Відкритий міжнародний університет розвитку людини «УКРАЇНА»
Вступ до університету
Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+ 380-44-409-27-62
+ 380-44-424-70-08
м. Київ, вул. Львівська, 23, корп. 1, каб. 104 Google map
pkuu@vmurol.com.ua
пн-пт 9.00-19.00 сб-нд 9.00-15.00

Дисципліна: Вікова психологія

Кількість годин (кредитів ЄКТС) – 150 (5)

 

Мета: формування у студентів ґрунтовних знань про зміст і закономірності динаміки психічного розвитку індивіда протягом онтогенезу.

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати:

- основні закономірності психічного розвитку індивіда на різних етапах;

- основні принципи і методи побудови досліджень у віковій психології;

- основні критерії періодизації психічного розвитку;

- особливості формування пізнавальних, емоційно-вольових процесів, особистості протягом онтогенезу;

 

вміти:

- пояснювати різні аспекти психічного розвитку людини з позицій різних концепцій із урахуванням вікової специфіки;

- ставити перед собою науково-пізнавальну задачу та розв’язувати її, враховуючи якісні характеристики психологічного розвитку людини;

- обґрунтовувати використання конкретних психодіагностичних, розвивальних та корекційних заходів із урахуванням вікових та індивідуальних відмінностей людини.

 

Зміст дисципліни (тематика): Теоретичні та методологічні основи вивчення вікової динаміки психічних феноменів. Дитяча психологія. Психологія підліткового та раннього юнацького віку. Психологічні особливості періоду дорослості.

 

Види робіт: лекції, семінарські заняття, самостійні роботи, індивідуальні та творчі роботи, колоквіуми, контрольні завдання.