Відкритий міжнародний університет розвитку людини «УКРАЇНА»
Вступ до університету
Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+ 380-44-409-27-62
+ 380-44-424-70-08
м. Київ, вул. Львівська, 23, корп. 1, каб. 104 Google map
pkuu@vmurol.com.ua
пн-пт 9.00-19.00 сб-нд 9.00-15.00

Дисципліна: Бухгалтерський облік в управлінні суб'єктами господарювання

Кількість годин (кредитів ЄКТС): 120 (4)

 

Мета: формування системи знань з підготовки облікової інформації як основи для прийняття обґрунтованих управлінських рішень на всіх рівнях управління підприємством.

 

Результати навчання за навчальною дисципліною:

-         знати теорію, методологію, практику формування облікової інформації для сучасних і потенційних потреб управління підприємством;

-         знати порядок формування бухгалтерської звітності для управління підприємством;

-         уміти класифікувати облікову інформацію, будувати систему бухгалтерського обліку для потреб управління;

-         уміти здійснювати підготовку бухгалтерської звітності, визначати інформаційні потреби користувачів облікової інформації в управлінні підприємством, консультувати управлінський персонал підприємства щодо облікової інформації, розробляти форми управлінської бухгалтерської звітності.

 

Зміст дисципліни (тематика):

1. Сутність і місце облікової інформації в управлінні підприємством.

2. Бухгалтерський облік в інформаційній системі управління підприємством.

3. Принципи, методики і техніки підготовки управлінської бухгалтерської звітності.

4. Оцінювання очікуваних витрат для прогнозування та прийняття управлінських рішень.

5. Облікова політика в ціноутворенні.

6. Бухгалтерський облік в управлінні вартістю підприємства.

7. Збалансована система показників у формуванні обліково-аналітичного забезпечення управління підприємством.

8. Інструментарій бухгалтерського обліку та звітності в управлінні підприємством.

9. Бухгалтерський облік для прийняття екологічних рішень.

10. Бухгалтерський облік для прийняття соціальних рішень.

11. Бухгалтерський облік в управлінні ризиками підприємства.

12. Якість облікової інформації та бухгалтерського обліку.

 

Види робіт: лекції, практичні заняття, самостійна робота.