Відкритий міжнародний університет розвитку людини «УКРАЇНА»
Вступ до університету
Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+ 380-44-409-27-62
+ 380-44-424-70-08
м. Київ, вул. Львівська, 23, корп. 1, каб. 104 Google map
pkuu@vmurol.com.ua
пн-пт 9.00-19.00 сб-нд 9.00-15.00

Дисципліна: Віруси мікроорганізмов

Кількість годин (кредитів ЄКТС): 150 (5)

 

Мета навчальної дисципліни: засвоєння теоретичних основ та формування практичних навичок студентів при дослідженні вірусів мікроорганізмів та способів їх поширення.

 

Результати навчання за навчальною дисципліною:

знати:

- суть вірусології як однієї із пріоритетних напрямків сучасної біологічної науки;

- історію розвитку вірусології;

- основні групи вірусів, що поширені в біоценозах України;

- особливості взаємодії вірусів із чутливими клітинами бактерій;

- патогенез вірусних інфекцій;

- шляхи передачі вірусів;

- основні методи діагностики та ідентифікації вірусів;

- циркуляцію вірусів у біоценозах;

 

вміти:

- застосовувати для досліджень сучасне лабораторне обладнання;

- класифікувати віруси за їх морфологічними ознаками, молекулярною архітектурою та серологічними властивостями;

- користуватися навчальною, методичною та науковою літературою з вірусології.

 

Зміст дисципліни (тематика): Історичні аспекти вчення про віруси мікроорганізмів. Систематика та номенклатура вірусів мікроорганізмів Принципи структурної організації бактеріофагів. Віріон та його компоненти. Основні риси життєвого циклу бактеріофагів. Реалізація генетичної інформації у деяких вірусів мікроорганізмів. Помірні віруси мікроорганізмів. Лізогенія та трансдукція. Фаги як вектори в генній інженерії. Еволюція бактеріофагів. Фаги мікоплазм, архей та молочно-кислих бактерій. Практичне значення вірусів мікроорганізмів. Роль вірусів мікроорганізмів у природі та їх виділення з оточуючого середовища. Характеристика родин вірусів мікроорганізмів.

 

Види робіт: лекції, практичні та семінарські заняття, самостійна робота, індивідуальні творчі завдання, контроль отриманих знань та навичок.