Відкритий міжнародний університет розвитку людини «УКРАЇНА»
Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+38-067-406-53-92
Приймальна комісія
відділ оргроботи
+38-067-503-64-52
+38-067-328-28-22
Viber відділу обліку
+38-067-500-68-36
Київ, вул. Львівська, 23 office@uu.edu.ua

Комп'ютерні науки

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

Навчальна дисципліна / практика Кредитів ECTS  Академічних годин Вид контролю
І. ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ
1.1. Обов’язкові навчальні дисципліни
1.1.1. Дидактика вищої школи 3 90 з
  Всього за п.1.1. 3 90  
1.2. Дисципліни вільного вибору студентів
  Всього за п.1.2. 6 180  
1.2.1. Чинники успішного працевлаштування 4 120 з
1.2.2. Методика викладання у вищій школі 2 60 з
Всього за І циклом 9 270
ІІ. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
2.1. Обов’язкові навчальні дисципліни
2.1.1. Математичне моделювання складних процесів і систем 6 180 і
2.1.2. Основи сучасної теорії управління 6 180 і,кр
2.1.3. Обєктно-орієнтовані бази даних 6 180 з
2.1.4. Методи прийняття технічних рішень 6 180 з
2.1.5. Інтелектуальні системи управління 6 180 з
ПР.1 Виробнича практика 6 180 дз
ПР.2 Переддипломна практика 12 360 дз
  Контрольні заходи 3 90  
  Магістерська дипломна робота 18 540 захист
  Випускова (підсумкова) атестація/Захист магістерської роботи 2 60  
  Всього за п.2.1. 71 2130  
2.2. Дисципліни вільного вибору студентів
  Всього за п.2.2. 300  
2.2.1. Управління IT-технологіями 4 120 з
2.2.2. WEB-технології 6 180 з
Всього за ІІ циклом 81 2430  
РАЗОМ: 90 2700