Відкритий міжнародний університет розвитку людини «УКРАЇНА»
Вступ до університету
Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+ 380-44-409-27-62
+ 380-44-424-70-08
м. Київ, вул. Львівська, 23, корп. 1, каб. 104 Google map
pkuu@vmurol.com.ua
пн-пт 9.00-19.00 сб-нд 9.00-15.00

Дисципліна: Біологія з основами генетики

Кількість годин (кредитів ЕКТС): 150 (5)

 

Мета навчальної дисципліни: оволодіти теоретичними знаннями та відповідними практичними навичками, необхідними для подальшого навчання і самостійної роботи у професійній діяльності.

 

Результати навчання за навчальною дисципліною:

знати:

-         молекулярно-клітинний рівень організації життя;

-         основи генетики людини;

-         реалізацію спадкової інформації;

-         порушення онтогенезу та їх місце в патології людини;

-         генетику статі;

-         збудників інфекцій та інвазій, хромосомні хвороби;

-         медико-біологічні основи паразитизму

 

вміти:

-         аналізувати структурно-функціональну організацію клітини;

-         аналізувати особливості спадкової інформації;

-         аналізувати порушення у взаємодії генів;

-         аналізувати мінливість, її форми, мутагенез;

-         аналізувати паразитів у організмі людини.

 

Зміст дисципліни (тематика):

Біологія людини. Молекулярно-клітинний рівень організації життя. Спадкова інформація та її реалізація в житті людини. Організмовий рівень організації життя. Основи генетики людини. Хромосомні хвороби. Хромосомна теорія спадковості Моргана. Медична протозоологія. Медична гельмінтологія.

 

Види робіт: лекції, семінарські заняття, самостійна робота, індивідуальна робота, контрольні завдання.