Відкритий міжнародний університет розвитку людини «УКРАЇНА»
Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+38-067-406-53-92
Приймальна комісія
відділ оргроботи
+38-067-503-64-52
+38-067-328-28-22
Viber відділу обліку
+38-067-500-68-36
Київ, вул. Львівська, 23 office@uu.edu.ua

Вступ іноземних громадян

  Умови вступу іноземних громадян до Університету «Україна» 


  На сайті Університету "Україна" www.en.vmurol.com.ua обери галузь знань та спеціальність (спеціалізацію) для навчання.

   

  Уважно вивчи інформацію про Університет "Україна", умови навчання у ньому та з'ясуй фінансові умови навчання та проживання у м. Києві

  Збери пакет документів для отримання запрошення на навчання від  Університету "Україна" та візи на в'їзд до України


  Отримай дозвіл (візу типу Д) для в'їзду в Україну

  Пройди вступне випробування

  Поздоровляємо! Ти навчаєшся в Університеті "Україна"!

   

  Детальна інформація про порядок вступу на навчання до Університету "Україна" виписана нижче.

  Вступ іноземних громадян

  Іноземні громадяни та особи без громадянства мають рівні права на навчання в Україні незалежно від статі, раси, національності, соціального й майнового стану, роду і характеру занять, світогляду, віросповідання, місця проживання й інших обставин.

  Освітня діяльність Університету "Україна" по навчанню іноземних громадян здійснюється на підставі ліцензії Міністерства освіти і науки України.

  Мова навчання – українська. За умови комплектування організацією (агентом) груп кількістю від 10 студентів може проводитись навчання англійською або російською мовою.

   

  Види освітньої діяльності для навчання іноземних громадян

  Вимоги до рівня освіти вступників

  Рівень навчання

  Вимоги до рівня освіти

  Підготовче відділення

  Повна загальна середня освіта

  Програми підготовки бакалаврів

  Повна загальна середня освіта

  Програми підготовки магістрів

  Освітній ступінь бакалавра

  Програма здобуття наукового звання доктора філософії (PhD)

  Освітній ступінь магістра

   

  1. Порядок оформлення в’їзної візи типу Д

  Для початку процедури отримання дозволу на в'їзд в Україну громадянин повинен звернутися з електронною або паперовою заявою до Департаменту міжнародної діяльності Університету "Україна" для отримання запрошення на навчання офіційного зразка.

  Адреса університету: вул. Львівська, 23, м. Київ, 03115, Україна

  Postal address: 03115, Build. 1, 23 Lvivska Str., Kyiv, Ukraine

  тел: +380-99-097-46-79

  тел:+380-67-487-50-67

  Viber: :+380-67-487-50-67

  Skype: inter uu

  пошта: inter.uu@ukr.net

    inter.uu17@gmail.com

   

  До заяви необхідно додати:

  •  сканкопію паспортного документу іноземця або іншого документа, що посвідчує особу;
  • сканкопію медичного сертифікату про стан здоров’я, засвідченого офіційним органом охорони здоров’я країни, з якої прибув іноземець;
  • сканкопію документа про попередню освіту та сканкопію додатка до документа про освіту, в якому міститься інформація про успішність з навчальних дисциплін. Якщо два останніх документи мають англомовну, франкомовну чи російськомовну версію, переклад українською мовою не обов'язковий. В іншому випадку іноземець повинен надати сканкопію офіційного перекладу на одну зі вказаних мов;
  • сканкопію підписаної згоди на обробку персональних даних;
  • квитанцію про оплату вартості підготовки запрошення на рахунок:

   

  BENEFICIARY NAME (отримувач):

  Open International University of Human Development «Ukraine» (University «Ukraine»)

  Ukraine, 04071, Kiev, 1-G Khoryva Str.,

  Account: № 26007052680418

  IBAN Code: UA453206490000026007052680418

   

  BENEFICIARY BANK (банк отримувача):

  Privatbank, 50 Naberezhnaya Pobedy St., Dnipro, 49094, Ukraine

  SWIFT Code: PBANUA2X

   

  INTERMEDIARY BANK (банки посередники):

  JP Morgan Chase Bank, New York, USA

  SWIFT Code: СHASUS33

  Рахунок в банку-посереднику: 001-1-000080

   

  The Bank of New York Mellon, New York, USA

  SWIFT Code: IRVT US 3N

  Рахунок в банку-посереднику: 890-0085-754

   

  Після отримання запрошення від Університету "Україна" з оригіналом запрошення необхідно звернутись до Посольства України у своїй або сусідній країні із заявою про видачу в’їзної візи на навчання в Україні.

  Усі запрошення на навчання, видані університетами, обов'язково оформляються в Міністерстві освіти і науки України, перш ніж їх буде видано заявникам. Український державний центр міжнародної освіти Міністерства освіти і науки України виконує таку реєстрацію від імені Міністерства та надає офіційне підтвердження такої реєстрації (візової підтримки) в Консульство України у відповідній країні. Консульства не приймають документи від іноземних студентів без такої реєстрації і тому не можуть продовжувати процедуру видачі студентської візи. Візова підтримка – платна послуга Українського державного центру міжнародної освіти Міністерства освіти і науки України. Іноземний студент або його представник можуть знайти більше інформації щодо послуги візової підтримки, звернувшись за цим посиланням: http://studyinukraine.gov.ua/pay/.

   

  2. Прибуття на навчання до Університету "Україна"

  Визначившись із датою прибуття до України, необхідно надати інформацію до Департаменту міжнародної діяльності про дату прибуття та номер рейсу літака для забезпечення зустрічі в аеропорті. Це дозволить спростити процедуру перетину Державного кордону України.

  За бажанням студент може замовити індивідуальний супровід (зустріч, трансфер із аеропорту, підбір спеціалізованого житла тощо). Вартість даних послуг становить USD 90 і сплачується на вказаний вище рахунок.

   

  3. Підготовче відділення університету,

  вступ та умови навчання на ньому

  Термін навчання – 10 місяців.

  У програму підготовчого відділення входить:

  • вивчення російської або української мови;
  • поглиблене вивчення базових дисциплін загальноосвітньої школи.

  Для зарахування на Підготовче відділення вступнику необхідно подати до Приймальної комісії Університету такі документи:

  - заяву-анкету встановленого зразка;

  - оригінал та копію документа про попередню освіту;

  - оригінал та копію документа (додатка до документа про освіту), в якому міститься інформація про успішність із навчальних дисциплін;

  - копію паспортного документа іноземця або іншого документа, що посвідчує особу, із засвідченим нотаріально перекладом українською мовою;

  - копію свідоцтва про народження;

  - медичний сертифікат про стан здоров’я, засвідчений офіційним органом охорони здоров’я країни, з якої прибув іноземець, виданий не пізніше ніж за два місяці до в'їзду на навчання в Україну;

  - дійсний поліс медичного страхування з терміном дії один рік;

  - 12 матових кольорових фотокарток розміром 3,5х4,5.

  Копії документів, зазначені вище, повинні мати нотаріально засвідчений переклад українською мовою.

  Освітні документи вступників-іноземців, видані навчальними закладами інших держав, повинні проходити обов’язкову процедуру визнання в Міністерстві освіти і науки Україні. Оплату процедури визнання здійснює замовник-іноземець.

  У разі відсутності підтвердження автентичності та/або еквівалентності іноземного освітнього документа університет відраховує його власника.

  Навчання на Підготовчому відділенні проводиться у відповідності до розроблених на основі типових програм робочих програм.

  Навчальні плани і програми Підготовчого відділення Університету "Україна" відповідають державним стандартам та вимогам. Кожна дисципліна, яка викладається на Підготовчому відділенні, має необхідний блок навчально-методичної документації: робочі програми, методичні вказівки для практичних, лабораторних та самостійних занять, підручники, навчальні посібники, методичні рекомендації, словники та ін. Лабораторні та практичні роботи, передбачені навчальним планом, проводяться у спеціалізованих приміщеннях, обладнаних сучасною технікою і приладами. Бібліотека університету має достатню кількість посібників і підручників із дисциплін, які вивчаються на Підготовчому відділенні.

  Формування академічних груп на Підготовчому відділенні відбувається по мірі прибуття слухачів на навчання.

  За результатами успішного закінчення Підготовчого відділення іноземні громадяни отримують сертифікат офіційного зразка, який дозволяє вступ на спеціальності Університету "Україна". Випускники Підготовчого відділення можуть також вступати в інші вищі навчальні заклади України, які мають відповідну ліцензію.

  Іноземні громадяни, які пройшли навчальний курс на Підготовчому відділенні і не склали іспитів, можуть вступити на повторне навчання.

  При вступі випускників Підготовчого відділення Університету "Україна" на навчання до Університету "Україна" їм надається знижка на перший рік навчання у розмірі 10% річної вартості навчання.

   

  4. Порядок оформлення реєстрації на право тимчасового перебування (проживання) на території України

  Віза – штемпель у паспорті, який засвідчує право іноземця або особи без громадянства на в'їзд в Україну. Студентська віза (типу Д 04/12) надається особам, які в'їжджають в Україну з метою навчання (учням, студентам, аспірантам, стажистам).

  Іноземці та особи без громадянства, які прибули в Україну на законній підставі, можуть тимчасово перебувати на території України протягом дії візи.

  Продовження терміну перебування в Україні іноземців і осіб без громадянства, які прибули з метою навчання, здійснюється органами Державної міграційної служби за поданням відповідного навчального закладу. Для продовження строку перебування в Україні в триденний термін після прибуття в Україну іноземець повинен подати до університету всі необхідні документи.

  Іноземці та особи без громадянства, які проживають в Україні, повинні зареєструватися за місцем постійного проживання, а в разі зміни цього місця проживання зобов'язані повідомити про це відповідну установу (студентам необхідно повідомити про зміну місця проживання університет).

   

  Для оформлення посвідки на тимчасове проживання надаються такі документи:

  1) заява іноземця;

  2) паспортний документ іноземця або документ, що посвідчує особу без громадянства (після пред’явлення повертається), з візою типу Д, якщо інше не передбачено законодавством і міжнародними договорами України, та копії сторінок паспорта з особистими даними і візою;

  3) переклад українською мовою сторінки паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства, засвідчений у встановленому законодавством порядку;

  4) квитанція про сплату державного мита або документ, який підтверджує наявність пільг щодо його сплати. 

  Для отримання посвідки на тимчасове проживання на території України на період навчання іноземець повинен сплатити (станом на 1 липня 2017):

  • державне мито у розмірі 34 грн. (відповідно до пункту 6 статті 3 Декрету Кабінету Міністрів України «Про державне мито»);
  • вартість адміністративної послуги у розмірі 156,46 грн. (відповідно до Переліку адміністративних послуг у сфері міграції та їх вартості, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 листопада 2016 року № 770 «Деякі питання надання адміністративних послуг у сфері міграції»);
  • вартість бланку у розмірі 21,30 чи 28,50 чи 57,0 грн. (залежно від накладної);

  5) клопотання (подання) університету щодо оформлення іноземцеві або особі без громадянства посвідки на тимчасове проживання;

  6) вісім фотокарток іноземця або особи без громадянства розміром 3,5 х 4,5 см (на матовому папері);

  7) копія дійсного медичного страхового полісу.

  Посвідка на тимчасове проживання видається на період, який зазначається в документі, що підтверджує факт навчання в Україні.

  У разі зміни інформації в паспорті іноземця протягом строку дії посвідки інформація про це подається до територіального органу або підрозділу ДМС, який видав посвідку, протягом місяця з моменту настання зміни.

  При вступі на наступний рівень навчання документи для продовження строку дії посвідки мають бути подані у Міграційну Службу не пізніше ніж за 15 днів до його закінчення. Якщо термін дії посвідки на тимчасове проживання сплинув, і вона не була вчасно продовжена, іноземець повинен виїхати з України й отримати нову візу на в’їзд, щоб продовжити навчання.

  При відрахуванні іноземця з навчального закладу університет повинен у 10-денний строк надати Міграційній службі повідомлення про припинення ним навчання, здати посвідку і скасувати реєстрацію. Після цього протягом 7 днів іноземець повинен залишити територію України.

   

  5. Порядок вступу іноземців на навчання до Університету "Україна"

  Перелік напрямів підготовки і спеціальностей

  Іноземні громадяни зараховуються до Університету "Україна" за результатами співбесіди, програма якої визначається Приймальною комісією університету.

  Терміни проведення вступної співбесіди визначаються Приймальною комісією Університету "Україна".

  Рівень знань оцінюється за шкалою: високий, достатній, недостатній. За результатами співбесіди приймається рішення щодо зарахування на навчання.

  Іноземні громадяни, що отримали документи про освіту (диплом бакалавра, магістра) за межами України та вирішили продовжити навчання в одному з українських вищих навчальних закладів за наступним освітнім ступенем, повинні пройти обов’язкову процедуру визнання цих документів (нострифікацію) у Міністерстві освіти і науки України.

  Іноземці, які вступають до аспірантури, додатково подають реферат із обраної наукової спеціальності або офіційно засвідчений за місцем роботи / навчання кандидата список опублікованих наукових праць.

  Кандидати на навчання, які не володіють українською мовою, зараховуються на Підготовче відділення для підготовки до вступу у вищі навчальні заклади України.

   

  Документи, необхідні для зарахування до Університету «Україна»:

  • анкета встановленого зразка;
  • паспорт із візою для в'їзду в Україну;
  • нотаріально засвідчена копія документа про освіту та одержані з навчальних дисциплін оцінки;
  • медична довідка про можливість навчання в Україні, видана не пізніше ніж за два місяці до в'їзду на навчання в Україну;
  • медична довідка про результати аналізу на СНІД;
  • страховий поліс із наданням екстреної медичної допомоги (крім іноземців, котрі прибули із країн, що мають укладені угоди про безкоштовне надання екстреної медичної допомоги);
  • копія свідоцтва про народження;
  • 8 фото розміром 4×6 см;
  • зворотній квиток із відкритою датою терміном на 1 рік для від'їзду додому;
  • довідка із правоохоронних органів стосовно того, що кандидат не притягався до відповідальності за правопорушення.

   

  Проживання

  Під час навчання в Університеті «Україна» іноземні студенти мають можливість проживати в гуртожитку. Витрати на харчування, транспорт і побутове обслуговування для іноземного студента в середньому складають 200-400 євро щомісячно.

  Детальнішу інформацію щодо умов перебування на території України можна отримати, надіславши лист із запитаннями до Департаменту міжнародної діяльності за адресою: inter.uu@ukr.net, inter.uu17@gmail.com.

  Варіанти проживання:

  • проживання у студентському гуртожитку;
  • проживання з поліпшеними умовами.

   

  Студентське дозвілля

  На базі Університету «Україна» організовуються пізнавально-розважальні, культурно-просвітницькі, спортивно-оздоровчі заходи.

   

  Співпраця

  Університет «Україна» співпрацює з Українським державним центром міжнародної освіти Міністерства освіти і науки України – intered@intered.com.ua.

   

  Нормативні документи

  Офіційні документи, які регламентують навчання в Україні іноземців та осіб без громадянства, надані в розділі Нормативні документи мовою оригіналу.  Оголошення
  Кафедра соціальної роботи та педагогіки Університету «Україна» запрошує абітурієнтів!
  Набір на бакалаврат
  Кафедра соціальної роботи та педагогіки Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна», де готують фахівців для роботи у соціальній сфері, була створена 6 листопада 1999 року в Києві однією з перших. За 17 років діяльності в університеті сформувалася мережа кафедр соціальної роботи в територіально відокремлених структурних підрозділах університету в таких містах: Біла Церква, Вінниця, Житомир, Луцьк, Полтава, Рівне, Сторожинець, Хмельницький, Хуст.
  В Університеті "Україна" допомагають визначитися з вибором професії
  День відкритих дверей
  Ви – інженер або художник? Керівник або підлеглий? Організатор або виконавець? На ці та інші питання дають відповіді в Університеті «Україна», щоб допомогти абітурієнтам розібратися в собі і вибрати спеціальність, яка найбільше підходить.
  Автор: Тала Пруткова


  Події
  Навчання іноземних студентів в Університеті «Україна»
  Навчання іноземних громадян
  Університет «Україна» гостинно відкриває свої двері для всіх, хто бажає навчатися, і не лише для українських громадян. Нещодавно, з 30 листопада по 9 грудня 2015 року, в університеті проходила сесія грузинських студентів заочної форми навчання.
  Автор: Валерія РОЗДАБАРОВА, студентський Медіа-центр Університету «Україна»
  Підрозділ: ВІДКРИТИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ «УКРАЇНА»
  Університет «Україна» відвідали польські студенти
  Навчання іноземних громадян
  26 листопада 2015 року до Університету «Україна» на екскурсію завітали студенти польського університету Wyższa Szkoła Teologiczno-Humanistyczna im. Michała Beliny-Czechowskiego.
  Автор: Костя ЗОЗУЛЯ, студентський Медіа-центр Університету «Україна»
  Підрозділ: ВІДКРИТИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ «УКРАЇНА»
  Литовські студенти - учасники міжнародної магістерської програми з Шяуляйським університетом
  Навчання іноземних громадян
  Представляємо учасників міжнародної магістерської навчальної програми
  Підрозділ: ВІДКРИТИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ «УКРАЇНА»
  Візит делегації іноземних абітурієнтів із Туркменістану
  Навчання іноземних громадян
  21 квітня 2015 року Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» відвідала делегація іноземних абітурієнтів із Туркменістану на чолі з представником громадської організації студентів Беглі Беглієвим.
  Автор: Олена Чиханцова, фоторепортаж Вікторії Халаєвської
  Підрозділ: ВІДКРИТИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ «УКРАЇНА»