Відкритий міжнародний університет розвитку людини «УКРАЇНА»
Вступ до університету
Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+ 380-44-409-27-62
+ 380-44-424-70-08
м. Київ, вул. Львівська, 23, корп. 1, каб. 104 Google map
pkuu@vmurol.com.ua
пн-пт 9.00-19.00 сб-нд 9.00-15.00

Дисципліна: Вікова анатомія та фізіологія

Кількість годин (кредитів ЄКТС): 120 (4)

 

Мета навчальної дисципліни: впорядкувати знання щодо вікових змін у механізмах функціонування тканин, органів і систем та всього організму людини в цілому, а також закласти підґрунтя для творчого використання набутих знань при вивченні інших суміжних дисциплін та у подальшій професійній діяльності.

 

В результаті вивчення даного курсу студент повинен:

знати:

- теоретичні і практичні аспекти анатомії та фізіології;

- вікові особливості тканин;

- вікові особливості органів і систем.

 

вміти:

- володіти базовою термінологією;

- характеризувати особливості функціонування органів і систем людини;

- характеризувати взаємозв’язок тканин, органів, систем організму.

 

Зміст дисципліни (тематика): Вступ до вікової анатомії та фізіології. Загальні фізіологічні властивості організму людини. Кровообіг. Лімфообіг. Вікові особливості дихання. Фізіологія травлення. Обмін речовин та енергії. Процеси виділення. Гуморальна регуляція фізіологічних функцій. Нервова регуляція фізіологічних функцій. Фізіологія органів чуття. Вікова фізіологія м’язової діяльності.

 

Види робіт: лекції, семінарські заняття, практичні заняття, самостійна робота, контрольні роботи.