Відкритий міжнародний університет розвитку людини «УКРАЇНА»
Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+38-067-406-53-92
Приймальна комісія
відділ оргроботи
+38-067-503-64-52
+38-067-328-28-22
Viber відділу обліку
+38-067-500-68-36
Київ, вул. Львівська, 23 office@uu.edu.ua

Атестація держслужбовців з української мови

  До уваги осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою!

    З 25 жовтня 2019 року атестаційна комісія Відкритого міжнародного університету «Україна»припиняє свою роботу (відповідно до листа Національного агенства України з питань державної служби № 102/52/22-19 від 07.10.2019р.)

  АРХІВ

  Переходь на українську

  Університет «Україна» проводить атестацію осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою.

  Атестація проводиться на платній основі і складається з тесту, письмового переказу та ділової розмови.

  Вартість послуг за проведення атестації – 700 грн.

  Вартість посвідчення – 150 грн.

  Наступна атестаційна сесія 26 березня!

  Перевірте себе!

  Також Інститут філології та масових комунікацій Університету «Україна» проводить постійно діючі курси з української мови для підвищення рівня мовної компетентності та підготовки до атестаційної сесії щодо вільного володіння державною мовою.

  Основний курс – 30 годин

  Базовий курс – 16 годин

  Прискорений курс – 8 годин

   

  Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»

  проводить атестацію осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою

   

  ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ

  1. Нормативні документи (атестація проходить відповідно до Постанови Кабінету Міністрів від 26 квітня 2017 року «Про організацію проведення атестації осіб, які претендують на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою»).

  2. Графік атестації. Атестаційні сесії будуть проводитися за необхідності, але не рідше 1 разу на місяць. Атестація проводиться на платній основі і складатиметься з тесту, письмового переказу та ділової розмови:

  • тестове завдання з трьома варіантами відповідей та письмове реферування-переказ фахового тексту обсягом 2500 – 3000 знаків;
  • ділова розмова за наданим сценарієм та повідомлення-презентація на визначену екзаменаторами тему.

  Усний етап розпочинається не раніше, ніж через 60 хвилин і не пізніше, ніж через 120 хвилин після завершення письмового етапу. Тривалість усного етапу атестації з кожним учасником становить до 45 хвилин, із яких 20 хвилин відводиться на вступне спілкування та ділову розмову за визначеним сценарієм (включно з 5 хвилинами на підготовку) та до 25 хвилин на повідомлення-презентацію на запропоновану тему (включно з 15 хвилинами на підготовку).

  Порядок атестації на знання державної мови затверджено у зв'язку з набранням чинності закону «Про державну службу», однією із загальних вимог якого до осіб, які претендують на вступ на державну службу, є вільне володіння державною мовою.

  3. Для реєстрації необхідно надати документи в паперовому вигляді секретареві атестаційної комісії (вул. Львівська 23, корпус 3, поверх 4, каб. 405) не пізніше ніж за 5 днів до початку атестаційної сесії. Документи можна надавати щодня з 10:00 до 18:00, крім суботи, неділі та святкових днів.

  Перелік документів, що надаються:

  - заява;

  - оригінал та копія паспорта громадянина України;

  - оригінал та копії документів про освіту з додатками;

  - оригінал та копія квитанції про оплату послуг.

  Також можна надіслати заяву на електронну скриньку: dekanat_filologia@ukr.net.

  Оригінали документів подаються особисто.

  Довідки за телефоном:   +38(044) 409-27-65 (внутр. 631);

                                            +38(067) 224-23-99.

  Секретар атестаційної комісії Неділько Тетяна Петрівна.

  Вартість послуг за проведення атестації – 700 грн.

  Вартість посвідчення - 150 грн.

  Оплату здійснювати за такими реквізитами:

  Отримувач платежу: Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»

  Назва установи банку: «Райфайзен Банк АВАЛЬ»

  р/р 26008212382

  МФО 380805

  Код ЄДРОПОУ 30373644

  Вид платежу: за атестацію щодо володіння державною мовою та видачі посвідчення ___________________ПІБ

   

  Графік
  проведення атестаційних сесій
  щодо володіння державною мовою на 2019 рік

  №з/п

  Дата проведення атестації

  Час проведення

  атестації

  Місце проведення атестації

  29 січня 2019 року

  10:00

  м. Київ, вул. Львівська 23, корпус 3, поверх 4, каб. 401

  26 лютого 2019 року

  10:00

  м. Київ, вул. Львівська 23, корпус 3, поверх 4, каб. 401

  3

  26 березня 2019 року

  10:00

  м. Київ, вул. Львівська 23, корпус 3, поверх 4, каб. 401

  4

  23 квітня 2019 року

  10:00

  м. Київ, вул. Львівська 23, корпус 3, поверх 4, каб. 401

  5

  28 травня 2019 року

  10:00

  м. Київ, вул. Львівська 23, корпус 3, поверх 4, каб. 401

  6

  25 червня 2019 року

  10:00

  м. Київ, вул. Львівська 23, корпус 3, поверх 4, каб. 401

  7

  23 липня 2019 року

  10:00

  м. Київ, вул. Львівська 23, корпус 3, поверх 4, каб. 401

  8

  27 серпня 2019 року

  10:00

  м. Київ, вул. Львівська 23, корпус 3, поверх 4, каб. 401

  9

  24 вересня 2019 року

  10:00

  м. Київ, вул. Львівська 23, корпус 3, поверх 4, каб. 401

  10

  29 жовтня 2019 року

  10:00

  м. Київ, вул. Львівська 23, корпус 3, поверх 4, каб. 401

  11

  26 листопада 2019 року

  10:00

  м. Київ, вул. Львівська 23, корпус 3, поверх 4, каб. 401

   12

  24 грудня 2019 року

  10:00

  м. Київ, вул. Львівська 23, корпус 3, поверх 4, каб. 401

   

   

  ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ ПОСВІДЧЕННЯ ЩОДО ВІЛЬНОГО ВОЛОДІННЯ ДЕРЖАВНОЮ МОВОЮ БЕЗ ПРОХОДЖЕННЯ АТЕСТАЦІЇ ТА НА БЕЗОПЛАТНІЙ ОСНОВІ  

  Відповідно до п. 56 постанови Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 року №301 «Про організацію проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою» отримання посвідчення щодо вільного володіння державною мовою без проходження процедури атестації та на безоплатній основі можливе за умови звернення особи до керівника ВНЗ із заявою про видачу посвідчення (зразок заяви додається) та надання копії одного з таких документів:

  1) документа державного зразка про загальну середню освіту, виданого до 2000 року, з оцінкою “5” за вивчення української мови;

  2) документа державного зразка про загальну середню освіту, виданого після 2000 року, з балом про підсумкову державну атестацію з української мови не менше 10;

  3) диплома молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста), бакалавра, магістра (спеціаліста) з відповідним додатком з оцінкою “відмінно” за вивчення української мови;

  4) диплома бакалавра, магістра (спеціаліста) за спеціальностями «Українська мова та література»; «Українська мова та література й іноземна мова»; «Філологія».

  Також до дисциплін, що підтверджують вивчення української мови, прирівнюється «Ділова українська мова» та «Українська мова за професійним спрямуванням».

  Під час подання заяви має бути пред’явлений оригінал одного із зазначених вище документів та його копія.

  У разі зміни прізвища, імені чи по батькові, додатково пред’являється оригінал документа, що підтверджує зміну прізвища, імені чи по батькові та його ксерокопія.

  Заяву про видачу посвідчення про вільне володіння державною мовою розглядає атестаційна комісія в ході чергової атестаційної сесії та ухвалює рішення про видачу посвідчення.

  Примітка 1. Відповідно до п. 5-4 постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року №796 видача дубліката посвідчення щодо вільного володіння державною мовою здійснюється на платній основі.

  Примітка 2. Посвідчення видаються за процедурою та в терміни, визначені п. 57 постанови Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 року №301.

  Примітка 3. Заяви про видачу посвідчення та додатки до них приймаються секретарем атестаційної комісії щодня з 10:00 до 18:00, крім вихідних і святкових днів за адресою: вул. Львівська 23, корпус 3, поверх 4, каб. 409 не пізніше ніж за 5 днів до початку атестаційної сесії.

  Примітка 4. Для осіб, які мають відповідно до п. 56 постанови Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017р. №301 один із зазначених документів, посвідчення видається на безоплатній основі з відшкодуванням фактичної вартості посвідчення.

   

  Інформація для представників громадських організацій  

  Витяг з "Порядку атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою", затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 року № 301:

  13. Під час проведення атестації крім учасників атестації, голови, членів та секретаря атестаційної комісії за рішенням керівника уповноваженого навчального закладу можуть бути присутні представники громадських об’єднань, що провадять свою діяльність згідно із Законом України “Про громадські об’єднання”.

  Для участі у засіданні атестаційної комісії представникам громадських об’єднань необхідно звернутися з письмовою заявою до керівника уповноваженого вищого навчального закладу не менш як за п’ять календарних днів до початку проведення атестації.

  14. Особи, присутні під час проведення атестації, повідомляють керівникові уповноваженого вищого навчального закладу про випадки порушення порядку її проведення.

  15. Втручання у роботу атестаційної комісії не допускається.

   

   

  Шановні претенденти на посаду держслужбовця! 

  До Ваших послуг пропонуються постійно діючі курси з української мови, які допоможуть підвищити рівень мовної компетентності та підготуватися до атестаційної сесії особам, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою.

  Основний курс – 30 годин.

  Базовий курс – 16 годин.

  Прискорений курс – 8 годин.

   

  Додатки

  Зразок заяви

  Наказ №47 від 30.03.2018 року "Про внесення змін у складі атестаційної комісії для атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою"

  Наказ "Про створення атестаційної комісії для атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою" №90 від 30.05.2017 р.

  Роз'яснення Національного агенства України з питань державної служби стосовно атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою №26-р/з від 18.05.2017 р.

   

  Зразки навчально-методичного забезпечення

  Тематичний план з предмету "Культура ділового мовлення"

  Програма курсу "Діловодство та ділове мовлення"