Відкритий міжнародний університет розвитку людини «УКРАЇНА»
Вступ до університету
Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+ 380-44-409-27-62
+ 380-44-424-70-08
м. Київ, вул. Львівська, 23, корп. 1, каб. 104 Google map
pkuu@vmurol.com.ua
пн-пт 9.00-19.00 сб-нд 9.00-15.00

Дисципліна: Валеологія в туризмі

Кількість годин (кредитів ЄКТС): 180 (6)

 

Мета навчальної дисципліни: формування у студентів адекватних наукових уявлень про принципи, механізми, засоби, форми, види, етапи адаптації функціональних систем організму людини до природно-кліматичних лікувальних факторів.

 

Завдання навчальної дисципліни:

– викласти теоретичні основи та методологічні особливості застосування системного підходу у вивченні соціофізіологічних механізмів адаптації організму людини до рекреаційно-кліматичних факторів;

– викласти основи теорії антропоекологічної експертизи, прогнозування, нормування якості і таксонування територій курортно-лікувального застосування;

– виокремити кліматотерапевтичні зони в навколишньому середовищі;

– надати характеристику реабілітаційним аспектам санаторно-курортних закладів;

– ознайомити студентів із сучасними методами клімато-курортної експертизи і системою оздоровчих дій в умовах санаторно-курортних закладів.

 

Результати навчання за навчальною дисципліною:

знати:

-  загальні закономірності впливу природних факторів на організм людини;

-  механізми короткотривалої і довготривалої адаптації до різних природно-кліматичних зон;

-  загальні риси регіональної спеціалізації курортів Європи, Північної Африки і Близького Сходу, Нового Світу, Південно-Східної Азії і Тихоокеанського регіону;

-  доводити необхідність раціонального використання природних курортних ресурсів.

 

вміти:

-  пояснювати біофізичні основи використання перформованих фізичних факторів у санаторно-курортній практиці;

-  виділяти та оцінювати основні групи курортних ресурсів;

-  давати визначення основних понять курсу;

-  аналізувати сучасний стан, напрями і перспективи розвитку санаторно-курортного лікування в глобальному, національному та регіональному масштабах.

 

Зміст курсу (тематика):

Валеологія як наука. Основні поняття валеології. Основні завдання валеології. Поняття валеології в соціальному аспекті. Передумови зародження валеології. Основні постулати валеології. Функції валеології. Концепції валеології. Адаптація і акліматизація організму людини. Кліматичні курорти.

 

Види робіт: лекції, семінарські заняття, самостійна робота, індивідуальна робота, колоквіуми, контрольні завдання.