Відкритий міжнародний університет розвитку людини «УКРАЇНА»
Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+38-067-406-53-92
Приймальна комісія
відділ оргроботи
+38-067-503-64-52
+38-067-328-28-22
Viber відділу обліку
+38-067-500-68-36
Київ, вул. Львівська, 23 office@uu.edu.ua

Економіка (Економічна кібернетика)

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

Навчальна дисципліна / практика Кредитів ECTS  Академічних годин Вид контролю
І. ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ
1.1. Обов’язкові навчальні дисципліни
1.1.1. Глобальна економіка 5 150 і
1.1.2. Економічна безпека підприємства 4 120 і
1.1.3. Інноваційний розвиток підприємництва 5 150 і
1.1.4. Дидактика вищої школи 3 90 з
Всього за п.1.1. 17 510 4
1.2. Дисципліни вільного вибору студентів
1.2.1. Ділова іноземна мова 4 120 з
Наукове спілкування іноземною мовою
1.2.2. Методологія та організація наукових досліджень 3 90 з
АРМ фахівця
Всього за п.1.2. 7 210 2
Всього за І   циклом 24 720 6
ІІ. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
2.1. Обов’язкові навчальні дисципліни
2.1.1. Консалтингова діяльність 3 90 з
2.1.2. Інформаційний менеджмент 4 120 з
2.1.3. Економічне управління підприємством 5 150 і
2.1.4. Конкурентоспроможність підприємства 5 150 і
2.1.5. Управління ризиками 3 90 з
2.1.6. Управління проектами 4 120 і
ПР 1 Педагогічна практика 7 210 дз
ПР 2 Переддипломна практика 7 210 дз
  Підготовка магістерської роботи 10 300  
  Захист магістерської роботи 2 60  
Всього обов’язкових дисциплін п. 2.1. 50 1500 10
2.2. Дисципліни вільного вибору студентів
2.2.1. Комп'ютерний аудит 6 180 і
Комерційні ризики
2.2.2. Інформаційна безпека підприємства 4 120 з
Товарна інноваційна політика
2.2.3. Правове регулювання безпеки підприємницької діяльності 3 90 з
Правове регулювання інформаційної безпеки
2.2.4. Комп'ютерне програмування 3 90 і
Корпоративні інформаційні системи
  Всього за п.2.2. 16 480 3
Всього за ІІ циклом 66 1980 13
ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОДИН
Всього дисциплін вільного вибору студентів 23  
РАЗОМ: 90 2700