Відкритий міжнародний університет розвитку людини «УКРАЇНА»
Вступ до університету
Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+ 380-44-409-27-62
+ 380-44-424-70-08
м. Київ, вул. Львівська, 23, корп. 1, каб. 104 Google map
pkuu@vmurol.com.ua
пн-пт 9.00-19.00 сб-нд 9.00-15.00

Дисципліна: Бренд-менеджмент

Кількість годин (кредитів ЄКТС): 150 (5)

 

Мета навчальної дисципліни: формування у студентів системи теоретичних знань та практичних навичок використання компетенцій в управлінні комунікативними зв'язками з аудиторією споживачів.

 

Результати навчання за навчальною дисципліною:

знати:

 • основні категорії: бренд-менеджмент, брендинг, марочна політика, індивідуальність бренда, стратегії позиціонування бренда, комунікації бренд-менеджменту, моделі створення бренда, організаційне моделювання в управлінні брендингом, "бренд-інкубатор", комунікаційна концепція маркетингу, стратегії розвитку бренда;
 • використання брендингу в управлінні маркетинговою активністю;
 • створення бренда та оцінка його потенціалу;
 • розробка комунікаційної концепції маркетингу;
 • організація робіт з брендингу;
 • підтримка життєдіяльності та розвитку брендів;
 • моделювання в управлінні брендингом;
 • позиціонування та перепозиціонування бренда;
 • диференціація брендингових комунікацій;
 • розробка марочної стратегії та політики.

 

вміти:

 • застосовувати на практиці методи дослідження брендів, брендингу та їх впливу на успіх продукту, методи аналізу бізнес-комунікацій у сфері бізнесу;
 • набути навичок з підготовки моделей створення брендів та оцінки їх потенціалу;
 • розробляти типові схеми написання брендів у каналах товарообігу;
 • набути практичних навичок для підтримки життєздатності та розвитку брендів;
 • володіти основами управління успіхом підприємства на основі брендів та брендингу;
 • знаходити організаційно-управлінські рішення та готовність нести за них відповідальність;
 • оцінювати умови та наслідки прийняття організаційно-управлінських рішень;
 • аналізувати взаємозв'язки між функціональними стратегіями компаній з метою підготовки збалансованих управлінських рішень;
 • брати участь у розробці маркетингової стратегії організації, планувати та здійснювати заходи, що спрямовані на її реалізацію;
 • аналізувати поведінку споживачів та формування попиту.

 

Зміст дисципліни (тематика):

Тема 1. Бренд-менеджмент: поняття, зміст. Бренд та брендинг.

Тема 2. Класифікація брендів.

Тема 3. Позиціонування та бренд-менеджмент.

Тема 4. Інтегровані комунікації бренд-менеджменту.

Тема 5. Моделі формування та розвитку бренда.

Тема 6. Особливості управління брендингом.

Тема 7. Ребрендинг.

Тема 8. Організаційно-економічні аспекти брендингу.

Тема 9. Марочне бачення, стратегія та розуміння споживачів.

Тема 10. Брендинг як основа побудови комунікаційної концепції маркетингу.

Тема 11. Стратегія розвитку бренда як рухома сила стратегії розвитку бізнесу.

Тема 12. Правові основи брендингу.

Тема 13. Особливості брендингу в різних сферах.

Тема 14. Просування бренда в соціальних мережах та робота з новими медіа.

 

Види робіт: лекції, практичні заняття, модульні контрольні роботи, індивідуальні роботи студентів з викладачем, самостійна робота студентів, консультації, підготовка до заліку, залік.