Відкритий міжнародний університет розвитку людини «УКРАЇНА»
Вступ до університету
Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+ 380-44-409-27-62
+ 380-44-424-70-08
м. Київ, вул. Львівська, 23, корп. 1, каб. 104 Google map
pkuu@vmurol.com.ua
пн-пт 9.00-19.00 сб-нд 9.00-15.00

Дисципліна: Бюджетування податків і зборів на підприємстві

Кількість годин (кредитів ЄКТС): 105 (3,5)

 

Мета навчальної дисципліни: формування у студентів сучасного економічного мислення і системи базових знань з теорії та практики бюджетування податків і зборів, методичних основ обчислення показників окремих бюджетів із урахуванням чинників зовнішнього і внутрішнього середовища та механізму контролю виконання бюджетів податків і зборів, набуття навичок опрацювання і використання податкової інформації в управлінні підприємницькою діяльністю, оцінки впливу механізмів оподаткування на її фінансово-економічні показники і майновий стан платника податків.

 

Результати навчання за навчальною дисципліною:

знати:

– основні критерії ефективної системи бюджетування податків та зборів підприємства, теоретичні основи їх організації;

– принципи, методи і форми побудови системи бюджетування податків і зборів з метою ведення ефективної підприємницької діяльності в умовах невизначеності бізнес-середовища;

– механізми ефективного формування та оптимального використання фінансових ресурсів підприємства;

– основні методи і прийоми планування нарахування податків і зборів, прогнозування та контроль за виконанням бюджету податків і зборів підприємства;

– порядок розробки фінансових та податкових бюджетів із урахуванням різних часових горизонтів;

– основні критерії для прийняття управлінських рішень у відповідності до вимог ПКУ, його зв’язок із бухгалтерським обліком.

 

вміти:

– організувати облік для цілей оподаткування в системі бухгалтерського обліку підприємства;

– практично здійснювати обліковий процес із застосуванням сучасних інформаційних технологій і комп'ютерних програм;

– вільно орієнтуватися в законодавчо-нормативному полі;

– складати і забезпечувати виконання фінансових та податкових планів (бюджетів);

– застосовувати прийоми та методи фінансового планування, бюджетування;

– кваліфіковано прогнозувати і планувати роботу щодо залучення та розміщення фінансових ресурсів на підприємстві;

– застосовувати норми Податкового кодексу України та критично мислити;

– удосконалювати набуті знання та практичні навички в умовах сучасних змін у системі оподаткування;

– застосовувати професійні уміння в конкретних ситуаціях підприємницької діяльності суб’єктів господарювання.

 

Зміст дисципліни (тематика):

1.Сутність, функції та місце бюджетування податків і зборів у системі управління підприємством.

2. Бюджетування податку на прибуток підприємства.

3. Бюджетування податку на доходи фізичних осіб.

4. Бюджетування податку на додану вартість.

5. Бюджетування акцизного податку.

6. Бюджетування екологічного податку.

7. Бюджетування рентної плати.

8. Бюджетування місцевих податків і зборів.

9. Бюджетування суб’єктів підприємницької діяльності, які обрали спрощену систему оподаткування.

10. Організація бюджетування податків і зборів на підприємстві.

 

Види робіт: лекції, практичні заняття, самостійна робота.