Відкритий міжнародний університет розвитку людини «УКРАЇНА»
Вступ до університету
Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+ 380-44-409-27-62
+ 380-44-424-70-08
м. Київ, вул. Львівська, 23, корп. 1, каб. 104 Google map
pkuu@vmurol.com.ua
пн-пт 9.00-19.00 сб-нд 9.00-15.00

Дисципліна: Вакцинопрофілактика та імунобіологічні препарати

Кількість годин (кредитів ЄКТС): 120 (4)

 

У лікуванні злоякісних новоутворень у даний час велике значення має глибоке розуміння базових принципів специфічної імунотерапії та механізму дії протипухлинних вакцин різних видів.

 

Результат вивчення навчальної дисципліни:

знати:

- основні принципи біотерапії злоякісних новоутворень;

- види протипухлинних вакцин, переваги і недоліки їх застосування;

- методи використання бактеріальних клітин та компонентів їх клітинної стінки у конструюванні протипухлинних вакцин;

- аутовакцини на основі пухлинно-специфічних антигенів та пухлинних клітин, методи їх виготовлення та механізми дії;

- значення протипухлинної імунної відповіді при застосуванні препаратів біотерапії раку.

 

вміти:

- застосовувати свої знання на практиці;

- використовувати основні методи і методики досліджень;

- виготовляти вакцини з бактерій та інших мікроорганізмів, їх хімічних компонентів, продуктів життєдіяльності;

- застосовувати вакцини для активної імунізації людей і тварин з метою профілактики і лікування інфекційних хвороб.

 

Види робіт: лекції, практичні, самостійна робота, індивідуальна робота.