Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+ 380-44-409-27-62
+ 380-44-424-70-08
м. Київ, вул. Львівська, 23, корп. 1, каб. 104 Google map
pkuu@vmurol.com.ua
пн-пт 9.00-19.00 сб-нд 9.00-15.00

Дисципліна: Вірусологія

Кількість годин (кредитів ЄКТС): 150 (5)

 

Мета навчальної дисципліни: засвоєння теоретичних основ та формування практичних навичок студентів при дослідженні вірусів та способів обмеження їх поширення.

 

Результати навчання за навчальною дисципліною:

знати:

- суть вірусології як однієї із пріоритетних напрямків сучасної біологічної науки;

- історію розвитку вірусології;

- основні групи вірусів, що поширені в біоценозах України;

- особливості взаємодії вірусів із чутливими клітинами;

- патогенез вірусних інфекцій;

- шляхи передачі вірусів;

- основні методи діагностики та ідентифікації вірусів;

- циркуляцію вірусів у біоценозах;

- способи обмеження вірусних інфекцій.

 

вміти:

- застосовувати для досліджень сучасне лабораторне обладнання;

- класифікувати віруси за їх морфологічними ознаками, молекулярною архітектурою та серологічними властивостями;

- користуватися навчальною, методичною та науковою літературою з вірусології.

 

Зміст дисципліни (тематика): Біологічні особливості вірусів як облігатних внутрішньоклітинних паразитів, їх роль у патології людини, тварин, рослин та бактерій. Методичні прийоми діагностики та специфічної профілактики найпоширеніших хвороб, які викликаються вірусами. Особливості молекулярно-генетичної структури вірусів, їх властивості, теоретичні основи їх репродукції у чутливих системах, механізми взаємодії із клітиною, їх роль у житті організмів як збудників різних інфекційних захворювань, принципи діагностики та специфічної профілактики хвороб, які викликаються вірусами.

 

Види робіт: лекції, семінарські заняття, практичні, лабораторні роботи, контрольні завдання.