Відкритий міжнародний університет розвитку людини «УКРАЇНА»
Вступ до університету
Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+ 380-44-409-27-62
+ 380-44-424-70-08
м. Київ, вул. Львівська, 23, корп. 1, каб. 104 Google map
pkuu@vmurol.com.ua
пн-пт 9.00-19.00 сб-нд 9.00-15.00

Дисципліна: Бухгалтерський облік в управлінні банком

Кількість годин (кредитів ЄКТС): 120 (4)

 

Мета навчальної дисципліни: формування системи теоретичних і практичних знань про побудову бухгалтерського обліку – фінансового та внутрішньогосподарського – в системі управління банком; принципів побудови бухгалтерського обліку, фінансового обліку пасивів, активів, фінансового та внутрішньогосподарського обліку витрат, доходів фінансових результатів, а також питання звітності в управлінні банком.

 

Результати навчання за навчальною дисципліною:

знати:

–          зміст, завдання та принципи бухгалтерського обліку в банках, його цілі та специфіку ведення;

–          суть обліково-операційної роботи в банках, вимоги до неї й побудову обліково-операційного апарату;

–          класифікацію банківської документації, організацію документообігу в банках, види внутрішньобанківського контролю;

–          особливості побудови Плану рахунків бухгалтерського обліку в банках, синтетичний та аналітичний облік, його параметри;

–          облік коштів на кореспондентському рахунку в банку та міжбанківських розрахунків;

–          синтетичний і аналітичний облік;

–          облік капіталу банку та його резервів;

–          організацію, документальне оформлення та облік касово-емісійних операцій банку;

–          організацію та облік безготівкових розрахунків;

–          облік депозитно-кредитних операцій у міжбанківській сфері, із суб’єктами господарської діяльності та фізичними особами;

–          облік операцій із цінними паперами;

–          облік лізингових операцій;

–          особливості обліку іноземної валюти;

–          облік основних засобів і нематеріальних активів;

–          облік доходів і витрат банку;

–          головні елементи фінансових звітів і принципи складання звітності;

–          зміст і засади функціонування внутрішнього аудиту в банках;

 

вміти:

–          заповнювати й перевіряти первинні банківські документи;

–          складати бухгалтерські проведення на балансових і позабалансових рахунках;

–          відображати господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку і в балансі;

–          складати регулюючі проведення, звіти про фінансові результати, рух грошових коштів і баланс банку;

–          здійснювати операційний внутрішній аудит основної банківської діяльності та складати відповідні розрахунки і документи.

 

Зміст дисципліни (тематика):

  1. Концептуальні принципи обліку, враховані при формуванні номенклатури рахунків Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України;
  2. Облікові технології відображення змісту банківських операцій;
  3. Обліковий інструментарій;
  4. Порядок формування кореспонденції рахунків за змістом банківських операцій;
  5. Загальні підходи до побудови системи бухгалтерського обліку в банку;
  6. Об’єкти фінансового обліку та методики їх відображення через кореспонденцію рахунків; зміст інструктивно-нормативних документів НБУ з облікових питань.

 

Види робіт: лекції, практичні заняття, самостійна робота.