Відкритий міжнародний університет розвитку людини «УКРАЇНА»
Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+38-067-406-53-92
Приймальна комісія
відділ оргроботи
+38-067-503-64-52
+38-067-328-28-22
Viber відділу обліку
+38-067-500-68-36
Київ, вул. Львівська, 23 office@uu.edu.ua

Терміни етапів вступу

  Для здобуття освітньо–професійного ступеня «фаховий молодший бакалавр»

   

  1. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової загальної середньої освіти проводиться в такі строки:

  Етапи вступної кампанії Денна форма навчання
  вступники на основі базової загальної середньої освіти
  Основний набір
  Початок прийому заяв та документів 30 червня 2022 року
  Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право проходити творчі конкурси та індивідуальні усні співбесіди в Університеті «Україна» за мотиваційним листом о 18:00
  13 липня 2022 року
  Строки проведення творчих конкурсів 14 – 21 липня 2022 року
  Термін оприлюднення рейтингового списку вступників, рекомендованих до зарахування не пізніше 12:00
  28 липня 2022 року
  Термін зарахування вступників* не пізніше ніж 03 серпня 2022 року
  Додатковий набір
  Початок прийому заяв та документів 10 серпня 2022 року
  Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право проходити творчі конкурси та індивідуальні усні співбесіди в Університеті «Україна» 22 серпня 2022 року
  Строки проведення творчих конкурсів 22 – 26 серпня 2022 року
  Термін оприлюднення рейтингового списку вступників, рекомендованих до зарахування не раніше 29 серпня 2022 року
  Термін зарахування вступників не пізніше 31 серпня 2022 року

  *Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів розпочинається 23 червня та завершується 31 жовтня 2022 року

   

  2. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти, освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника, ступенів вищої освіти (освітньо-кваліфікаційних рівнів) проводиться в такі строки:

  Етапи вступної кампанії Денна форма навчання Заочна форма навчання
  вступники на основі повної загальної освіти, освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника, ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційних рівнів)
  Початок прийому заяв та документів* 14 липня 2022 року 05 вересня 2022 року
  Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають на основі творчих конкурсів, мотиваційного листа о 18:00

  05 серпня 2022 року

  19 вересня 2022 року
  Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають тільки на основі сертифіката національного мультипредметного тесту о 18:00
  31 серпня   2022 року
  Строки проведення творчих конкурсів 08-16 серпня 2022 року 20-27 вересня 2022 року
  Строки проведення індивідуальної усної співбесіди 08-16 серпня 2022 року
  Термін оприлюднення рейтингового списку вступників, рекомендованих до зарахування не пізніше 12:00
  01 вересня 2022 року
  29 вересня 2022 року
  Термін зарахування вступників не пізніше 12:00
  16 вересня 2022 року
  не пізніше 01 жовтня 2022 року

  *Реєстрація електронних кабінетів вступників на основі повної загальної середньої освіти, завантаження необхідних документів розпочинається 01 липня та завершується 31 жовтня 2022 року.

   

  Примітка 1. У додатковий набір для вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб за денною формою здобуття освіти на основі повної загальної середньої освіти\ для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра прийом заяв і документів відбувається з 05 по 16 вересня 2022 року. Проведення співбесід, вступних випробувань та творчих конкурсів – з 19 по 23 вересня 2022 року. Терміни оприлюднення рейтингових списків вступників – не пізніше 29 вересня 2022 року. Термін зарахування вступників – не пізніше 30 вересня 2022 року.

  Примітка 2. Для вступників на основі повної загальної середньої освіти, ОКР кваліфікованого робітника, ОПС фахового молодшого бакалавра, всіх ступенів вищої освіти для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра прийом заяв і документів за заочною формою здобуття освіти відбувається з 01 по 11 листопада 2022 року. Проведення співбесід, вступних випробувань та творчих конкурсів – з 14 по 18 листопада 2022 року. Термін оприлюднення рейтингового списку вступників – не пізніше 28 листопада 2022 року. Термін зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 30 листопада 2022 року.

  Для здобуття ступеня вищої освіти

  1. Для вступу на перший курс для здобуття ступеня молодшого бакалавра, бакалавра прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти проводяться в такі строки:
  Етапи вступної кампанії Денна форма навчання Заочна форма навчання
  вступники на основі повної загальної середньої освіти
  Початок прийому заяв та документів 29 липня 2022 року 05 версня 2022 року
  Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають на основі творчих конкурсів, мотиваційних листів 18:00
  08 серпня 2022 року
  19 вересня 2022 року
  Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають за результатами національного мультипредметного тесту 18:00
  23 серпня 2022 року
  Строки проведення сесії творчих конкурсів 09-16 серпня           2022 року 20-27 вересня 2022 року
  Строки проведення Університетом індивідуальної усної співбесіди 09-16 серпня                   2022 року
  Терміни оприлюднення рейтингового списку вступників, рекомендованих до зарахування не пізніше
  02 вересня 2022 року
  29 вересня 2022 року
  Термін зарахування вступників не пізніше
  30 вересня 2022 року
  не пізніше
  01 жовтня 2022 року

  Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів розпочинається 01 липня

  3. Для вступу на перший курс для здобуття ступеня молодшого бакалавра, бакалавра прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти на місця державного замовлення проводяться в такі строки:

  Етапи вступної кампанії Денна форма навчання Заочна форма навчання
  вступники на основі повної загальної середньої освіти
  Початок прийому заяв та документів 29 липня 2022 року
  Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають на основі індивідуальної усної співбесіди, творчих конкурсів 18:00
  08 серпня2022 року
  Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають за результатами національного мультипредметного тесту 18:00
  23 серпня 2022 року
  Строки проведення Університетом індивідуальної усної співбесіди 09-16 серпня 2022 року
  Терміни оприлюднення рейтингового списку вступників, рекомендованих до зарахування за результатами співбесід за державним замовленням не пізніше 12:00
  17 сепрня 2022 року
  Терміни оприлюднення рейтингового списку вступників, які вступають на основі результатів НМТ, рекомендованих до зарахування за державним замовленням не пізніше
  20 серпня 2022 року
  Виконання вимог до зарахування вступниками, які отримали рекомендації за результатами співбесід до 10:00 20 серпня 2022 року
  Виконання вимог до зарахування вступниками, які отримали рекомендації за результатами НМТ не пізніше
  29 серпня 2022 року
  Термін зарахування вступників за результатами співбесід не пізніше 15:00
  22 серпня 2022 року
  Термін зарахування вступників 05 вересня 2022 року
  Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб не пізніше 15.00
  30 вересня 2022 року

  4. Прийом заяв і документів, фахові випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра (ступеня молодшого бакалавра, бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста)), для здобуття ступеня бакалавра проводяться в такі строки:

  Етапи вступної кампанії Денна форма навчання Заочна форма навчання
  вступники на основі ОКР молодшого спеціаліста, ОПС фахового молодшого бакалавра
  Початок прийому заяв та документів 29 липня 2022 року 05 вересня 2022 року
  Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право складати вступні випробування або вступають за результатами зовнішнього незалежного оцінювання 18:00
  23 серпня 2022 року
  19 вересня 2022 року
  Строки проведення вступних випробувань 24 – 30 серпня 2022 року 20-27 вересня 2022 року
  Терміни оприлюднення рейтингового списку вступників не раніше18:00
  07 вересня 2022 року
  29 вересня 2022 року
  Термін зарахування вступників не пізніше
  30 вересня 2022 року
  не пізніше
  01 жовтня 2022року

   

  5. Прийом заяв і документів, фахові випробування, що проводить Університет «Україна», конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної вищої освіти для всіх спеціальностей:

  Етапи вступної кампанії Денна форма навчання Заочна форма навчання
  вступники на основі вищої освіти
  Строки прийому заяв та документів від осіб, які вступають на результатів магістерського тесту навчальної компетентності, магістерського комплексного тесту або тільки фахового іспиту в Університеті 16 серпня 2022 року
  Закінчення прийому заяв та документів від осіб, , які вступають на результатів магістерського тесту навчальної компетентності, магістерського комплексного тесту, фахового іспиту в Університеті 0 18.00 15 вересня 2022 року
  Реєстрація вступників для складання магістерського тесту навчальної компетентності та магістерського комплексного тесту 27 червня – 18:00 18 липня

  2022 року

  Строки прийому заяв та документів для осіб, які вступають на основі індивідуальної усної співбесіди замість магістерського тесту навчальної компетентності або магістерського комплексного тесту 16 – 23 серпня 2022 року
  Основна сесія магістерського тесту навчальної компетентності та магістерського комплексного тесту за графіком, затвердженим Українським центром оцінювання якості освіти 10-17 серпня 2022 року
  Додаткова сесія магістерського тесту навчальної компетентності та магістерського комплексного тесту за графіком, затвердженим Українським центром оцінювання якості освіти 07-10 вересня 2022 року
  Строки проведення індивідуальні усні співбесіди в Університеті замість магістерського тесту навчальної компетентності або магістерського комплексного тесту 25-31 серпня 2022 року
  Терміни оприлюднення рейтингового списку вступників не пізніше 20 вересня 2022 року
  Терміни оприлюднення рейтингового списку вступників за державним замовленням не пізніше ніж 20 вересня 2022 року
  Термін зарахування вступників не пізніше 30 вересня 2022 року
  Термін зарахування вступників за державним замовленням не пізніше 25 вересня 2022 року
  Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб не пізніше 10 жовтня 2022 року

  Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів розпочинається 01 серпня.

  Тестові завдання національного мультипредметного тесту укладаються відповідно до програм зовнішнього незалежного оцінювання з відповідних предметів (відповідно до програми зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання з української мови і літератури, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 26 червня 2018 року № 696 (частина «Українська мова»), до програми зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання з історії України, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 26 червня 2018 року № 696 (розділи 20–32: 1914 рік – початок ХХІ століття), математики (відповідно до програми зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання з математики, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 04 грудня 2019 року № 1513);.

  Тестові завдання з іноземних мов магістерського комплексного тесту укладаються відповідно до програми єдиного вступного іспиту з іноземних мов для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України 28 березня 2019 року № 411.

  Тестові завдання з права магістерського комплексного тесту укладаються відповідно до Програми предметного теста єдиного фахового вступного випробування для вступу на спеціальності 081 «Право» та 293 «Міжнародне право», затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 3 лютого 2022 року № 107.

  Тестові завдання магістерського тесту навчальної компетентності укладаються відповідно до Програми тесту загальної навчальної компетентності, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 11 лютого 2022 року № 158.

  6. Прийом заяв і документів, фахові випробування і творчі конкурси, що проводить Університет, конкурсний відбір та зарахування на навчання іноземних громадян проводяться в такі строки:

  Етапи вступної кампанії Денна форма навчання Навчання без відриву від виробництва
  Початок прийому заяв та документів 01 червня 2022 року
  15 вересня 2022 року
  15 листопада 2022 року
  Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право проходити творчий конкурс, співбесіду та складати вступні випробування, що проводить Університет не пізніше
  10 липня 2022 року
  не пізніше
  15 жовтня 2022 року
  не пізніше
  15 грудня 2022 року
  Строки проведення творчих конкурсів, співбесід та вступних випробувань не пізніше
  20 липня 2022 року
  не пізніше
  20 жовтня 2022 року
  не пізніше
  20 грудня 2022 року
  Терміни оприлюднення рейтингового списку вступників, рекомендованих до зарахування не пізніше
  27 липня 2022 року
  не пізніше
  25 жовтня 2022 року
  не пізніше
  22 грудня 2022 року
  Термін зарахування вступників не пізніше
  01 серпня2022 року
  не пізніше
  01 листопада 2022 року
  не пізніше
  25 грудня 2022 року

   

  7. Прийом заяв і документів, фахові випробування, що проводить Університет «Україна», конкурсний відбір та зарахування на навчання для здобуття ступеня доктора філософії проводяться в такі строки:

  Додатковий набір
  Етапи вступної кампанії Денна форма навчання Заочна форма навчання
  Початок прийому заяв та документів 15 лютого 2022 року
  Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право складати вступні випробування, що проводить Університет 22 лютого 2022 року
  Термін проведення вступних випробувань 23 лютого – 04 березня 2022 року
  Термін оприлюднення рейтингового списку вступників 09 – 15 березня 2022 року
  Термін зарахування вступників 15 березня 2022 року

   

  Основний набір
  Етапи вступної кампанії Денна форма навчання Навчання без відриву від виробництва
  Початок прийому заяв та документів 09 серпня 2022 року
  Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право складати вступні випробування, що проводить Університет 09 вересня 2022 року
  Термін проведення вступних випробувань 13–23 вересня 2022 року
  Термін оприлюднення рейтингового списку вступників 26 – 28 вересня 2022 року
  Термін зарахування вступників 04 жовтня 2022 року

  Примітка 1. У додатковий набір для вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб за денною формою здобуття освіти на основі повної загальної середньої освіти, освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра для здобуття ступеня бакалавра прийом заяв і документів відбувається з 05 по 16 вересня 2022 року. Проведення співбесід, вступних випробувань та творчих конкурсів – з 19 по 23 вересня 2022 року. Терміни оприлюднення рейтингових списків вступників – не пізніше 29 вересня 2022 року. Термін зарахування вступників – не пізніше 30 вересня 2022 року.

  Примітка 2. Для вступників на основі:

  1) освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра для здобуття ступеня бакалавра;

  2) ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) для здобуття ступеня магістра;

  3) освітнього ступеня молодшого бакалавра, бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) для здобуття ступеня бакалавра прийом заяв і документів на заочну форму здобуття освіти відбувається з 14 по 21 березня та з 01 по 11 листопада 2022 року. Проведення співбесід, вступних випробувань та творчих конкурсів – з 22 по 26 березня та з 14 по 18 листопада 2022 року. Терміни оприлюднення рейтингових списків вступників – не пізніше 29 березня та 28 листопада 2022 року. Термін зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 31 березня та 30 листопада 2022 року.