Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+ 380-67-406-53-92 тимчасово
+ 380-97-739-54-85 тимчасово
+ 380-44-409-27-62
+ 380-44-424-70-08
м. Київ, вул. Львівська, 23, корп. 1, каб. 104 Google map
univ.ukraine@gmail.com
пн-пт 9.00-19.00 сб-нд 9.00-15.00

Професія "КАСИР (У БАНКУ)"

  Кваліфікація:                                          Касир (у банку)

  Освітньо - кваліфікаційний рівень:       кваліфікований робітник

  Освіта на базі:                                         повної загальної середньої освіти

                                                                   (по закінченні навчання).

                                                                   Без вимог до стажу роботи.

  Термін підготовки:                                  1305 годин

  Форма навчання:                                     вечірня

  Виробнича практика:                               до 21 години (3 дні на тиждень)

  Специфічні вимоги:                                  Вік: по закінченні терміну навчання –

                                                                    не менше 18 років.

   

  Дисципліни спеціальності:

  № з/п

  Назва дисципліни

  К-ть годин

  Питома вага, %

  Кафедра

  1

  Виробниче навчання

  450

  34.5%

  Обліку і аудиту

  2

  Виробнича практика

  320

  24.5%

  Обліку і аудиту

  3

  Технологія касових операцій

  248

  19.0%

  Обліку і аудиту

  4

  Основи бухгалтерського обліку

  97

  7.4%

  Обліку і аудиту

  5

  Комп'ютеризація облікової інформації

  80

  6.1%

  Природничих наук та інформатики

  6

  Професійна етика та психологія спілкування

  34

  2.6%

  Психології

  7

  Основи правових знань

  17

  1.3%

  Теорії та історії держави і права

  8

  Інформаційні технології

  17

  1.3%

  Природничих наук та інформатики

  9

  Основи галузевої економіки та підприємництва

  17

  1.3%

  Менеджменту

  10

  Охорона праці

  10

  0.8%

  Соціальної безпеки

  11

  Правила дорожнього руху

  8

  0.6%

  Автомобілів та автомобільного господарства

  12

  Державна кваліфікаційна атестація

  7

  0.5%

  Обліку і аудиту

   

  Всього

  1 305

  100%

   

   

  Повинен знати:

  Нормативно-методичні матеріали щодо ведення касових операцій; форми касових і банківських документів; правила приймання, видачі, обліку і зберігання грошових сум і цінних паперів; порядок оформлення прибуткових і видаткових документів; ліміти залишків готівки в касі, правила забезпечення їх зберігання; порядок складання касової звітності; перелік інформації, що становить службову таємницю або носить конфіденційний характер; державну мову; основи психології праці; правила експлуатації комп'ютерної, обчислювальної та організаційної техніки; основи трудового законодавства; правила і норми охорони праці та протипожежного захисту.

   

  Повинен уміти:

  Виконувати операції з приймання, визначення справжності та платіжності, перерахування, обліку, сортування, зберігання, видачі готівки та інших цінностей згідно з нормативно-методичними документами. Сортувати грошові білети і монети за номіналами, а також на придатні та непридатні для обігу, виявляти фальшиві, старі, пошкоджені грошові білети й монети. Формувати, упаковувати, оформляти грошові білети й монети згідно з інструкцією про емісійно-касову роботу. Обмінювати пошкоджені грошові білети й монети. Складати касову звітність. Зберігати інформацію, що становить службову таємницю або носить конфіденційний характер. Додержуватися правил і норм охорони праці та протипожежного захисту.

   

  Загальнопрофесійні вимоги:

       - раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;

       - додержуватись норм технологічного процесу;

       - не допускати браку в роботі;

       - знати й виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й навколишнього середовища, додержуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

       - використовувати в разі необхідності засоби попередження й усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

       - знати інформаційні технології.

   

  Сфера професійного використання випускника:

  Грошове посередництво фінансових установ та організацій (крім комерційних та центральних банків), пов'язане з отриманням та перерозподілом фінансових коштів у формі депозитів, крім тих, які передбачені для страхування та пенсійного забезпечення, - послуги, пов'язані з відправленням та сплатою грошових переказів та діяльність поштових систем в ощадних касах.