Відкритий міжнародний університет розвитку людини «УКРАЇНА»
Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+38-067-406-53-92
Приймальна комісія
відділ оргроботи
+38-067-503-64-52
+38-067-328-28-22
Viber відділу обліку
+38-067-500-68-36
Київ, вул. Львівська, 23 office@uu.edu.ua

Терміни етапів вступу

  Для здобуття освітньо–професійного ступеня «фаховий молодший бакалавр»

  1. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової загальної середньої освіти проводиться в такі строки:

  Етапи вступної кампанії Денна форма навчання
  вступники на основі базової
  загальної середньої освіти
  Основний набір
  Початок прийому заяв та документів 30 червня 2022 року
  Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право проходити співбесіду, складати вступні
  випробування, що проводить Університет «Україна»
  о 18:00 13 липня 2022 року
  Строки проведення вступних випробувань та співбесід 14 – 23 липня 2022 року
  Термін оприлюднення рейтингового списку вступників,
  рекомендованих до зарахування
  не пізніше 12:00
  28 липня 2022 року
  Термін зарахування вступників* не пізніше ніж 03 серпня 2022 року
  Додатковий набір
  Початок прийому заяв та документів 10 серпня 2022 року
  Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право проходити співбесіду, складати вступні
  випробування, що проводить Університет «Україна»
  22 серпня 2022 року
  Строки проведення вступних випробувань та співбесід 22 – 26 серпня 2022 року
  Термін оприлюднення рейтингового списку вступників,
  рекомендованих до зарахування
  не раніше 29 серпня 2022 року
  Термін зарахування вступників Не пізніше 31 серпня 2022 року

  Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів розпочинається 23 червня та завершується 31 серпня 2022 року

  2. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти, освітньо - кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника, ступенів вищої освіти (освітньо - кваліфікаційних рівнів) проводиться в такі строки:

  Етапи вступної кампанії Денна форма навчання Заочна форма навчання
  Вступники на основі повної загальної освіти, освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника, ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційних рівнів)
  Початок прийому заяв та документів 14 липня 2022 року 12 серпня 2022 року
  Закінчення прийому заяв та документів від
  осіб, які мають право проходити творчий конкурс, співбесіду, вступні іспити
  о 18:00
  26 липня 2022 року
  23 серпня 2022 року
  Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають тільки на основі сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання о 18:00
  03 серпня 2022 року
  Строки проведення вступних іспитів, творчих конкурсів 21 липня -02 серпня
  2022 року

  26-30 серпня 2022 року
  Строки проведення співбесід 21 липня -02 серпня
  2022 року
  Термін оприлюднення рейтингового списку вступників, рекомендованих до зарахування не пізніше 12:00
  11 серпня 2022 року
  31 серпня 2022 року
  Термін зарахування вступників не раніше 12:00
  18 серпня 2022 року
  не пізніше
  30 вересня 2022 року

  Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів розпочинається 01 липня та завершується 30 вересня 2022 року

  Примітка 1. У додатковий набір для вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб за денною формою здобуття освіти на основі повної загальної середньої освіти\ для здобуття освітньо – професійного ступеня фахового молодшого бакалавра прийом заяв і документів відбувається з 05 по 16 вересня 2022 року. Проведення співбесід, вступних випробувань та творчих конкурсів – з 19 по 23 вересня 2022 року. Терміни оприлюднення рейтингових списків вступників – не пізніше 29 вересня 2022 року. Термін зарахування вступників – не пізніше 30 вересня 2022 року.

  Примітка 2. Для вступників на основі повної загальної середньої освіти для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра прийом заяв і документів на заочну форму навчання відбувається з 01 по 11 листопада 2022 року. Проведення співбесід, вступних випробувань та творчих конкурсів –з 14 по 18 листопада 2022 року. Термін оприлюднення рейтингового списку вступників – не пізніше 28 листопада 2022 року. Термін зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 30 листопада 2022 року.

  Примітка 3. Для вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра та таких, що вступають на навчання на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, ступенів вищої освіти (освітньо-кваліфікаційних рівнів), освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра прийом заяв і документів на заочну форму навчання відбувається з 14 по 21 березня, з 01 по 11 листопада 2022 року. Проведення співбесід, вступних випробувань та творчих конкурсів – з 22 по 26 березня, з 14 по 18 листопада 2022 року. Термін оприлюднення рейтингового списку вступників – не пізніше 29 березня та 28 листопада 2022 року. Термін зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 31 березня та 30 листопада 2022 року.

  Для здобуття ступеня вищої освіти

  1. Для вступу на перший курс для здобуття ступеня молодшого бакалавра, бакалавра прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти проводяться в такі строки:

  Етапи вступної кампанії Денна форма навчання Заочна форма навчання
  вступники на основі повної загальної середньої освіти
  Початок прийому заяв та документів 14 липня 2022 року 12 серпня 2022 року
  Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право проходити співбесіду, складати вступні іспити та/або творчі конкурси, що проводить Університет 18:00
  16 липня 2022 року
  23 серпня 2022 року
  Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають за результатами зовнішнього незалежного оцінювання 18:00
  22 липня 2022 року
  Строки проведення сесії творчих конкурсів 14 – 22 липня 2022 року

  26-30 серпня 2022 року

  Строки проведення Університетом співбесід 17 – 19 липня 2022 року
  Строки проведення Університетом вступних випробувань 23 – 30 липня 2022 року
  Терміни оприлюднення рейтингового списку вступників, рекомендованих до зарахування не раніше 18:00
  04 серпня 2022 року
  31 серпня 2022 року
  Термін зарахування вступників не пізніше
  30 вересня 2022 року
  не пізніше
  30 вересня 2022року

  2. Для вступу на перший курс для здобуття ступеня молодшого бакалавра, бакалавра прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти на місця державного замовлення проводяться в такі строки:

  Етапи вступної кампанії Денна форма навчання Заочна форма навчання
  вступники на основі повної загальної середньої освіти
  Початок прийому заяв та документів 14 липня 2022 року
  Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право проходити співбесіду, складати вступні іспити та/або творчі конкурси, що проводить Університет 18:00
  16 липня 2022 року
  Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають за результатами зовнішнього незалежного оцінювання 18:00
  22 липня 2022 року
  Строки проведення сесії творчих конкурсів 01 – 13 липня 2022 року
  Строки проведення Університетом співбесід 17 – 19 липня 2022 року
  Строки проведення Університетом вступних випробувань 23 – 30 липня 2022 року
  Терміни оприлюднення рейтингового списку вступників, рекомендованих до зарахування за результатами співбесід за державним замовленням не пізніше 12:00
  20 липня 2022 року
  Терміни оприлюднення рейтингового списку вступників, які вступають на основі результатів ЗНО, рекомендованих до зарахування за державним замовленням не пізніше
  27 липня 2022 року
  Виконання вимог до зарахування вступниками, які отримали рекомендації за результатами співбесід до 10:00 22 липня 2022 року
  Виконання вимог до зарахування вступниками, які отримали рекомендації за результатами ЗНО до 18:00
  04 серпня 2022 року
  Термін зарахування вступників за результатами співбесід не пізніше 15:00
  22липня 2022 року
  Термін зарахування вступників 05 серпня 2022 року
  Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб не пізніше
  19 серпня 2022 року

  Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів розпочинається 01 липня.
  Медичні огляди та інші процедури, якщо це викликано встановленими законодавством особливими умовами конкурсного відбору за відповідними конкурсними пропозиціями, проводяться до 09 липня.

  3. Прийом заяв і документів, фахові випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра (ступеня молодшого бакалавра, бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста)), для здобуття ступеня бакалавра проводяться в такі строки:

  Етапи вступної кампанії Денна форма навчання Заочна форма навчання
  вступники на основі ОКР молодшого спеціаліста, ОПС фахового молодшого бакалавра
  Початок прийому заяв та документів 14 липня 2022 року 12 серпня 2022 року
  Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право складати вступні випробування або вступають за результатами зовнішнього незалежного оцінювання 18:00 
  22 липня 2022 року
  23 серпня 2022 року
  Строки проведення вступних випробувань 23 – 30 липня 2022 року 26-30 серпня 2022 року
  Терміни оприлюднення рейтингового списку вступників не раніше 18:00
  04 серпня 2022 року
  31 серпня 2022 року
  Термін зарахування вступників не пізніше 30 вересня 2022 року не пізніше 30 вересня 2022року

  4. Прийом заяв і документів, фахові випробування, що проводить Університет «Україна», конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної вищої освіти для всіх спеціальностей:

  Етапи вступної кампанії Денна форма навчання Заочна форма навчання
  вступники на основі вищої освіти
  Строки прийому заяв та документів від осіб, які вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування 15 – 22 липня 2022 року
  Реєстрація вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування 26 квітня – 18:00 17 травня
  2022 року
  Строки прийому заяв та документів для осіб, які вступають на основі вступних іспитів (замість документа про здобутий освітній рівень може подаватися довідка про завершення навчання) 13 – 16 червня 2022 року
  Основна сесія єдиного вступного іспиту з іноземної мови (ЄВІ) та єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) за графіком, затвердженим МОН України 20 червня – 02 липня 2022 року
  Строки проведення фахових вступних випробувань для осіб пільгових категорій, які вступають на основі вступних іспитів. 20 червня – 02 липня 2022 року
  Строки проведення фахових вступних випробувань для осіб, які вже склали єдиний вступний іспит або які вступають на основі вступних іспитів 18-30 липня 2022 року
  Терміни оприлюднення рейтингового списку вступників не пізніше 08 вересня 2022 року
  Терміни оприлюднення рейтингового списку вступників за державним замовленням не пізніше ніж 02 серпня
  Термін зарахування вступників не пізніше 30 вересня 2022 року
  Термін зарахування вступників за державним замовленням 09 серпня 2022 року
  Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб не пізніше 19 серпня 2022 року

  Реєстрація вступників для складання єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування, порядок їх організації та проведення здійснюються відповідно до Порядку організації та проведення вступних випробувань, що проводяться з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 05 квітня 2019 року № 441, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 квітня 2019 року за № 446/33417.

  Тестові завдання єдиного вступного іспиту з іноземних мов укладаються відповідно до програми єдиного вступного іспиту з іноземних мов для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), затвердженої Міністерством освіти і науки України.

  Тестові завдання єдиного фахового вступного випробування укладаються відповідно до програм, затверджених Міністерством освіти і науки України.

  Основна сесія єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування проводиться у період з 20 червня до 02 липня за графіком, затвердженим Міністерством освіти і науки України освіти;

  додаткова сесія єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування проводиться у строки, встановлені Українським центром оцінювання якості освіти;

  спеціально організована сесія єдиного вступного іспиту проводиться за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб у терміни, встановлені Міністерством освіти і науки України;

  реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів розпочинається 01 липня для вступників, які склали єдиний вступний іспит у 2020 та 2021 роках, 13 липня – для вступників, які склали єдиний вступний іспит у 2022 році;

  5. Прийом заяв і документів, фахові випробування і творчі конкурси, що проводить Університет, конкурсний відбір та зарахування на навчання іноземних громадян проводяться в такі строки:

  Етапи вступної кампанії Денна форма навчання Навчання без відриву від виробництва
  Початок прийому заяв та документів 17 січня 2022 року
  01 липня 2022 року
  Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право проходити творчий конкурс, співбесіду та складати вступні випробування, що проводить Університет не пізніше 25 лютого 2022 року
  не пізніше 15 жовтня 2022 року
  Строки проведення творчих конкурсів, співбесід та вступних випробувань не пізніше 27 лютого 2022 року
  не пізніше 27 жовтня 2022 року
  Терміни оприлюднення рейтингового списку вступників, рекомендованих до зарахування не пізніше 28 лютого 2022 року
  не пізніше 28 жовтня 2022 року
  Термін зарахування вступників не пізніше 01 березня 2022 року
  не пізніше 01 листопада 2022 року

  6. Прийом заяв і документів, фахові випробування, що проводить Університет «Україна», конкурсний відбір та зарахування на навчання для здобуття ступеня доктора філософії проводяться в такі строки:

  Додатковий набір
  Етапи вступної кампанії Денна форма навчання Заочна форма навчання
  Початок прийому заяв та документів 15 лютого 2022 року
  Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право складати вступні випробування, що проводить Університет 22 лютого 2022 року
  Термін проведення вступних випробувань 23 лютого – 04 березня 2022 року
  Термін оприлюднення рейтингового списку вступників 09 – 15 березня 2022 року
  Термін зарахування вступників 15 березня 2022 року

   

  Основний набір

  Етапи вступної кампанії Денна форма навчання Навчання без відриву від виробництва
  Початок прийому заяв та документів 09 серпня 2022 року
  Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право складати вступні випробування, що проводить Університет 09 вересня 2022 року
  Термін проведення вступних випробувань 13–23 вересня 2022 року
  Термін оприлюднення рейтингового списку вступників 26 – 28 вересня 2022 року
  Термін зарахування вступників 04 жовтня 2022 року

  Примітка 1. У додатковий набір для вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб за денною формою здобуття освіти на основі повної загальної середньої освіти, освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра для здобуття ступеня бакалавра прийом заяв і документів відбувається з 05 по 16 вересня 2022 року. Проведення співбесід, вступних випробувань та творчих конкурсів – з 19 по 23 вересня 2022 року. Терміни оприлюднення рейтингових списків вступників – не пізніше 29 вересня 2022 року. Термін зарахування вступників – не пізніше 30 вересня 2022 року.

  Примітка 2. Для вступників на основі:
  1) освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра для здобуття ступеня бакалавра;
  2) ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) для здобуття ступеня магістра;
  3) освітнього ступеня молодшого бакалавра, бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) для здобуття ступеня бакалавра прийом заяв і документів на заочну форму здобуття освіти відбувається з 14 по 21 березня та з 01 по 11 листопада 2022 року. Проведення співбесід, вступних випробувань та творчих конкурсів – з 22 по 26 березня та з 14 по 18 листопада 2022 року. Терміни оприлюднення рейтингових списків вступників – не пізніше 29 березня та 28 листопада 2022 року. Термін зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 31 березня та 30 листопада 2022 року.