Відкритий міжнародний університет розвитку людини «УКРАЇНА»
Вступ до університету
Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+ 380-44-409-27-62
+ 380-44-424-70-08
м. Київ, вул. Львівська, 23, корп. 1, каб. 104 Google map
pkuu@vmurol.com.ua
пн-пт 9.00-19.00 сб-нд 9.00-15.00

Дисципліна: Бізнес-план підприємства

Кількість годин (кредитів ЄКТС): 90 (3)

 

Мета навчальної дисципліни: формування у майбутніх фахівців системи спеціальних знань, спрямованих на пізнання методики планування діяльності організації і складання бізнес-планів, розробки комплексного підходу до бізнес-планування в галузі туристичного господарства.

 

Результати навчання за навчальною дисципліною:

знати:

- основні теоретичні положення для складання бізнес-плану з туристичного бізнесу;

- класифікацію бізнес-планів та видів планування на підприємстві;

- види проектів та їх призначення;

- перелік основних робіт по складанню бізнес-плану з туристичного бізнесу.

 

вміти:

- проводити дослідження та відбір показників для складання бізнес-плану, використовуючи розглянуті в науковій дисципліні методи;

- аналізувати результати досліджень, використовувати їх для оптимізації фінансово-економічного стану підприємства;

- розробляти оперативні плани організацій та підприємств;

- складати бізнес-план підприємства туристичного підприємства.

 

Зміст дисципліни (тематика):

Тема 1. Види планів. Методи та способи планування.

Тема 2. Стратегія розвитку підприємства та бізнес-планування. Основні етапи створення туристичного та готельно-ресторанного бізнесу.

Тема 3. Маркетинг в туризмі. Реклама в індустрії туризму та готельно-ресторанній справі.

Тема 4. Ресурсний потенціал. Виробнича база підприємств сфери туризму та готельно-ресторанного бізнесу.

Тема 5. Фінансова та цінова політика підприємств.

Тема 6. Ризики та страхування туристичної діяльності.

 

Види робіт: лекції, практичні заняття, модульні контрольні роботи, індивідуальні роботи студентів із викладачем, самостійна робота студентів, консультації, підготовка до іспиту, іспит.