Відкритий міжнародний університет розвитку людини «УКРАЇНА»
Вступ до університету
Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+ 380-44-409-27-62
+ 380-44-424-70-08
м. Київ, вул. Львівська, 23, корп. 1, каб. 104 Google map
pkuu@vmurol.com.ua
пн-пт 9.00-19.00 сб-нд 9.00-15.00

Дисципліна: Бухгалтерський облік у банках

Кількість годин (кредитів ЄКТС): 120 (4)

 

Мета навчальної дисципліни: формування фундаментальних теоретичних знань та практичних навичок організації ведення бухгалтерського обліку в комерційних банках і міжбанківських розрахунків, формування звітності банківської.

 

Результати навчання за навчальною дисципліною:

знати:

– зміст, завдання та принципи бухгалтерського обліку в банках, його цілі та специфіку ведення;

– суть обліково-операційної роботи в банках, вимоги до неї й побудову обліково-операційного апарату;

– класифікацію банківської документації, організацію документообігу в банках, види внутрішньобанківського контролю;

– особливості побудови Плану рахунків бухгалтерського обліку в банках, синтетичний та аналітичний облік, його параметри;

– облік коштів на кореспондентському рахунку в банку та міжбанківських розрахунків;

– синтетичний і аналітичний облік;

– облік капіталу банку та його резервів;

– організацію, документальне оформлення та облік касово-емісійних операцій банку;

– організацію та облік безготівкових розрахунків;

– облік депозитно-кредитних операцій у міжбанківській сфері, з суб’єктами господарської діяльності та фізичними особами;

– облік операцій із цінними паперами;

– облік лізингових операцій;

– особливості обліку іноземної валюти;

– облік основних засобів і нематеріальних активів;

– облік доходів і витрат банку;

– головні елементи фінансових звітів і принципи складання звітності;

 

вміти:

– заповнювати й перевіряти первинні банківські документи;

– складати бухгалтерські проведення на балансових і позабалансових рахунках;

– відображати господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку і в балансі;

– складати регулюючі проведення, звіти про фінансові результати, рух грошових коштів і баланс банку;

– здійснювати операційний внутрішній аудит основної банківської діяльності та складати відповідні розрахунки і документи.

 

Зміст дисципліни (тематика):

1. Система бухгалтерського обліку в банках.

2. Бухгалтерський облік касових операцій у банку.

3. Інструменти безготівкових розрахунків та облік операцій за цими розрахунками.

4. Бухгалтерський облік власного капіталу.

5. Бухгалтерський облік депозитних операцій банку.

6. Бухгалтерський облік активних кредитних операцій банку.

7. Бухгалтерський облік операцій в іноземній валюті.

8. Бухгалтерський облік цінних паперів та фінансових інвестицій банку.

9. Бухгалтерський облік основних засобів і нематеріальних активів банку.

10. Бухгалтерський облік доходів і витрат банку.

11. Складання та подання фінансової звітності банку.

 

Види робіт: лекції, практичні заняття, самостійна робота.