Відкритий міжнародний університет розвитку людини «УКРАЇНА»
Вступ до університету
Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+ 380-44-409-27-62
+ 380-44-424-70-08
м. Київ, вул. Львівська, 23, корп. 1, каб. 104 Google map
pkuu@vmurol.com.ua
пн-пт 9.00-19.00 сб-нд 9.00-15.00

Дисципліна: Бухгалтерський облік в управлінні підприємством

Кількість годин (кредитів ЄКТС): 120 (4)

 

Мета навчальної дисципліни: формування системи знань із підготовки облікової інформації як основи для прийняття обґрунтованих управлінських рішень на всіх рівнях управління підприємством.

 

Результати навчання за навчальною дисципліною:

знати:

- теорію, методологію, практику формування облікової інформації для сучасних і потенційних потреб управління підприємством;

- теоретичні, методичні та практичні засади використання бухгалтерського обліку як інформаційного джерела в управлінні підприємством;

- порядок формування бухгалтерської звітності для управління підприємством;

- сутність професійного судження та порядок його застосування в бухгалтерському обліку.

 

вміти:

- класифікувати облікову інформацію, будувати систему бухгалтерського обліку для потреб управління;

- організовувати формування облікової інформації за стадіями облікового процесу, управляти якістю бухгалтерського обліку, контролювати якість облікової інформації;

- здійснювати підготовку бухгалтерської звітності, визначати інформаційні потреби користувачів облікової інформації в управлінні підприємством, консультувати управлінський персонал підприємства щодо облікової інформації, розробляти форми управлінської бухгалтерської звітності;

- формувати управлінську бухгалтерську звітність для управління економічним об’єктом;

- оцінювати інформаційні потреби користувачів, якість облікової інформації та бухгалтерську звітність;

- застосовувати техніки та методики надання облікової інформації для сучасних та потенційних потреб управління підприємством.

 

Зміст дисципліни (тематика):

1. Сутність і місце облікової інформації в управлінні підприємством.

2. Принципи, методики і техніки підготовки управлінської бухгалтерської звітності.

3. Облікова політика в ціноутворенні.

4. Бухгалтерський облік в управлінні вартістю підприємства.

5. Збалансована система показників у формуванні обліково-аналітичного забезпечення управління підприємством.

6. Інструментарій бухгалтерського обліку та звітності в управлінні підприємством.

7. Бухгалтерський облік для прийняття екологічних рішень.

8. Бухгалтерський облік для прийняття соціальних рішень.

9. Бухгалтерський облік в управлінні ризиками підприємства.

 

Види робіт: лекції, практичні заняття, самостійна робота.