Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+ 380-67-406-53-92 тимчасово
+ 380-97-739-54-85 тимчасово
+ 380-44-409-27-62
+ 380-44-424-70-08
м. Київ, вул. Львівська, 23, корп. 1, каб. 104 Google map
univ.ukraine@gmail.com
пн-пт 9.00-19.00 сб-нд 9.00-15.00

Професія "АГЕНТ З ОРГАНІЗАЦІЇ ТУРИЗМУ"

  Кваліфікація:                                               Агент з організації туризму

  Код професії:                                               4221

  Освітньо - кваліфікаційний рівень:           кваліфікований робітник

  Кваліфікація:                                              5 розряд

  Освіта на базі:                                             повної загальної середньої освіти

                                                                       (по закінченні навчання).

                                                                       Без вимог до стажу роботи.

  Специфічні вимоги:                                    Вік: по закінченні терміну навчання –

                                                                       не менше 17 років.

   

  Туризм походить від французького “tourisme” – прогулянка, подорож – подорожі у вільний час пов’язані з від’їздом за межі постійного проживання і є одним із видів активного відпочинку, який поєднує відновлення продуктивних сил людини з оздоровчими, пізнавальними, спортивними та культурними розважальними цілями.

  Останнім часом простежується деяке покращення матеріального становища населення. Відповідно, кількість людей, які хотіли б “побачити світ”, значно зросла. Для якісного задоволення їхніх потреб виникла необхідність у кваліфікованих фахівцях, які могли б повною мірою здійснити всі забаганки клієнтів. Цими фахівцями і є туристичні агенти.

  Насправді, робота туристичного агента має більше значення, ніж просто задоволення потреб клієнта, він допомагає виявити та реалізувати клієнту його мрії. Основне ж завдання агента з організації туризму полягає у формуванні у потенційного клієнта бажання купити туристичну путівку без застосування при цьому безпосереднього тиску. Для досягнення бажаного результату туристичному агенту буде замало виконувати роль пасивної фігури, яка тільки презентує товар, йому доведеться аргументовано переконувати клієнта у доцільності придбання туристичної путівки. З огляду на це він повинен акцентувати увагу на якості пропонованої ним послуги, належному та вчасному виконанні всіх зобов’язань туристичного агентства, а також на інших позитивних моментах, які пропонує його фірма.

  Аби належним чином задовольнити потреби клієнта, агенти з організації туризму повинні мати достатньо достовірної інформації про туристичні маршрути, екскурсійні послуги, умови проживання, харчування, ціни на додаткові послуги.

  Професійна діяльність туристичного агента потребує якісної загальноосвітньої підготовки з таких шкільних предметів, як держава і право, географія, основи економіки, іноземна мова, основи інформатики, українська мова і література, історія.

  Крім того, туристичному агенту потрібні високий рівень розвитку комунікативних і організаторських здібностей, урівноваженість, винахідливість, енергійність, ініціативність, емоційна стійкість, виразна дикція, грамотна мова, вищий середнього інтелект.

  Оскільки робота агента з організації туризму базується на встановленні контактів між людьми, то нею, як правило, займаються люди дипломатичні, привітні та кмітливі, які уміють прихилити до себе інших. Професія агента з туризму протипоказана людям неврівноваженим, конфліктним, некомунікабельним, які не вміють контролювати свою поведінку.

   

  Згідно навчального плану підготовки кваліфікованих робітників з професії «Агент з організації туризму» професійно-теоретична підготовка здійснюється за такими дисциплінами:

  • організація туристичної діяльності;
  • туристичне краєзнавство;
  • організація транспортних перевезень;
  • основи технології обслуговування в індустрії розміщення;
  • інформаційна обробка даних у туристичній галузі;
  • основи екскурсознавства;
  • ділова іноземна мова;
  • географія туризму.

  Майбутні агенти з туризму вивчають потенційні можливості сучасних комп’ютерних технологій, зокрема спеціалізованого програмного продукту для туристичних фірм Voyage Office Pro, презентаційні і демонстраційні – Power Point, а також вчаться використовувати Інтернет-технології для роботи з сучасними глобальними комп’ютерними мережами відомих туристичних всесвітніх корпорацій.

  Слухачі, працюючи за комп’ютером, мають змогу здобути навички за такими напрямками діяльності туристичного підприємства:

  - робота з клієнтом:

  • представлення всіх варіантів турів, що пропонуються агенцією;
  • вибір індивідуального туру і його калькуляція за бажанням клієнта;
  • бронювання пакета послуг (транспортних, готельних, розважальних, екскурсійних і т.д.);
  • укладання договору з клієнтом;
  • оцінка оплати за надані клієнту послуги;
  • формування клієнтської бази даних для подальшої роботи з клієнтами.

  - робота з партнерами:

  • закупівля послуг (готелі, транспортні підприємства, екскурсійні бюро, розважально-відпочинкові установи і т.п.);
  • укладання контрактів із постачальниками послуг;
  • автоматичний розрахунок ціни турпродукту на підставі підписаних контрактних угод;
  • розробка і продаж стандартних та індивідуальних “пакетів послуг” для кожного партнера;
  • продаж останніх фірмам-агентам та подальший контроль за надходженням заявок і оплати від агентів;
  • використання різноманітних форм розрахунку за надані послуги (передоплата, оплата за фактом тощо).

  - ведення баз даних фірм:

  • повний облік інформації про партнерів або клієнтів (анкети, договори, заявки, реквізити);
  • описи маршрутів, готелів, музейних установ, харчувальних і розважальних закладів;
  • повна характеристика можливих послуг за кожним маршрутом та їх вартість.

  - калькуляція турів:

  • проводиться з урахуванням усіх нюансів і за вибором клієнта (агентські комісійні, сезонні знижки, доплати, тарифи, пільги, націнки за особисті додаткові побажання клієнта, особливі умови проведення туру і т.д.) із зазначенням вартості окремих складових.

  - технологічна документація:

  • всі тури оформлюються документально згідно діючих вимог (технологічна картка, графіки поїздок, листи бронювання, бланки ваучерів або путівок, картосхеми маршрутів, пам’ятки з організації туру, страховки).

  - програми перебування:

  • інформаційно-ілюстративна характеристика або опис ключових туристичних об’єктів по всіх пунктах маршруту за такими критеріями, як час роботи, графік відвідування, тривалість у часі, категорії закладів гостинності і характеристика їх номерного фонду, меню закладів харчування, асортимент послуг відпочинково-розважальних установ, види транспорту і його клас, варіанти екскурсійного обслуговування, потенційні можливості для проведення вільного часу.

  - аналітичні звіти:

  • проведення аналізу роботи фірми за всіма вище згаданими напрямками туристичної роботи, оцінка ефективності, заповнюваності, прибутковості за кожним туром і в цілому по фірмі;
  • загальний аналітичний огляд перспектив роботи туристичної фірми та вивчення її конкурентоспроможності на туристичному ринку.

  Як бачимо з вище наведеного, можливості використання згаданої програми практично дозволяють провести віртуальну підготовку до роботи в умовах діючого реального туристичного підприємства. При використанні можливостей інших додаткових програмних продуктів, таких як програми “Тур”, “Туристичний офіс”, “Jack”, “KEI-Hotel”, “Centium”, “Dip-Pansion”, системи бронювання “Amadeus”, “Appolo”, “Galileo”, “Sabre”, “Worldspan” тощо, підготовка слухачів значно розширюється і вони зможуть у майбутньому значно ефективніше працювати за своїм фахом.

   

  Після закінчення навчання учні повинні знати:

  • законодавство України про туризм, нормативні акти органів виконавчої влади в цій галузі, міжнародні договори й угоди щодо туризму, в яких бере участь Україна;
  • види туризму та правила розробки туристичних маршрутів;
  • основи організації готельного господарства та туристичних комплексів, основні положення економіки туризму;
  • правила складання кошторисів турів та екскурсій;
  • техніку обчислювання, облік і звітність;
  • способи вивчення попиту на туристичні послуги та правила організації рекламних заходів;
  • порядок організації та умови проведення турів та екскурсій, обслуговування туристів;
  • особливості туристичних маршрутів та тематику екскурсій;
  • вартість турів та інших послуг, що надаються суб’єктами туристичної діяльності;
  • порядок оформлення документів на туристичне обслуговування;
  • ділову іноземну мову;
  • географію туризму;
  • основи права;
  • основи психології, професійної етики та естетики;
  • організацію транспортних перевезень.

   

  Повинні уміти:

  • виконувати роботи, пов’язані з реалізацією комплексу туристичних послуг;
  • бути представником суб’єкта туристичної діяльності і виступати від його імені;
  • діяти відповідно до законодавства України про туризм та інших нормативних актів органів виконавчої влади в цій галузі;
  • працювати під керівництвом професіонала з туристичної діяльності;
  • вивчати вітчизняний та зарубіжний ринки туристичних послуг, характеристики об’єктів туристичної індустрії;
  • брати участь у розробці внутрішніх та міжнародних маршрутів;
  • робити аналіз змісту, вартості, особливостей послуг готелів, музеїв, транспортних підприємств;
  • брати участь в оформленні угод зі споживачами туристичних послуг, туристичних путівок, інших документів;
  • працювати з посольствами та консульськими відділами для отримання віз;
  • надавати повну інформацію про обсяг, умови та якість туристичних послуг;
  • використовувати комп’ютерну та офісну техніку.

   

  Агент з організації туризму повинен:

  • бути ввічливим та уважним;
  • бути доброзичливим, гостинним;
  • бути організованим;
  • бути кмітливим, енергійним;
  • бути комунікабельним, ерудованим;
  • мати змістовну, зрозумілу, грамотну, виразну мову;
  • володіти кількома іноземними мовами;
  • бути відповідальним;
  • бути оригінальним, спритним;
  • бути впевненим у собі, прийнятих рішеннях;
  • бути цілеспрямованим, наполегливим.

   

  Якості, що перешкоджають ефективній професійній діяльності:

  • відсутність схильності до роботи з людьми;
  • агресивність, нетерпимість до людей;
  • нерішучість, замкнутість;
  • невміння слухати клієнта;
  • неорганізованість, недисциплінованість;
  • егоїзм;
  • низький рівень розвитку чи відсутність організаторських і комунікативних здібностей.

   

  Протипоказання до професійної діяльності:

  • захворювання органів зору та слуху;
  • дефекти мовлення;
  • епілепсія;
  • виражені неврози;
  • захворювання шкіри;
  • хронічні інфекції;
  • захворювання опорно-рухового апарату;
  • захворювання центральної нервової системи.

  Агент з організації туризму – фахівець, який надає послуги в туристичній галузі шляхом реклами та продажу туристичного продукту, створеного туроператором. Кожен день агент з організації туризму знаходиться в центрі кола, в якому вирує нескінчений потік клієнтів, бажаючих отримати необхідну інформацію.

   

  Зміст професійних робіт агента з організації туризму:

  • вивчає вітчизняний та зарубіжний ринки туристичних послуг;
  • робить аналіз змісту, вартості, особливостей послуг готелів, музеїв, транспортних підприємств;
  • бере участь у розробці внутрішніх та міжнародних маршрутів;
  • здійснює підготовку даних для складання кошторисів турів або екскурсій;
  • бере участь в оформленні угод зі споживачами туристичних послуг, туристичних ваучерів, путівок, маршрутних книжок, інших документів, що визначають статус туристів і є основою для здійснення туру або екскурсії;
  • здійснює рекламну діяльність з метою залучення громадян до оздоровлення, раціонального використання вільного часу, проведення змістовного дозвілля, ознайомлення з історико-культурною спадщиною, природним середовищем;
  • веде облік заявок і договорів на проведення турів або екскурсій;
  • складає відповідні документи звітності;
  • забезпечує своєчасне придбання проїзних документів для груп туристів;
  • працює з посольствами та консульськими відділами для отримання віз;
  • використовує комп’ютерну та офісну техніку.
  • виконує роботи, пов’язані з наданням екскурсійних послуг;
  • проводить екскурсії загальноінформаційної спрямованості;
  • складає відповідну звітність;
  • готує індивідуальні тексти екскурсій;
  • надає інформаційно-рекламні, організаційні та інші послуги учасникам туру або екскурсії;
  • надає повну інформацію про обсяг, умови та якість туристичних послуг, що пропонуються суб'єктом туристичної діяльності;
  • залучає туристів до проведення змістовного дозвілля, ознайомлення з пам’ятками історико-культурної спадщини, природним середовищем, видатними місцями сучасності.

  Області застосування професійних знань:

  • рекламні агентства і компанії;
  • готельний бізнес;
  • туристичні фірми та бюро.

  Після закінчення навчання видається свідоцтво державного зразка про присвоєння робітничої кваліфікації.