Відкритий міжнародний університет розвитку людини «УКРАЇНА»
Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+38-067-406-53-92
Приймальна комісія
відділ оргроботи
+38-067-503-64-52
+38-067-328-28-22
Viber відділу обліку
+38-067-500-68-36
Київ, вул. Львівська, 23 office@uu.edu.ua

Міжнародні освітні програми

   

  Бакалавр (споріднені спеціальності):

  Польські спеціальності

  Спеціальності Університету «Україна»

  • Опікунство і виховання
  • Ресоціальна педагогіка
  • Медичний працівник у царині профілактичної та соціальної медицини
  • Соціальна робота
  • Психологія
  • Фізична реабілітація
  • Екологія та охорона навколишнього середовища

   

  • Соціальна робота
  • Психологія
  • Фізична реабілітація
  • Екологія

  Іноземні мови:

  • англійська
  • іспанська
  • японська

   

  Мова та література

  • англійська
  • іспанська
  • японська

   

  • Бібліотекознавство і консультування

   

  • Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

   

  • Менеджмент туризму по країнах Середземномор’я
  • Менеджмент туризму
  • Менеджмент туризму Біблійних країн
  • Туризм
  • Менеджмент
  • Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

  Теологія

  • Біблійна теологія

   

  • всі спеціальності гуманітарного напрямку

   

  Менеджмент

  • Кадровий консалтинг та управління персоналом
  • Економічний менеджмент
  • Управління бізнесом

   

  • Менеджмент
  • Маркетинг
  • Публічне управління та адміністрування
  • Облік і оподаткування
  • Фінанси, банківська справа та страхування

  Журналістика та соціальна комунікація

  • Журналістика та засоби масової інформації
  • Соціальна та професійна етика

   

  • Мова та література (всі спеціальності)
  • Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
  • Журналістика
  • Соціальна робота

   

  Політологія

  • Дипломатія та міжнародні відносини
  • Національна та міжнародна безпека
  • Державне управління та самоврядування
  • Національна та міжнародна безпека

   

  • Політологія
  • Право
  • Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
  • Туризм
  • Менеджмент

  На бакалаврат, за програмами польських ВНЗ-партнерів, можна вступати як на споріднені спеціальності Університету «Україна», так і на спеціальності, які не співпадають за назвою та напрямом


  Магістр:

  Політологія

  • Дипломатія та міжнародні стосунки
  • Політологія
  • Право
  • Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
  • Туризм
  • Менеджмент

   

  Державне управління та самоврядування

  • Політологія
  • Право
  • Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
  • Туризм
  • Менеджмент
  • Документознавство та інформаційна діяльність
  • Журналістика

   

  Національна та міжнародна безпека

  • Політологія
  • Право
  • Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
  • Туризм
  • Менеджмент

   

  Журналістика

  • Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
  • Журналістика

   

  Кадровий консалтинг та управління персоналом

  • Менеджмент
  • Маркетинг
  • Публічне управління та адміністрування
  • Облік і оподаткування
  • Фінанси,  банківська справа та страхування

   

  Державна освіта

  • будь-яка спеціальність

  Економічний менеджмент

  • Менеджмент
  • Маркетинг
  • Публічне управління та адміністрування
  • Облік і оподаткування
  • Фінанси,  банківська справа та страхування

   

  Політика охорони здоров’я в ЄС та Польщі

  • Соціальна робота
  • Психологія
  • Фізична реабілітація
  • Екологія

   

  Управління адміністрацією

  • Менеджмент
  • Маркетинг
  • Публічне управління та адміністрування
  • Облік і оподаткування
  • Фінанси,  банківська справа та страхування

   

  Управління фінансами

  • Менеджмент
  • Маркетинг
  • Публічне управління та адміністрування
  • Облік і оподаткування
  • Фінанси,  банківська справа та страхування

   

  УВАГА! На ступінь магістра можна вступати на підставі наявності ступеня бакалавра без урахування попередньої спеціальності.

   

  ПОЛОЖЕННЯ

  про навчання студентів на спільній міжнародній програмі

  «подвійного диплому»

   

  1. Загальні положення

  1.1. Під спільною міжнародною освітньою програмою "подвійного диплому" (Далі – Програма) розуміємо програму надання вищої професійної освіти з підготовки бакалаврів, магістрів, відповідно до якої процес навчання розділено на дві частини: одна частина навчання за погодженням сторін проходить в Університеті "Україна", а інша частина навчання – в закордонному ВНЗ-партнері. При цьому зараховуються дисципліни, вивчені в цих навчальних закладах на підставі узгодженого навчального плану, і видається два дипломи – Університету "Україна" та закордонного ВНЗ.

  1.2. Розробка та впровадження спільних освітніх програм відповідає стратегічним інтересам розвитку Університету "Україна" як з точки зору підвищення якості освіти і наукових досліджень, так і поліпшення конкурентоспроможності Університету "Україна" у міжнародному та українському освітньому просторі, й відповідає основним принципам і положенням Болонського процесу.

  1.3. Необхідною умовою розробки Програми є її відповідність Державному освітньому стандарту вищої освіти України.

   

  2. Цілі реалізації

  2.1. Підвищення якості освіти за рахунок використання передового досвіду зарубіжних вищих навчальних закладів – партнерів.

  2.2. Підвищення конкурентоспроможності Університету "Україна" в міжнародному та українському освітньому просторі за рахунок підвищення професійних знань випускників.

  2.3. Підвищення професійної кваліфікації викладачів на підставі використання міжнародного досвіду.

  2.5. Розвиток міжнародних зв'язків Університету "Україна" і міжнародної академічної мобільності студентів.

   

  1. Загальні правила участі студентів у програмі подвійного диплому

  3.1      Навчально-науковий інститут відкритої освіти спільно з Управлінням навчально-виховної роботи Університету "Україна" доводить до відома студентів інформацію про програму подвійного диплому.

  3.2      Вимоги до кандидатів та строки подання заяви для бажаючих взяти участь оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційному стенді та на веб-сайті Університету.

  3.3      До участі у відборі допускаються студенти або слухачі, які успішно засвоюють основну освітню програму, що не мають стягнень, мають право на виїзд за межі України і подали у встановлені терміни заяви про участь. Обов'язковою умовою участі у відборі є згода керівника структурного підрозділу, де навчається студент (слухач).

  3.4      Критерії і порядок відбору студентів залежать від виду міжнародної академічної програми і визначаються Університетом спільно із закордонним партнером (далі – приймаючою стороною).

   

   

  4. Організація навчання

  4.1      У Договорі про співпрацю між Університетом "Україна" та закордонним вищим навчальним закладом зазначаються напрями підготовки.

  4.2      На основі робочого навчального плану за напрямом підготовки (спеціальністю) та підтвердженого проекту плану навчання студента/слухача в іноземному ВНЗ керівником структурного підрозділу складається індивідуальний навчальний план студента (слухача) – учасника програми.

  4.3      Індивідуальний навчальний план погоджується у встановленому в Університеті порядку.

  4.4      Студент має можливість додатково (до плану свого напряму підготовки / спеціальності) засвоювати інші дисципліни. На основі офіційного документа (академічної довідки) із закордонного вищого навчального закладу ці дисципліни буде включено до його додатку до диплома.

  4.5      Навчання відбувається на основі взаємозаліку дисциплін та відповідно до навчальної програми.

  4.6      Питання оплати вартості навчання узгоджується відповідно до укладених договорів: між Університетом "Україна" та договором студента (слухача) із іноземним ВНЗ.

  4.7      Медичне страхування та обслуговування студента (проживання, харчування) за кордоном здійснюється за рахунок студента (слухача).

  4.8      Трансфер студента в країну навчання здійснюється за рахунок студента (слухача).

  4.9      Питання проживання студента за кордоном належать до сфери компетентності приймаючої сторони.

   

  5. Державна атестація

  5.1      В Університеті "Україна" по завершенні бакалаврських програм студент проходить відповідну державну атестацію.

  5.2      У закордонному ВНЗ для студента (слухача) обов’язковим є захист дипломної роботи бакалавра або магістра. Робота виконується під керівництвом викладачів закордонного ВНЗ, а її захист відбувається у вищезазначеному закладі або в Університеті «Україна» за умови створення в ньому спільної міжнародної атестаційної комісії.  Оголошення
  Новий набір до магістратури
  Міжнародні освітні програми
  З 10 липня 2015 року розпочався новий набір на навчальну магістерську програму «Соціальна робота», яка проходить у рамках договору між Шяуляйським університетом (Литва) і Відкритим міжнародним університетом розвитку людини «Україна».
  Кафедра соціальної роботи та педагогіки Університету «Україна» запрошує абітурієнтів!
  Набір на бакалаврат
  Кафедра соціальної роботи та педагогіки Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна», де готують фахівців для роботи у соціальній сфері, була створена 6 листопада 1999 року в Києві однією з перших. За 17 років діяльності в університеті сформувалася мережа кафедр соціальної роботи в територіально відокремлених структурних підрозділах університету в таких містах: Біла Церква, Вінниця, Житомир, Луцьк, Полтава, Рівне, Сторожинець, Хмельницький, Хуст.
  Магістратура у Шяуляйському університеті (Литва)
  Міжнародні освітні програми
  У рамках міжнародної програми Університету «Україна» «Подвійний диплом» запрошуємо на навчання у магістратурі Шяуляйського університету за спеціальністю «Соціальна робота» із паралельним навчанням у магістратурі Університету «Україна».


  Події
  Учасники міжнародної програми "Твій шанс" Університету "Україна" у Польщі
  Міжнародні освітні програми
  Навчання, екскурсії, спілкування, занурення у польську культуру та мову – це те, чим живуть зараз наші студенти, учасники міжнародної програми "Твій шанс" Університету "Україна". І це реальний шанс для кожного з них! А ми їм допомагаємо його реалізувати. Warshawa, Poland
  Підрозділ: ВІДКРИТИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ «УКРАЇНА»
  Делегація польського університету відвідала Вінницю
  Міжнародні освітні програми
  24 травня делегація Університету на чолі з проректором з навчання та роботи зі студентами професором Янушем Кролем зустрілася з керівництвом Вінницького інституту Університету «Україна».
  Підрозділ: Вінницький соціально-економічний інститут
  Університет «Україна» підписав Меморандум про співпрацю з Spoleczna Akademia Nauk (Польща) та Clark University (США)
  Міжнародні освітні програми
  14 квітня 2016 року в Університеті «Україна» пройшов важливий міжнародний захід, під час якого обговорювалося питання відкриття спільної Міжнародної програми з підготовки магістра професійної комунікації. Подібної програми, популярної в Західній Європі та США, ще немає в університетах України.
  Підрозділ: ВІДКРИТИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ «УКРАЇНА»
  Університет «Україна» відвідали польські студенти
  Навчання іноземних громадян
  26 листопада 2015 року до Університету «Україна» на екскурсію завітали студенти польського університету Wyższa Szkoła Teologiczno-Humanistyczna im. Michała Beliny-Czechowskiego.
  Автор: Костя ЗОЗУЛЯ, студентський Медіа-центр Університету «Україна»
  Підрозділ: ВІДКРИТИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ «УКРАЇНА»
  Литовські студенти - учасники міжнародної магістерської програми з Шяуляйським університетом
  Навчання іноземних громадян
  Представляємо учасників міжнародної магістерської навчальної програми
  Підрозділ: ВІДКРИТИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ «УКРАЇНА»