Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+ 380-67-406-53-92 тимчасово
+ 380-97-739-54-85 тимчасово
+ 380-44-409-27-62
+ 380-44-424-70-08
м. Київ, вул. Львівська, 23, корп. 1, каб. 104 Google map
univ.ukraine@gmail.com
пн-пт 9.00-19.00 сб-нд 9.00-15.00

Нормативні документи

  Деякі нормативно-правові акти,

  що регламентують навчання іноземних громадян в Україні

  І. НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ,

  ЯКІ РЕГУЛЮЮТЬ ПРАВОВІ ЗАСАДИ   ОСВІТИ В УКРАЇНІ

  1.  

  Конституція України

  1.  

  Закон України "Про освіту"

  1.  

  Закон України "Про вищу освіту"

  1.  

  Закон України "Про загальну середню освіту"

  1.  

  Закон України "Про професійно-технічну освіту"

  1.  

  Закон України "Про закордонних українців"

  1.  

  Постанова КМ України від 30 грудня 2015 р. № 1187 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти"

  1.  

  Постанова КМ України від 29 квітня 2015 р. № 266 "Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти"

   

  ІІ. АКАДЕМІЧНІ ПИТАННЯ ОСВІТИ

  1.  

  Ліцензія Університету "Україна" на проведення освітньої діяльності

  1.  

  Сертифікат про акредитацію Університету "Україна" за IV рівнем

  1.  

  Постанова КМ України від 23 листопада 2011 р. №1392 "Про затвердження стандарту базової та повної загальної середньої освіти"

  1.  

  Постанова КМ України від 30 грудня 2015 р. №1187 "Про затвердження ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти"

  1.  

  Постанова КМ України від 23 березня 2016 р. №261 "Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)"

  1.  

  Наказ МОН України від 07.08.1996 р. №245 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 7.08. 1996 р. за № 427/1 "Про затвердження Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти"

  1.  

  Спільний наказ МОН та МОЗ України від 06.06.1996 р. № 191/153 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24.06.1996 р. за № 325/1350 "Про затвердження Положення про академічні відпустки та повторне навчання у вищих закладах освіти"

   

  ІІІ. ЗАПРОШЕННЯ НА НАВЧАННЯ. ВІЗОВІ ПИТАННЯ

  1.  

  Закон України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства"

  1.  

  Закон України "Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту"

  1.  

  Постанова КМ України від 26 лютого 1993 р.№ 136 "Про навчання іноземних громадян в Україні"

  1.  

  Постанова КМ України від 1 березня 2017 р. № 118 "Про затвердження Правил оформлення віз для в’їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію"

  1.  

  Постанова КМ України від 11 вересня 2013 р. № 684 "Деякі питання набору для навчання іноземців та осіб без громадянства"

  1.  

  Постанова КМ України від 4 грудня2013 р. № 884 "Про затвердження Порядку підтвердження достатнього фінансового забезпечення іноземців та осіб без громадянства для в’їзду в Україну, перебування на території України, транзитного проїзду через територію України і виїзду за її межі та визначення розміру такого забезпечення"

  1.  

  Спільний наказ СБУ та МЗС України від 12.02.2012 р. № 67/45

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 12.03.2012 р. за № 391/20704 "Про затвердження Інструкції про порядок погодження зі Службою безпеки України оформлення віз іноземцям та особам без громадянства дипломатичними представництвами та консульськими установами України за кордоном  в державі їх тимчасового або постійного проживання"

  1.  

  Наказ МЗС від 26.07.2011р.  № 196 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18.08.2011 р. за № 983/19721 "Про затвердження Інструкції про порядок оформлення іноземцям та особам без громадянства віз для в'їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію"

  1.  

  Наказ МОН від 01.11.2013  № 1541 Із змінами, внесеними згідно з

  Наказом Міністерства освіти і науки № 1272 від 11.12.2015 р. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 р. за № 2005/24537 "Порядок видачі іноземцям та особам без громадянства запрошень на навчання (стажування) в Україні та їх реєстрації"

  1.  

  Наказ МОН від 01.11.2013  № 1541 Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 1272 від 11.12.2015 р. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 р. за № 2005/24537 "Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства"

  1.  

  Лист МОН України від 16.03.2016 р. №1/9-131 "Щодо обліку суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність з набору іноземців на навчання в Україні"

   

  ІV. ЛЕГАЛІЗАЦІЯ ДОКУМЕНТІВ ПРО ОСВІТУ

  1.  

  "Конвенція, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів". Вчинено в Гаазі 5 жовтня 1961 року

  1.  

  "Конвенція про визнання кваліфікацій з вищої освіти   в Європейському регіоні". Лісабон, 11 квітня 1997 року

  1.  

  Перелік двосторонніх міжнародних угод, протоколів та меморандумів, відповідно до яких в Україні здійснюється двостороння співпраця у сфері освіти і науки

  1.  

  Указ Президента України від 02.04.1994 №94 "Про консульський статут України" (ст. 54)

  1.  

  Наказ міністерства закордонних справ України від 04.06.2002 №113 "Про затвердження Інструкції про порядок консульської легалізації офіційних документів в Україні та за кордоном"

  1.  

  Наказ МОН України від 10.03.2009  №220 Зареєстровано в Міністерстві                                   юстиції України 20 березня 2009 р. за N 262/16278"Про затвердження Порядку проставлення в Міністерстві освіти і науки України апостилю на офіційних документах, виданих навчальними закладами, державними органами, підприємствами, установами і організаціями, що стосуються сфери освіти і науки"

  1.  

  Наказ МОН України від 05.05.2015  №504 Зареєстровано в Міністерстві 
  юстиції України 27 травня 2015 р. за № 614/27059 "Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту
  "

   

  V. ВСТУП ТА НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН

  В УНІВЕРСИТЕТІ "УКРАЇНА"

  1.  

  Наказ МОН України від 13.10.2017 р. № 1378 "Про затвердження деяких нормативно-правових актів з питань прийому на навчання до закладів вищої освіти"

  1.  

  Нормативні документи Приймальної комісії ВНЗ Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" в 2017 році

  1.  

  Постанова КМ України від 31.03.2015 № 193 "Про документи про вищу освіту (наукові ступені) державного зразка"

  1.  

  Наказ МОН України від 12.02.2014 №97 "Про затвердження технічних описів документів про освіту та вчені звання"

  1. Н

  Наказ МОН України від 06.03ю2015 р. 3249 "Про затвердження Порядку надання доступу фізичним та юридичним особам до Реєстру документів про вищу освіту та Порядку замовлення на створення інформації, що відтворюється в документах про вищу освіту, та обліку документів про вищу освіту в Єдиній державній електронній базі з питань освіти", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 05.05. 2018 р. за №493/26938    

  1.  

  Наказ МОН України від 10.12.2003 №811 "Про затвердження Положення про ІВС "ОСВІТА" та Порядку замовлення, видачі та обліку документів про освіту державного зразка"

  1.  

  Наказ МОН України від 25.10.2013 №1474 "Про затвердження Положення про студентські (учнівські) квитки державного зразка"

  1.  

  Конвенція про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах

  1.  

  Постанова КМ України від 19.03.2014 №121 "Про затвердження Порядку надання медичної допомоги іноземцям та особам без громадянства, які постійно проживають або тимчасово перебувають на території України, які звернулися із заявою про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, та яких визнано біженцями або особами, які потребують додаткового захисту"

   

  VI. ПИТАННЯ МІГРАЦІЙНОЇ СЛУЖБИ

  1.  

  Закон України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні"

  1.  

  Постанова КМ України від 25 квітня 2018 р. №322 "Про затвердження зразка, технічного опису бланка та Порядку оформлення, видачі, обміну, скасування, пересилання, вилучення, повернення держав, визнання недійсною та знищення посвідки на тимчасове проживання"

  1.  

  Постанова КМ України від 15 лютого 2012 р. № 150 "Про затвердження Порядку продовження строку перебування та продовження або скорочення строку тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства на території України"

  1.  

  Постанова КМ від 2 листопада 2016 р. № 770 "Деякі питання надання адміністративних послуг у сфері міграції"

  1.  

  Постанова КМ України від 26 грудня 2002 р. № 1983 "Про затвердження Порядку формування квоти імміграції, Порядку провадження за заявами про надання дозволу на імміграцію і поданнями про його скасування та виконання прийнятих рішень"

  1.  

  Наказ МВС від 15.07.2013 №681 "Про затвердження Тимчасового порядку розгляду заяв для оформлення посвідки на постійне проживання та посвідки на тимчасове проживання"

  1.  

  Наказ МВС від 25.04.2012 №363 "Про затвердження Порядку розгляду заяв іноземців та осіб без громадянства про продовження строку перебування на території України"

  1.  

  Наказ МВС від20.07.2015 №884 "Про затвердження Порядку обчислення строку тимчасового перебування в Україні іноземців, які є громадянами держав з безвізовим порядком в’їзду"

   

  VII. АКАДЕМІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ. СТАЖУВАННЯ

  1.  

  Постанова КМ України від 12 серпня 2015 р. № 579 "Про затвердження Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність"

  1.  

  Постанова КМ України від 4 березня 1996 р. № 287 "Про затвердження Положення про умови матеріального забезпечення осіб, направлених за кордон на навчання та стажування"

  1.  

  Постанова КМ України від 13   квітня 2011 р. №411 "Питання навчання студентів та стажування (наукового стажування) аспірантів, ад’юнктів і докторантів, наукових і науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах за кордоном"

  1.  

  Постанова КМ України від 2 лютого 2011 р. № 98 "Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів"

  1.  

  Постанова КМ України
  від 31 серпня 2011 р. № 924 "Питання національного інформаційного центру академічної мобільності"

  1.  

  Наказ МОН України від   24.01.2014 № 48 "Про затвердження Положення

  про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів"