Відкритий міжнародний університет розвитку людини «УКРАЇНА»
Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+38-067-406-53-92
Приймальна комісія
відділ оргроботи
+38-067-503-64-52
+38-067-328-28-22
Viber відділу обліку
+38-067-500-68-36
Київ, вул. Львівська, 23 office@uu.edu.ua

Ліцензовані спеціальності

Освітній ступінь "бакалавр"

Галузь знань Код спеціальності Спеціальність (спеціалізація) Навчально-виховний підрозділ
Освіта 014 Середня освіта (Здоров’я людини)
Освіта 016 Спеціальна освіта (Корекційна освіта)
Освіта 016 Спеціальна освіта (Адаптивна фізична культура та реабілітація)
Культура і мистецтво 022 Дизайн
Культура і мистецтво 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Гуманітарні науки 035 Філологія (Переклад)
Гуманітарні науки 035 Філологія (Українська мова та література)
Гуманітарні науки 035 Філологія (Східні мови (турецька, арабська, китайська, японська)
Гуманітарні науки 035 Філологія (Переклад (англійська і німецька мови))
Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка
Соціальні та поведінкові науки 053 Психологія
Журналістика 061 Журналістика (Журналістика)
Журналістика 061 Журналістика (Видавнича справа та редагування)
Управління та адміністрування 071 Облік і оподаткування
Управління та адміністрування 072 Фінанси, банківська справа та страхування
Управління та адміністрування 073 Менеджмент (Менеджмент)
Управління та адміністрування 073 Менеджмент (Менеджмент і світова економічна кон'юнктура)
Управління та адміністрування 073 Менеджмент (Управління персоналом та економіка праці)
Управління та адміністрування 075 Маркетинг
Управління та адміністрування 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Право 081 Право
Біологія 091 Біологія (Мікробіологія)
Біологія 091 Біологія (Імунологія)
Природничі науки 101 Екологія
Інформаційні технології 121 Інженерія програмного забезпечення (Розробка та тестування програмного забезпечення)
Інформаційні технології 121 Інженерія програмного забезпечення (WEB-програмування та інформаційні системи малого та середнього бізнесу)
Інформаційні технології 121 Інженерія програмного забезпечення (Інженерія програмного забезпечення)
Інформаційні технології 122 Комп'ютерні науки (Інформаційні технології в моніторингу довкілля)
Інформаційні технології 122 Комп'ютерні науки (Кіберфізичні системи)
Інформаційні технології 123 Комп'ютерна інженерія (Комп'ютерні системи та мережі)
Інформаційні технології 123 Комп'ютерна інженерія (Вбудовані комп'ютерні системи)
Хімічна та біоінженерія 161 Хімічні технології та інженерія (Сучасні нанотехнології)
Хімічна та біоінженерія 161 Хімічні технології та інженерія (Протезно-ортопедична та реабілітаційна техніка)
Хімічна та біоінженерія 161 Хімічні технології та інженерія (Новітні будівельні матеріали)
Виробництво та технології 181 Харчові технології (Харчові технології)
Виробництво та технології 181 Харчові технології (Виробництво продукції оздоровчого харчування)
Виробництво та технології 186 Видавництво та поліграфія
Охорона здоров’я 226 Фармація, промислова фармація
Охорона здоров’я 227 Фізична терапія, ерготерапія
Соціальна робота 231 Соціальна робота (Управління міжнародними соціальними проектами і програмами)
Соціальна робота 231 Соціальна робота (Соціальна робота)
Сфера обслуговування 241 Готельно-ресторанна справа
Сфера обслуговування 242 Туризм
Транспорт 274 Автомобільний транспорт (Автомобільний транспорт)
Транспорт 274 Автомобільний транспорт (Логістика транспортних перевезень)
Управління та адміністрування 281 Публічне управління та адміністрування
Міжнародні відносини 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії


Освітній ступінь "магістр"

Галузь знань Код спеціальності Спеціальність (спеціалізація) Навчально-виховний підрозділ
Освіта 016 Спеціальна освіта (Корекційна освіта)
Освіта 016 Спеціальна освіта (Адаптивна фізична культура та реабілітація)
Культура і мистецтво 022 Дизайн
Культура і мистецтво 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Культура і мистецтво 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа (Менеджмент органів державної влади та управління)
Культура і мистецтво 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа (Зв’язки з громадськістю та реклама)
Гуманітарні науки 035 Філологія (Українське мовознавство (із поглибленим вивченням християнської етики))
Гуманітарні науки 035 Філологія (Письмовий та синхронний переклад з 3-х іноземних мов (I - англійська, II - німецька, III - іспанська або французька))
Гуманітарні науки 035 Філологія (Українська мова та література (літературне редагування))
Гуманітарні науки 035 Філологія (Переклад (англійська і німецька мови))
Гуманітарні науки 035 Філологія (Переклад (англійська і японська мови))
Гуманітарні науки 035 Філологія (Переклад (англійська і китайська мови))
Гуманітарні науки 035 Філологія (Переклад (англійська і арабська мови))
Гуманітарні науки 035 Філологія (Переклад (англійська і турецька мови))
Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка (Економічна кібернетика)
Управління та адміністрування 051 Економіка (Економіка підприємства)
Соціальні та поведінкові науки 053 Психологія
Журналістика 061 Журналістика (Медіакомунікації)
Журналістика 061 Журналістика (Видавнича справа та редагування: мультимедійні видання)
Журналістика 061 Журналістика (Журналістика)
Управління та адміністрування 071 Облік і оподаткування
Управління та адміністрування 071 Облік і оподаткування (Державний фінансовий контроль)
Управління та адміністрування 072 Фінанси, банківська справа та страхування
Управління та адміністрування 072 Фінанси, банківська справа та страхування (Міжнародна банківська справа)
Управління та адміністрування 073 Менеджмент
Управління та адміністрування 073 Менеджмент (Менеджмент і світова економічна кон'юнктура)
Управління та адміністрування 075 Маркетинг
Управління та адміністрування 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Право 081 Право (Господарське право)
Право 081 Право (Загальноправова)
Біологія 091 Біологія (Мікробіологія, імунологія)
Природничі науки 101 Екологія
Інформаційні технології 121 Інженерія програмного забезпечення
Інформаційні технології 122 Комп'ютерні науки
Інформаційні технології 123 Комп'ютерна інженерія
Хімічна та біоінженерія 161 Хімічні технології та інженерія (Сучасні нанотехнології та наноматеріали)
Виробництво та технології 181 Харчові технології
Охорона здоров’я 227 Фізична терапія, ерготерапія
Соціальна робота 231 Соціальна робота (Управління міжнародними соціальними проектами і програмами)
Соціальна робота 231 Соціальна робота (Соціальна робота, соціально-правовий захист, соціальна педагогіка, соціальний менеджмент)
Соціальна робота 231 Соціальна робота (Соціальна робота)
Сфера обслуговування 241 Готельно-ресторанна справа
Сфера обслуговування 242 Туризм (Менеджмент у туристичних агентствах та бюро подорожей)
Сфера обслуговування 242 Туризм (Міжнародний туризм)
Сфера обслуговування 242 Туризм (Менеджмент у готелях та інших місцях розміщення)
Транспорт 274 Автомобільний транспорт
Управління та адміністрування 281 Публічне управління та адміністрування
Міжнародні відносини 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії (Міжнародна інформація)


Освітньо-кваліфікаційний рівень "молодший спеціаліст"

Галузь знань Код спеціальності Спеціальність (спеціалізація) Навчально-виховний підрозділ
Культура і мистецтво 022 Дизайн
Культура і мистецтво 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка
Журналістика 061 Журналістика
Управління та адміністрування 071 Облік і оподаткування
Управління та адміністрування 072 Фінанси, банківська справа та страхування
Управління та адміністрування 073 Менеджмент
Управління та адміністрування 075 Маркетинг
Управління та адміністрування 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Право 081 Право
Природничі науки 101 Екологія
Інформаційні технології 121 Інженерія програмного забезпечення
Інформаційні технології 122 Комп’ютерні науки
Інформаційні технології 123 Комп'ютерна інженерія
Автоматизація та приладобудування 151 Автоматизація та комп'ютерні інтегровані технології
Хімічна та біоінженерія 161 Хімічні технології та інженерія
Виробництво та технології 181 Харчові технології
Соціальна робота 231 Соціальна робота
Сфера обслуговування 241 Готельно-ресторанна справа
Сфера обслуговування 242 Туризм
Транспорт 274 Автомобільний транспорт
Транспорт 275 Транспортні технології (Автомобільний транспорт)