Відкритий міжнародний університет розвитку людини «УКРАЇНА»
Вступ до університету
Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+ 380-44-409-27-62
+ 380-44-424-70-08
м. Київ, вул. Львівська, 23, корп. 1, каб. 104 Google map
pkuu@vmurol.com.ua
пн-пт 9.00-19.00 сб-нд 9.00-15.00

Дисципліна: Ботаніка

Кількість годин (кредитів ЄКТС): 180 (6)

 

Мета навчальної дисципліни: ознайомити з основами систематики, еволюції та екології основних груп рослин, їх поширенням у природі та взаємозв’язками між собою та з іншими компонентами живого, навчити основних систематичних ознак різних груп рослинних організмів, їх значення у природі та житті людини.

 

Результати навчання за навчальною дисципліною:

знати:

- основні систематичні одиниці рослинного світу та їхні характерні ознаки, поширення та значення;

- основні філогенетичні зв’язки між групами рослин;

- екологічні характеристики окремих груп рослин та їхніх угруповань;

- поширення різних груп рослин по земній кулі та їхня роль у формуванні рослинного покриву Землі;

- загальну характеристику рослин, що підлягають особливій охороні та особливості охоронних заходів;

- поняття про інтродукцію та акліматизацію рослин як фактор збереження та збагачення біорізноманіття;

 

вміти:

- визначати систематичні групи різного рангу за характерними ознаками рослинного організму;

- охарактеризувати еволюційні зв’язки між різними групами рослин;

- вміти визначати основні екологічні групи рослин та характеризувати їх місцезростання;

- знати основні закономірності поширення рослин по земній кулі;

- володіти знаннями про основні охороні категорії та заходи охорони рідкісних та зникаючих рослин і поняттями про інтродукцію та акліматизацію рослин.

 

Зміст дисципліни (тематика): Основні групи рослин та їх систематичні й екологічні ознаки. Значення окремих груп рослин у природі та житті людини. Основні екологічні групи рослин та їх характерні ознаки. Поняття про фітоценози та рослинні угруповання, діагностування едафон-кліматичних умов території за рослинним покривом. Фітомеліорація та фіторекультивація територій. Основи географії рослин та ресурсознавства. Поняття про інтродукцію та акліматизацію рослин, охорону рослинного світу, основні охоронні категорії та рівні охороно-природно-заповідних територій різного рангу заповідності.

 

Види робіт: лекції, практичні та семінарські заняття, самостійні роботи, індивідуальні творчі завдання, контроль отриманих знань та навичок.