Відкритий міжнародний університет розвитку людини «УКРАЇНА»
Вступ до університету
Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+ 380-44-409-27-62
+ 380-44-424-70-08
м. Київ, вул. Львівська, 23, корп. 1, каб. 104 Google map
pkuu@vmurol.com.ua
пн-пт 9.00-19.00 сб-нд 9.00-15.00

Дисципліна: Біорізноманіття

Кількість годин (кредитів ЄКТС): 120 (4)

 

Мета навчальної дисципліни: формування у студентів екологічного мислення. На основі курсу студент повинен розуміти теоретичні питання формування і збереження біорізноманіття, його кількісної та еколого-економічної оцінки в сучасних умовах, втрати і відновлення видів тощо. В курсі також розглядаються проблеми біорізноманіття і біологічного забруднення, доместикації, проблеми вибору природних територій, що особливо охороняються і можливості керування екосистемами з позиції принципу біологічного різноманіття.

 

Результати навчання за навчальною дисципліною:

знати:

- рівні та закономірності розвитку біорізноманіття;

- історичні шляхи формування біорізноманіття в різних географічних зонах;

- способи збереження біорізноманіття.

 

вміти:

- кількісно обчислити рівень біорізноманіття;

- користуватися методами моніторингу біорізноманіття;

- розробляти рекомендації по раціональному використанню ресурсів біорізноманіття.

 

Зміст дисципліни (тематика): Загальні уявлення про біологічне різноманіття. Глобальна стратегія збереження біорізноманіття. Визначення поняття «біологічне різноманіття», його значення для житті людини і суспільства в цілому, задачі і концепції глобальної стратегії збереження біорізноманіття. Формування біорізноманіття. Біорізноманіття і сталість екосистем. Динаміка видового багатства за палеонтологічними даними. Класифікація біорізноманіття. Історія формування біорізноманіття, зміни екосистем протягом еволюції. Методи кількісної оцінки біорізноманіття. Біорізноманіття і різноякісність. Ендогенна й екзогенна різноякісність. Економічна оцінка біорізноманіття. Втрата і відновлення видів. Прикладні задачі ландшафтного планування. Біорізноманіття і біологічне забруднення середовища.

 

Види робіт: лекції, семінарські заняття, самостійна робота, індивідуальна робота, контрольні завдання.