікроорганізмів. Розвиток класифікації та систематики мікроорганізмів від давніх часів до сьогодення, вивчення нових даних щодо особливостей геному мікроорганізмів, що дозволяє більш повно виявити родинні зв’язки між ними та оцінити біологічну роль окремих груп бактерій у життєдіяльності людини та у колообігу елементів у природі.

 

Види робіт: лекції, семінарські заняття, практичні, лабораторні роботи, контрольні завдання.