Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+ 380-44-409-27-62
+ 380-44-424-70-08
м. Київ, вул. Львівська, 23, корп. 1, каб. 104 Google map
pkuu@vmurol.com.ua
пн-пт 9.00-19.00 сб-нд 9.00-15.00

Вступ до аспірантури

Запрошуємо молодих науковців на навчання до аспірантури


Наші координати:

Начальник відділу підвищення науково-педагогічної кваліфікації (аспірантура)

Рижук Олександр Миколайович

вул. Львівська, 23, корп. 2, каб. 510

(067)-749-32-47

(066)-478-33-43

e-mail: nikulina-ndd@ukr.net, aspirantura_ukraine@ukr.net.

 

Набір до аспірантури Університету "Україна" здійснюється за такими спеціальностями: 

Шифр

Галузь науки, спеціальність

Галузь науки, за якою присуджується науковий ступінь

01

Освіта

 

017

Фізична культура і спорт

фізичне виховання і спорт

05

Соціальні та поведінкові науки

 

051

Економіка

економічні

05

Соціальні та поведінкові науки

 

053

Психологія

психологічні

08

Право

 

081

Право

юридичні

12

Інформаційні технології

 

123

Комп’ютерна інженерія

технічні

 

Прийом документів до аспірантури проводиться на конкурсній основі. 

 

Календар аспіранта / докторанта:

Найближчий прийом документів до аспірантури / докторантури Університету «Україна» здійснюється з 5 до 26 березня 2018 р.

Вступні іспити до аспірантури проводяться з 27 березня по 12 квітня 2018 року.

Угода про підготовку аспіранта / докторанта має бути укладена протягом 10 днів з дня прийняття приймальною комісією рішення про зарахування аспіранта / докторанта.

Зарахування до аспірантури / докторантури проводиться згідно з рішенням приймальної комісії та після укладання угод про підготовку аспіранта / докторанта і відшкодування вартості навчання в аспірантурі / докторантурі наказом президента Університету «Україна» не пізніше 27 квітня 2018 року. 

 

Форми і тривалість навчання:
- з відривом від виробництва (денна форма) - 4 роки;
- без відриву від виробництва (заочна форма) - 4 роки.

Особи, які зараховані з відривом від виробництва, мають бути звільнені з роботи в термін, необхідний для своєчасного прибуття на навчання. Трудова книжка таких осіб має знаходитись із відповідним записом про зарахування у відділі аспірантури в особовій справі аспіранта.

 

УМОВИ ПРИЙОМУ ДО АСПІРАНТУРИ УНІВЕРСИТЕТУ «УКРАЇНА»

До аспірантури приймаються громадяни України, які мають вищу освіту і кваліфікацію спеціаліста або магістра. Підготовка в аспірантурі здійснюється за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб на умовах контракту.
Заява про прийом до аспірантури подається на ім'я президента університету.

До заяви додаються:

особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою відділу кадрів за місцем роботи;

копія диплому (-ів) (починаючи з 1 курсу) про закінчення ВНЗ із зазначенням одержаної кваліфікації спеціаліста або магістра, засвідчена відділом кадрів за місцем роботи або навчання;

ксерокопія додатку(-ів) до диплому(-ів). Особи, які закінчили ВНЗ і отримали дипломи "із відзнакою", ксерокопію додатку не подають;

копія трудової книжки (в разі її наявності), засвідчена відділом кадрів за місцем роботи, для аспірантів із відривом від виробництва - оригінал;

копія паспорту (1, 2, 11 ст.) та ідентифікаційного коду;

копія шлюбного свідоцтва або свідоцтва про зміну прізвища (для осіб, які мають розбіжності прізвищ у документах);

посвідчення про складання кандидатських іспитів (за наявності складених іспитів);

- сертифікат (при наявності) рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти, дійсний сертифікат тестів TOEFL, International English Language Testing System, або сертифікат Сambridge English Language Assessment;

- список опублікованих наукових праць та винаходів, засвідчений завідувачем кафедри, до якої планується прикріплення (а також ксерокопії 2-3 публікацій), чи реферат із обраної наукової спеціальності (при відсутності опублікованих праць та винаходів);

письмовий відгук ймовірного наукового керівника за результатами співбесіди;

-  медична довідка про стан здоров'я за формою № 286-У;

-  4 фото (6х4);

-  30 аркушів паперу (формат А4);

1 швидкозшивач та 5 файлів (окрім файлів, у які вкладаються документи);

- копія квитанції про сплату за вступні іспити.

Паспорт та диплом подаються вступником особисто.

Перед подачею документів до приймальної комісії аспірантури вступники з інших вищих навчальних закладів, які мають особливі потреби, повинні звернутися до управління соціальної адаптації та реабілітації (УСАР) за довідкою щодо можливості навчання в університеті на обраній науковій спеціальності за певною формою навчання. Вступники з особливими потребами, які потребують супроводу при складанні вступних іспитів, отримують в УСАР картку потреб у супроводі вступу до аспірантури. Після отримання довідки щодо можливості навчання в аспірантурі вступник звертається до приймальної комісії аспірантури.

При собі вступник повинен мати:

  • висновок ЛКК чи довідку МСЕК (оригінал та копію);
  • індивідуальну програму реабілітації інваліда;
  • медичну довідку за формою 286-У;
  • виписку з амбулаторної карти;
  • аудіограму (для вступників із порушенням слуху).

Згідно з чинним законодавством України особам, які допущені до складання вступних іспитів до аспірантури, надається додаткова відпустка за місцем роботи з розрахунку 10 днів на кожний вступний іспит.

Вступники до аспірантури складають вступні іспити з філософії, однієї з іноземних мов на вибір (англійської, німецької, французької) в обсязі навчальних програм для ВНЗ та зі спеціальності (в обсязі навчальної програми для спеціаліста або магістра, яка відповідає обраній ними науковій спеціальності). Особи, які склали кандидатські іспити, звільняються від відповідних вступних іспитів при поданні посвідчення. 

 

Запрошуємо до захисту дисертацій у спеціалізованих вчених радах для здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) юридичних наук Д.26.139.01 за спеціальностями галузі 081 Право.