Відкритий міжнародний університет розвитку людини «УКРАЇНА»
Вступ до університету
Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+ 380-44-409-27-62
+ 380-44-424-70-08
м. Київ, вул. Львівська, 23, корп. 1, каб. 104 Google map
pkuu@vmurol.com.ua
пн-пт 9.00-19.00 сб-нд 9.00-15.00

Дисципліна: Бухгалтерський облік і звітність у комерційних банках

Кількість годин (кредитів ЄКТС): 180 (6)

 

Мета навчальної дисципліни: формування системи знань із бухгалтерського обліку та звітності у банках, набуття вмінь і навичок з підготовки та використання облікової інформації для аналітичної діяльності й обґрунтування управлінських рішень у банківській діяльності.

 

Основні завдання:

- вивчення методів ведення бухгалтерського обліку у банку;

- відображення у звітності активів, зобов’язань, власного капіталу, доходів і витрат банку;

- визначення впливу банківських операцій на зміни фінансового стану банку та результати його фінансової діяльності;

- складання фінансової звітності банку.

 

Зміст дисципліни (тематика):

Змістовний модуль 1.

Тема 1.Система бухгалтерського обліку та звітності у банках.

Тема 2. Облік власного капіталу.

Тема 3. Облік касових операцій.

Тема 4. Облік розрахункових операцій.

Тема 5. Облік депозитних операцій.

Тема 6. Облік кредитних операцій.

Змістовний модуль 2.

Тема 7. Облік операцій в іноземній валюті.

Тема 8. Облік операцій з цінними паперами.

Тема 9. Облік основних засобів і нематеріальних активів.

Тема 10. Облік внутрішньобанківських операцій.

Тема 11. Облік доходів, витрат і фінансового результату діяльності банку.

Тема 12. Складання фінансової звітності.