Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+ 380-67-406-53-92 тимчасово
+ 380-97-739-54-85 тимчасово
+ 380-44-409-27-62
+ 380-44-424-70-08
м. Київ, вул. Львівська, 23, корп. 1, каб. 104 Google map
univ.ukraine@gmail.com
пн-пт 9.00-19.00 сб-нд 9.00-15.00

Професія "ОПЕРАТОР КОМП'ЮТЕРНОГО НАБОРУ"

  Кваліфікація:                                            Оператор комп'ютерного набору

  Код професії:                                             4112

  Освітньо - кваліфікаційний рівень:         кваліфікований робітник

  Кваліфікація:                                             І-ІІ категорії

  Освіта на базі:                                           повної загальної середньої освіти

                                                                     (по закінченні навчання).

          Для отримання ІІ категорії без вимог до стажу роботи.

         Для отримання І категорії стаж роботи за професією    

        оператора комп'ютерного набору II категорії

        не менше  1 року.

  Специфічні вимоги:                                  Вік: по закінченні терміну навчання –

                                                                    не менше 17 років.

   

  Серед більшості професій, які сьогодні популярні, є одна особлива – оператор комп’ютерного набору. Незважаючи на те, що вона досить недавно з'явилась, ця професія зразу ж одержала довіру абітурієнтів і постійно користується у них підвищеним попитом, оскільки оволодіння нею забезпечує гарантоване працевлаштування і високу ефективність праці.

  Немає жодної професії, яка б не була пов’язана з використанням комп’ютера. Сучасне суспільство ставить перед освітою складне завдання: підготувати спеціаліста, який не тільки володіє певним вантажем знань, але й здатен до постійного самовдосконалення, самоосвіти й адаптації до нових вимог. Світ ПК такий різноманітний і широкий, настільки швидко розвивається, що кожна людина знайде своє місце в цьому світі, і перший крок в цьому напрямку – освоєння професії оператора комп’ютерного набору.

  За класифікацією Є.О. Клімова ця професія належить до типу професій «Людина-знакова система». Робота з машиною, завдяки її «товариськості», дає змогу почувати себе комфортно, а деяким навіть упевнено. Комп’ютер розширює наш світогляд, відкриває доступ до мережі інформації, впливає на демократизацію спілкування. І, нарешті, робота оператора комп’ютерного набору розвиває логіку, організовує думки, розвиває інтелектуальні здібності людини. Основа майстерності оператора комп’ютерного набору – оволодіння найсучаснішими прикладними і графічними програмами, вміння працювати у глобальній мережі Internet і модернізувати персональний комп’ютер.

   

  Дисципліни спеціальності

  Оператор комп’ютерного набору вивчає обслуговування комп’ютерних та інтелектуальних пристроїв, систем і мереж; обробку інформації та прийняття рішень; комп’ютерну обробку текстової, графічної та образної інформації; обслуговування комп’ютеризованих, інтегрованих і робототехнічних систем.

  Слухачі оволодівають навичками роботи в Microsoft Word, уміють не тільки швидко набирати різноманітні тексти, але й редагувати та форматувати їх, працювати з таблицями і малюнками.

  Також вони вчаться опрацьовувати табличні дані в редакторі електронних таблиць Microsoft Excel. Оператори комп’ютерного набору працюють з базами даних Microsoft Access. У ній створюються таблиці, які можна зв’язувати між собою, створювати запити, форми, звіти.

  Слухачі вчаться працювати з графікою за допомогою таких програм, як Photoshop, CorelDraw.

  Основними предметами, які вивчають оператори комп’ютерного набору, є:

  Основи роботи на ПК

  Машинопис

  Основи діловодства

  Основи роботи в Internet

  Комп’ютерні системи та мережі;

  Інформаційні технології;

  Охорона праці

  Технології комп'ютерної обробки інформації:

  1. Текстові редактори
  2. Електронні таблиці
  3. Бази даних
  4. Графічні редактори
  5. Основи технічного редагування та оформлення тексту

  Основи роботи в Internet

   

  Програмне забезпечення, що вивчається:

  • операційна система Microsoft Windows XP, Windows 7 Professional;
  • текстовий процесор Microsoft Office Word;
  • електронні таблиці Microsoft Office Excel;
  • система керування базами даних Microsoft Office Access;
  • програма для створення комп’ютерних презентацій Microsoft Office Power Point;
  • Інтернет-браузери Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera;
  • програми для роботи з електронною поштою Microsoft Office Outlook, Outlook Express, The Bat;
  • графічні редактори Corel DRАW, Adobe PhotoShop;
  • файлові менеджери Total Commander, Windows Explorer;
  • засоби комп’ютерної верстки Adobe PageMaker, Adobe InDesign, QuarkXPress;
  • архіватори WinRAR, WinZIP, антивірусні програмні пакети Avira AntiVir Personal, мови програмування TurboPascal та ін.

   

  Вимоги до професійної підготовки:

  Повинен знати:

  • правила експлуатації комп’ютерної техніки і систем зв’язку;
  • технологію опрацювання даних, робочі інструкції, програми, макети, інші нормативні й методичні матеріали щодо техніки проведення та послідовності виконання операцій у комп'ютерних системах (мережах);
  • послідовність виконання операцій у комп’ютерних системах (мережах);
  • стандарти уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації;
  • технічні вимоги до дисків, паперу, витратних матеріалів для принтера;
  • діловодство;
  • правила орфографії та пунктуації;
  • основи організації праці;
  • основи законодавства про працю;
  • правила захисту інформації.

   

  Повинен уміти:

  • виконувати операції з базами даних, на комп’ютерному устаткуванні (введення, опрацювання, накопичення, систематизація та виведення інформації) відповідно до затверджених процедур та інструкцій із використанням периферійного обладнання, систем передавання (приймання) даних на відстань;
  • готувати до роботи устаткування: магнітні диски, стрічки, картки, папір;
  • працювати в текстовому редакторі з введенням тексту та його редагуванням;
  • оперувати з файлами, записувати текст на дискету або переносити на папір за допомогою друкувальних пристроїв;
  • виконувати інші операції технологічного процесу опрацювання інформації (приймати і контролювати вхідні дані, готувати, виводити та передавати вихідні тощо);
  • керувати режимами роботи периферійного обладнання згідно із робочими завданнями (підготовка текстів документів та листів, розрахунків, таблиць, переліків, списків тощо);
  • своєчасно застосовувати корекційні дії у разі появи недоліків у роботі устаткування;
  • здійснювати передавання (приймання) інформації по мережах відповідно до вимог програмного забезпечення;
  • здійснювати належне зберігання переданих на виконання документів, запобігати несанкціонованому доступу до переданих на виконання документів;
  • постійно вдосконалювати уміння та навички роботи з комп’ютерною та копіювальною технікою.

   

  Споріднені професії:

  секретар-референт, офіс-менеджер.

   

  Загальнопрофесійні вимоги:

  • раціонально й ефективно організовувати працю на робочому місці;
  • дотримуватись норм технологічного процесу;
  • не допускати браку в роботі;
  • знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці і навколишнього середовища, дотримуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;
  • використовувати у разі необхідності засоби попередження й усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);
  • знати інформаційні технології.

   

  Професіограма

  1. Соціально – економічна характеристика професії

   Галузь народного господарства

  В усіх галузях

   Потреба в кадрах

  Необмежена

   Географія професії

  Повсюдно поширена

   Тип підприємства чи організації

  Обчислювальні центри підприємств, організацій і НДІ, машинолічильні бюро, диспетчерська служба в різних видах транспорту, офіси підприємств, магазини

       Форма організації праці і первинного колективу

  Індивідуальна праця у складі зміни

  2. Виробнича характеристика професії

   Місце робити

  Постійне, у приміщенні, за столом

   Знаряддя праці

  ПК із програмним забезпеченням відповідно до професії, пристрій для підготовки технічних носіїв інформації, офісна техніка

   Предмет праці

  Вихідна інформація

   Мета праці

  Обробка вхідної інформації відповідно до поставлених задач і координації інформаційних потоків

   Основні виробничі операції

  Підготовка технічних носіїв інформації: введення програми й інформації, контроль і керування обчислювальними процесами, оформлення результатів відповідно до інструкцій

   Професіональні знання, уміння, навички

  Повинен знати: основи програмування, технічні носії інформації і коди, вимоги до обробки інформації, структуру вихідних таблиць та ін.
  Повинен уміти: обслужити машину будь-якого типу, готувати і читати технічну документацію, обробляти інформацію на ПЕОМ, попереджувати збої в роботі і встановлювати їхню причину.

  3. Санітарно-гігієнічна характеристика професій

       Ступінь ваги і напруженості праці

  Вимагає нервово-психічної напруги

       Обмеження по статі і віку

  Обмеження по статі відсутні, але працюють переважно молоді люди

   Режим праці і відпочинку

  Тривалість робочого дня – 8 год., перерви: 1-годинний-обідній, дві перерви по 10 хвилин – виробнича гімнастика

   Змінність

  Одна чи дві зміни

   Завантаженість аналізаторів

  Зоровий і слуховий аналізатори

   Несприятливі фактори

  Сенсорно-перцептивна і нервово-психічна напруга

   Медичні протипоказання

  Слабкий зір, дальтонізм, хронічні захворювання слухового апарату, захворювання опорно-рухового апарату, органічні захворювання центральної нервової системи зі зниженням інтелекту

  4. Вимоги професії до індивідуально психологічних особливостей фахівця

   Нейродинаміка

  Підвищенні вимоги до рухливості і стабільності нервової системи

   Психомоторика

  Гарна зорова і слухомоторна координація, розвинута пальцева моторика, швидкість реакції

   Пам'ять

  Високі показники наочно-образної і словесно-логічної пам'яті, підвищені вимоги до оперативної і короткочасної пам'яті

   Увага

  Дуже високі вимоги до уваги, її обсягу, концентрації, розподілу, переключенню, стійкості

   Мислення

  Розвинуте наочно-образне і словесно-логічне

   Інтелект

  Високі вимоги як до невербального, так і до вербального інтелекту

   Емоційно-вольова сфера

  Емоційна стійкість, що зберігається у стресових ситуаціях; сильна вольова регуляція, здатність діяти раціонально і чітко в будь-якій ситуації

   Риси характеру

  Витримка, урівноваженість, організованість, відповідальність, самоконтроль, постійна готовність до діяльності

   

  Сфера професійного використання випускника:

  • обслуговування комп’ютерних і інтелектуальних пристроїв, систем і мереж;
  • обробка інформації та прийняття рішень;
  • комп’ютерна обробка текстової, графічної та образної інформації;
  • обслуговування комп’ютеризованих, інтегрованих і робототехнічних систем.

   

  Випускник може працювати на підприємствах, об'єднаннях, установах різних форм, власності, в банківських установах, у видавництвах, редакціях, в офісах фірм за напрямками:

  - оператор комп'ютерного набору (створення та редагування складних текстових документів, володіння методом "сліпого" десятипальцевого методу набору. Робота з друкуючими пристроями різних типів);

  - офіс-менеджером (ведення діловодства, ефективне використання засобів обчислювальної, друкарської, копіювальної та іншої офісної техніки, застосування сучасних технічних засобів і технологічних процесів оброблення документів і інформації, створення анімованих презентацій);

  - верстальник (професійна верстка друкованих видань засобами комп’ютерної верстки, створення макетів видань та стилів, додрукова підготовка);

  - оператор з обробки баз даних (введення, опрацювання, накопичення, систематизація, виведення інформації, основи бухгалтерського обліку);

  - дизайнер комп'ютерної графіки (створення об'єктів ділової та ілюстративної графіки, рекламних проспектів та Інших видів друкованої продукції);

  - використання інформаційних ресурсів мережі Internet (пошук та обмін інформацією, користування електронною поштою і т.д.);

  - дизайнер презентацій та комп'ютерної анімації сторінок, простих Online ігрових програм і т.д.).