Відкритий міжнародний університет розвитку людини «УКРАЇНА»
Вступ до університету
Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+ 380-44-409-27-62
+ 380-44-424-70-08
м. Київ, вул. Львівська, 23, корп. 1, каб. 104 Google map
pkuu@vmurol.com.ua
пн-пт 9.00-19.00 сб-нд 9.00-15.00

Дисципліна: Бізнес-планування на підприємствах готельно-ресторанного типу

Кількість годин (кредитів ЄКТС): 180 (6)

 

Мета навчальної дисципліни: полягає у засвоєнні студентами теоретичних знань, а також набуття ними практичних навичок з бізнес-планування як елементу управління закладу готельно-ресторанного господарства в сучасних умовах господарювання.

 

Результати навчання за навчальною дисципліною:

знати:

- сутність, принципи та особливості бізнес-планування у сфері послуг, його значення в сучасних умовах розвитку економіки України;

- систему методів бізнес-планування в умовах ринку;

- значення та зміст розділів бізнес-плану підприємства сфери послуг;

- організацію та порядок розробки планів підприємства готельного та ресторанного бізнесу, підготовку необхідних аналітичних даних.

 

вміти:

- виявляти структурні закономірності розвитку бізнес-процесів;

- визначати джерела формування прибутку, розраховувати вплив факторів на величину прибутку й розробляти заходи щодо його зростання;

- вміти формувати пропозиції щодо резервів поліпшення діяльності;

- розробляти бізнес-план підприємства індустрії гостинності.

 

Зміст дисципліни (тематика):

Бізнес планування: мета, суть, ознаки, значення та методичні основи. Бізнес-план та його роль у розвитку готельно-ресторанного господарства. Зміст, основні типи та структура бізнес-планів. Дослідження конкурентного середовища. Маркетинговий план закладу готельно-ресторанного господарства. Виробничий план закладу готельно-ресторанного господарства. Організаційний план закладу готельно-ресторанного господарства. Методичні підходи щодо розрахунку фінансового плану закладу готельно-ресторанного господарства. Оцінка ризиків та механізми їх хеджування в закладі готельно-ресторанного господарства. Презентація бізнес-плану.

 

Види робіт: лекції, практичні заняття, самостійна робота студентів.