Відкритий міжнародний університет розвитку людини «УКРАЇНА»
Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+38-067-406-53-92
Приймальна комісія
відділ оргроботи
+38-067-503-64-52
+38-067-328-28-22
Viber відділу обліку
+38-067-500-68-36
Київ, вул. Львівська, 23 office@uu.edu.ua

Програма 45+

  Після 45-ти життя тільки починається!

   

  УНІВЕРСИТЕТ «УКРАЇНА» оголошує прийом АБІТУРІЄНТІВ

  за програмою 45+

  на заочну та дистанційну форми навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями фаховий молодший бакалавр, бакалавр і магістр.

   

   

  Про програму

  Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 20 березня 2013 р. № 207 «Про затвердження Порядку видачі ваучерів для підтримання конкурентоспроможності осіб на ринку праці» зі змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 342 від 13.08.2014 і № 779 від 30.09.2015, ст. 30 Закону України «Про зайнятість населення» та Наказу Міністерства соціальної політики №661 від 25.06.2015, на підставі ваучера здійснюються проходження перепідготовки за робітничою професією; підготовка за спеціальністю для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра або магістра, здобутих за іншою спеціальністю; підготовка на наступному рівні освіти (крім третього та наукового рівня вищої освіти); спеціалізація, підвищення кваліфікації за професією (спеціальністю) згідно з пріоритетними видами економічної діяльності, підготовка на наступному освітньо-кваліфікаційному рівні.


  Ва́учер (англ. Voucher ‒ розписка), або приватизаці́йний сертифіка́т ‒ державний цінний папір, який забезпечує право громадянина, у даному разі, на навчання коштом держави.

   

  Вартість ваучера встановлюється в межах вартості навчання і не може перевищувати десятикратний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, визначеного законом на момент прийняття рішення про його видачу.

   

  Для чого це потрібно?

  кар’єрне зростання;

  розширення повноважень;

  зміна місця роботи;

  оволодіння новою справою;

  задоволення інтелектуального голоду;

  оновлення знань;

  започаткування власного бізнесу…

   

  Хто має право навчатися за державний кошт?

  Право на навчання коштом держави на підставі ваучера надається особам, які одночасно задовольняють таким критеріям:

  1) 45+

  старше 45 років;

  до досягнення пенсійного віку;

  страховий стаж становить не менше 15 років;

  -  мають професійно-технічну або вищу освіту;

  не проходили протягом останніх 5 років перепідготовку за рахунок коштів Фонду державного соціального страхування на випадок безробіття;

  не зареєстровані в центрах зайнятості як безробітні;

   

  2) звільнені з військової служби (крім військовослужбовців строкової служби), служби в органах внутрішніх справ, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, органів і підрозділів цивільного захисту, податкової міліції або Державної кримінально-виконавчої служби у зв’язку із скороченням чисельності, штату або за станом здоров’я до досягнення ними встановленого статтею 26 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” пенсійного віку, за наявності вислуги не менше 10 років, які не набули права на пенсію відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”;

   

  3) звільнені з військової служби після участі у проведенні АТО, з числа інвалідів до отримання права на пенсію відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”;

   

  4) внутрішньо переміщені особи працездатного віку за відсутності підходящої роботи.

   

  УВАГА! Договір про навчання укладається між навчальним закладом та особою упродовж 90 днів після видачі ваучера.

   

  Як це робиться?

  КРОК 1. Обрати спеціальність, форму і місце навчання.

  КРОК 2. Зібрати необхідні документи.

  КРОК 3. Звернутися до центру зайнятості із заявою та документами.

  КРОК 4. Отримати повідомлення від центру зайнятості про прийняте щодо видачі ваучера рішення.

  Термін прийняття рішення – не пізніше ніж на 8-ий робочий день з дня подання документів.

  Термін інформування заявника – протягом 3 робочих днів з дня прийняття рішення.

  КРОК 5. Протягом 5 робочих днів з дня надходження повідомлення отримати ваучер у центрі зайнятості.

  Якщо особа з поважних причин, підтверджених документально, не може звернутися у зазначений строк, він може бути продовжений на відповідний період.

  КРОК 6. Протягом 90 днів після видачі ваучера укласти договір про навчання з університетом.

   

  УВАГА! Звертайтеся до центру зайнятості в терміни, узгоджені з термінами подання документів до приймальної комісії:

   

  Перелік документів для отримання ваучера

  заява (подається до центру зайнятості особисто);

  паспорт;

  трудова книжка (чи копія, засвідчена роботодавцем) або її дублікат;

  У разі відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, а також виконання роботи не на умовах трудового договору особою подається довідка, видана за місцем роботи або архівною установою про прийняття та звільнення з роботи, чи цивільно-правовий договір або інші документи, що підтверджують період зайнятості такої особи.

  Для підтвердження страхового стажу за період військової служби подається довідка військового комісаріату, в якому особа перебуває на обліку, або військової частини (військового навчального закладу, установи тощо), де особа проходила службу (за наявності).

  -  документ про професійно-технічну чи вищу освіту або його дублікат;

  - реєстраційний номер облікової картки платника податків;

  - звільнені зі служби особи подають також копію витягу з наказу про звільнення військовослужбовця з військової служби та інші документи, які підтверджують підставу звільнення;

  - звільнені з військової служби після участі у проведенні АТО з числа інвалідів подають також копію посвідчення учасника бойових дій, копію довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією та у разі наявності – індивідуальну програму реабілітації;

  - внутрішньо переміщені особи подають також довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

   

  Перелік документів для вступу до університету

  заява про вступ;

  документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

  -  копія паспорта;

  -  копія ідентифікаційного коду;

  -  6 кольорових фотокарток розміром 3x4 см;

  військовий квиток (посвідчення про приписку до призовної дільниці);

  -  4 конверти. 

   

  Звільнені зі служби особи подають також копію витягу з наказу про звільнення військовослужбовця з військової служби та інші документи, які підтверджують підставу звільнення.

  Звільнені з військової служби після участі у проведенні АТО з числа інвалідів подають також копію посвідчення учасника бойових дій, копію довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією та у разі наявності – індивідуальну програму реабілітації.

  Внутрішньо переміщені особи подають також довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи. 

   

  Спеціальності і напрями підготовки, які ви можете здобути в Університеті «Україна» за програмою 45+ 

  Спеціальність / Напрям підготовки

  Освітній рівень / Освітній ступінь

  Навчально-виховний підрозділ

  Назва 

  Код 

  Назва

  Психологія

  053

  бакалавр

  Інститут соціальних технологій (Київ)

  Білоцерківський інститут економіки та управління

  Вінницький соціально-економічний інститут

  Дніпропетровська філія

  Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини

  Новокаховський гуманітарний інститут

  Рівненський інститут

  Хмельницький інститут соціальних технологій

  магістр

  Інститут соціальних технологій (Київ)

  Вінницький соціально-економічний інститут

  Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини

  Новокаховський гуманітарний інститут

  Хмельницький інститут соціальних технологій

  Інженерія програмного забезпечення

  121

  фаховий молодший бакалавр

  Коледж «Освіта» (Київ)

  бакалавр

  Інститут комп’ютерних технологій (Київ)

  Івано-Франківська філія

  Новокаховський гуманітарний інститут

  магістр

  Інститут комп’ютерних технологій (Київ)

  Комп’ютерна інженерія

  123

  фаховий молодший бакалавр

  Коледж «Освіта» (Київ)

  бакалавр

  Інститут комп’ютерних технологій (Київ)

  Горлівський регіональний інститут

  Луцький інститут розвитку людини

  Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини

  Новокаховський гуманітарний інститут

  магістр

  Інститут комп’ютерних технологій (Київ)

  Харчові технології

  181

  фаховий молодший бакалавр

  Коледж «Освіта» (Київ)

  бакалавр

  Інженерно-технологічний інститут (Київ)

  магістр

  Будівництво та цивільна інженерія

  192

  бакалавр

  Новокаховський гуманітарний інститут

  Фармація, прмислова фармація

  226

  бакалавр

  Інститут біомедичних технологій

  Фізична терапія, ерготерапія

  227

  бакалавр

  Інститут соціальних технологій (Київ)

  Вінницький соціально-економічний інститут

  Житомирський економіко-гуманітарний інститут

  Кіровоградський інститут розвитку людини

  Луцький інститут розвитку людини

  Мелітопольський інститут екології та соціальних технологій

  Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини

  Хмельницький інститут соціальних технологій

  магістр

  Інститут соціальних технологій (Київ)

  Вінницький соціально-економічний інститут

  Луцький інститут розвитку людини

  Мелітопольський інститут екології та соціальних технологій

  Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини

  Соціальна робота

  231

  фаховий молодший бакалавр

  Коледж «Освіта» (Київ)

  Мелітопольський коледж

  Сторожинецький коледж

  бакалавр

  Інститут соціальних технологій (Київ)

  Білоцерківський інститут економіки та управління

  Вінницький соціально-економічний інститут

  Горлівський регіональний інститут

  Житомирський економіко-гуманітарний інститут

  Карпатський інститут підприємництва (Хуст)

  Луцький інститут розвитку людини

  Мелітопольський інститут екології та соціальних технологій

  Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини

  Полтавський інститут економіки і права

  Рівненський інститут

  Хмельницький інститут соціальних технологій

  магістр

  Інститут соціальних технологій (Київ)

  Вінницький соціально-економічний інститут

  Житомирський економіко-гуманітарний інститут

  Мелітопольський інститут екології та соціальних технологій

  Хмельницький інститут соціальних технологій

  Готельно-ресторанна справа

  241

  фаховий молодший бакалавр

  Миколаївський коледж

  бакалавр Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини
  магістр
  Автомобільний транспорт 274

  фаховий молодший бакалавр

  Коледж «Освіта» (Київ)

  бакалавр

  Інженерно-технологічний інститут (Київ)

  магістр

   

  Про спеціальності

   

  СОЦІАЛЬНА РОБОТА – ПРОФЕСІЯ РОБИТИ ДОБРО

   

  Якщо Ви любите людей, у Вас є соціальні таланти, Ваш інтелект і серце налаштовані на допомогу, підтримку, захист людей і розвиток особистості, якщо вам потрібні знання, які є вкрай необхідними для підвищення якості життя всіх людей, то соціальна робота – це саме Ваша професія.

   

  Хто такий фаховий молодший бакалавр з соціальної роботи?

   

  Соціальний менеджер, соціальний посередник, соціальний асистент.

   

  Де працюють наші випускники?

   

  З дипломом фаховий молодший бакалавр з соціальної роботи:

  - у державних, недержавних і комерційних організаціях і установах, які здійснюють соціальне обслуговування населення;

  - у правоохоронних органах, військових та спеціалізованих службах відомчого підпорядкування.

   

  Фахові молодші бакалаври з соціальної роботи можуть працювати на таких посадах: 

  - соціальний працівник служби зайнятості;

  - соціальний працівник державної служби соціального страхування;

  - соціальний працівник служби соціального забезпечення;

  - соціальний працівник органів охорони здоров’я;

  - соціальний працівник служб соціальної роботи;

  - соціальний працівник центрів медико-соціальної реабілітації;

  - соціальний працівник центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;

  - соціальний працівник стаціонарних центрів соціального обслуговування;

  - соціальний працівник територіальних центрів по обслуговуванню одиноких людей похилого віку;

  - соціальний працівник будинків-інтернатів для одиноких людей похилоговіку;

  - соціальний працівник спеціальних будинків-інтернатів.

   
   

  Хто такий спеціаліст з соціальної роботи?

   Соціальний менеджер, соціальний посередник, соціальний асистент, соціальний консультант, соціальний супервізор, соціальний девелопер, соціальний аніматор, соціальний маркетолог, керівник соціальних проектів.

   

   Де працюють наші випускники?

   З дипломом спеціаліста з соціальної роботи:

  - у міністерствах, державних, недержавних і комерційних організаціях і установах, які надають соціальні та адміністративні послуги;

  - у науково-дослідних організаціях та установах соціального спрямування;

  - у вищих навчальних закладах;

  - у правоохоронних органах, військових та спеціалізованих службах відомчого підпорядкування.

   

  Перевагами навчання в нашому університеті є: 

  - постійна робота викладачів над модернізацією моделі підготовки фахівців,

  - впровадження інноваційних технологій освітнього процесу,

  - оптимальне поєднання теоретичного компонента підготовки фахівців із практичною діяльністю,

  - інтенсивне залучення студентів до пошуково-дослідницької роботи.

   

  ПСИХОЛОГІЯ – ПРОФЕСІЯ ХХІ СТОЛІТТЯ

  Психологія – відносно молода, але надзвичайно актуальна на сьогодні наука. Професія психолога затребувана в будь-яких організаціях. Сьогодні практично жодна установа не обходиться без роботи такого фахівця.

   

  Основні види діяльності психолога: психологічна діагностика, психологічне консультування, психологічний тренінг, психологічна корекція, психотерапія, освітня та наукова діяльність

  Сфера застосування психологічних знань є надзвичайно широкою – в рекламі та бізнесі, політиці, засобах масової інформації, мистецтві, закладах освіти та клініках, науково-дослідній, викладацькій роботі тощо.

   

  Вимоги до психолога: безумовно, професія психолога передбачає наявність у фахівця певного обсягу знань у цій сфері, отримати які можна у вищому навчальному закладі, що займається профільною підготовкою.

  Але, окрім теоретичної бази, фахівець повинен мати також певні особистісні якості: впевненість у власних силах; емпатійність; толерантне ставлення до всіх людей, незалежно від їх індивідуальних особливостей та світогляду; комунікабельність і здатність донести до людини інформацію; ввічливість і уважність; доброзичливість і терпимість, урівноваженість тощо.

   

  Кар'єрне зростання психолога. Кар'єра психолога прямо пропорційно залежить від зростання професійних якостей фахівця, його компетентності і затребуваності. Щоб досягти успіху на цьому терені, одних фундаментальних навичок недостатньо. Необхідно постійно підвищувати кваліфікацію і професійний рівень.

  Психолог може працювати як у спеціалізованих центрах, організаціях, де потрібні фахівці цього профілю (школи, університети, виправні установи), так і поза штатом, займаючись приватною практикою. Зарплата психолога залежить від професіоналізму, виду професійної діяльності та установи, де працює фахівець.

   

  Перевагами навчання в нашому університеті є:

  • постійна робота викладачів над модернізацією моделі підготовки майбутніх фахівців;
  • впровадження інноваційних технологій організації освітнього процесу;
  • оптимальне поєднання теоретичної підготовки майбутніх фахівців із практично орієнтованим навчанням.

   

  ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ –

  ПРОФЕСІЯ ДАРУВАТИ ЛЮДЯМ ЗДОРОВ’Я!

  Ви мрієте отримати найкращу вищу освіту? Ви прагнете оволодіти престижною професією? Пропонуємо Вам отримати професію, для якої не існує проблеми безробіття тому, що вона спрямована на роботу у сфері «Здоров’я людини». Здоров’я людини – властивість її життя і потенціал творчості, стан повного фізичного, духовного і соціального благополуччя – умови довголітньої творчої праці; спроможне відновлюватися, зберігатися та зміцнюватися застосуванням: природних, тренувальних та соціальних чинників; є процесом самопізнання, саморозвитку, самовтілення у продуктах творчості.

   

  Хто такий спеціаліст з фізичної реабілітації?

  Типовими видами діяльності фахівця з фізичної реабілітації є педагогічна, спортивно-оздоровча, реабілітаційна та рекреаційна робота. Він здійснює свою діяльність у вищих закладах освіти, лікарнях, поліклініках, спеціалізованих реабілітаційних центрах, науково-дослідних установах, лікарсько-фізкультурних диспансерах. Функціональними обов’язками фахівця є планування та організація реабілітаційних заходів та рекреаційної роботи, проведення індивідуальних та групових занять з лікувальної фізкультури, спортивно-масової та оздоровчої роботи, менеджменту фізичної культури.

   

  Де працюють наші випускники?

  Спеціаліст з фізичної реабілітації може працювати на таких посадах у державних, громадських, приватних та інших установах:

  • фахівець зі здорового способу життя;
  • організатор (керівник) туристичної роботи і рекреації;
  • інструктор (організатор) реабілітаційно-оздоровчої роботи на виробництві;
  • працівник державних або громадських органів управління фізичною культурою;
  • інструктор (методист) з фізичної реабілітації у навчально-реабілітаційних центрах, профілакторіях та інших закладах, специфіка діяльності яких пов’язана з фізичною реабілітацією;
  • тренер у спортивних клубах, спортивно-оздоровчих таборах;
  • інструктор із оздоровчого фітнесу;
  • викладач фізичного виховання в училищі, вищому закладі освіти.

   

  Перевагами навчання в нашому університеті є:

  • постійна робота викладачів над модернізацією моделі підготовки фахівців;
  • впровадження інноваційних технологій освітнього процесу;
  • оптимальне поєднання теоретичної компоненти підготовки фахівців із практичною діяльністю;
  • інтенсивне залучення студентів до пошуково-дослідницької роботи;
  • наявність дуже гарної бази практичної підготовки, а саме Науково-практичного медико-реабілітаційного центру.

   

  Спеціальності АВТОМОБІЛЬНОЇ ГАЛУЗІ

  Освітно-професійні програми зазначених спеціальностей охоплюють коло питань, оволодіння знаннями з яких дозволить випускникам університету присвятити своє життя будь-якому етапу автомобільного циклу:

  - фундаментальні і прикладні дослідження, пов’язані з удосконаленням і розвитком автотранспортних засобів;

  - робота у творчому колективі з проектування і конструювання автомобілів, їх систем і агрегатів;

  - вирішення інженерних завдань на автомобілебудівних і авторемонтних підприємствах;

  - експлуатація автомобільного транспорту чи сервісне обслуговування автомобілів.

  При відповідному спрямуванні підготовки студенти цих спеціальностей зможуть працювати в Державтоінспекції, митній службі, торговельно-постачальних організаціях по забезпеченню автотранспортних підприємств запасними частинами чи паливно-мастильними матеріалами, обіймаючи інженерно-технічні посади, пов’язані з вирішенням технічних питань конкретно обраної сфери діяльності.

   

  Спеціальності КОМП’ЮТЕРНОГО СПРЯМУВАННЯ

   

  "То ти хочеш решту життя продавати солодку воду,

  чи хочеш мати шанс змінити світ?"

  Стів Джобс

   

  Шановні 45+! Давайте розглянемо можливість покращення вашого життя.

  Деякі факти: кількість ІТ-компаній в Україні – більше 2000, і це лише ті компанії, які виробляють ІТ-продукцію або надають ІТ-послуги! Середня зарплата ІТ-фахівця становить 18 000 грн. на місяць!

  Як видно, зарплати не набагато менші від директорських. Крім того, варто зазначити, що кількість затребуваних «директорів» вимірюється десятками, а ось необхідна кількість ІТ-фахівців – сотнями і тисячами!

  Якщо більш детально по ІТ-галузі, то найбільш високооплачуваними напрямами роботи ІТ на ринку праці є: ІТ-директор, ІТ-аналітик, програміст, Web-дизайнер, системний адміністратор, тестер ПЗ.

  А ось цим професіям вже можна і навчитись, наприклад, вступивши до Інституту комп’ютерних технологій.

   

  ІТ-професії, якими можна оволодіти

  в Інституті комп’ютерних технологій Університету «Україна»:

  - Розробник мобільних додатків, Mobile Development (Android, iOS, Java)

  - Розробник програмного забезпечення, Software Development (Python, Java, C#, C/C++)

  - ВЕБ програміст, WEB Development (PhP, JavaScript, Perl/Python/Ruby, Html5, CSS, Flash)

  - Програміст та розробник баз даних, Data Base Development

  - Інтегратор хмарних технологій, Cloud and Distributed Computing Integration

  - Розробник робототехнічних систем, Hardware and Robotic System Development

  - Розробник експертних систем та систем штучного інтелекту, Expert System and Artificial Intellect Development

  - Системний адміністратор, Software Systems Management

  - Архітектор гібридних та інтелектуальних мереж передачі даних, Architecture of Hybrid and Intelligence Network

  - Архітектор систем автоматизації, Architecture of ERP, MRP, CRM-systems

  - Управлінець ІТ-технологіями, IT Governance

  - Адміністратор комп’ютерних мереж, Computer Network Management

  - Інтегратор програмних засобів та систем, Integration of Software system and IT

  - Тестувальник програмного забезпечення, Software QA and User Testing

  - Менеджер проектів, Project Management

  - Аналітик комп’ютерних систем, Analysis of Computer System

  - Інтелектуальний аналітик даних, Intelligence Data Analysis

  - Розробник штучного інтелекту для ігор, Game Artificial Intellect Development

  - Фахівець з ІТ-безпеки, Information Security

   

  На сьогодні чисельність персоналу, на який чекають компанії ІТ-індустрії, становить приблизно 150 000 осіб.

  Стань одним із них, але кількість місць НЕ обмежена!

   

  КООРДИНАТИ 

   

  Державна служба зайнятості: http://www.dcz.gov.ua

  Адреси та телефони центрів зайнятості по Україні:

  http://www.dcz.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=20119119&cat_id=8973095

  Адреси та телефони Київського міського та районних центрів зайнятості м. Києва: 

  http://www.dcz.gov.ua/kie/control/uk/publish/article?art_id=1222374&cat_id=1222332

   

  Університет «Україна» (м. Київ):  

  Адреса: Київ, вул. Львівська, 23, корп. 2, каб. 105а,

  Приймальна комісія (ст. М «Житомирська»)

  Тел.: 

  + 380-67-406-53-92
  + 380-97-739-54-85
  + 380-44-424-70-08

  e-mail:  pkuu@ukr.net 

    

   

   Детальніше про програму читайте тут:

  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/207-2013-%D0%BF#n48

   

  Ліцензія Міністерства освіти і науки України АЕ 636816 від 19.06.2015 р.

  Сертифікат про акредитацію РІ-ІV №1124604 від 5.06.2013 р.

   

  Бажаємо успіху! Чекаємо на Вас в Університеті «Україна»!

   


   

  Як отримати ваучер на безкоштовне навчання?

  (ваучер на безкоштовну перепідготовку, підготовку на наступний освітньо-кваліфікаційний рівень, спеціалізацію або підвищення кваліфікації для тих, кому більше 45 років)
    

  Відповідно до закону, громадяни, старші 45-ти років, можуть звернутись до служби зайнятості з метою отримання ваучера, який дозволяє безкоштовно пройти перепідготовку, підготовку на наступний освітньо-кваліфікаційний рівень, спеціалізацію або підвищення кваліфікації.

   

  Які документи потрібні для отримання ваучера? 

  Все просто: потрібен паспорт, ідентифікаційний код, диплом про освіту та трудова книжка. Якщо ваша трудова у роботодавця, буде достатньо її копії, засвідченої печаткою підприємства.

   

  Яким вимогам потрібно відповідати? 

  В першу чергу вік: більше 45-ти років.

  Офіційний робочий стаж: понад 15 років.

  У вас має бути професійно-технічна або вища освіта.

  Ви не повинні стояти на обліку у службі зайнятості.

   

  Як обрати напрям навчання? 

  Напрям навчання ви маєте обрати самостійно, з відповідного переліку.

  Перелік спеціальностей, які потрібні ринку праці та за якими можна пройти навчання, затверджений Кабінетом міністрів України. Його можна знайти у постанові КМУ №207 від 20 березня 2013 р. або на сайті Київського міського центру зайнятості.

   

  Куди потрібно звернутись для отримання ваучера? 

  Звернутись можна до будь-якого районного центру зайнятості.

  Після попередніх консультацій вас направлять до відділу активної підтримки безробітних. Сюди й треба надати увесь пакет необхідних документів. Також потрібно буде написати заяву на отримання ваучера, в якій вказати обраний Вами напрямок навчання.

  Протягом 8 днів вам видадуть ваучер.

  Отже ви отримали в службі зайнятості ваучер. Ним потрібно скористатись протягом 90 днів.

  Детальна інформація щодо того, як отримати ваучер на безкоштовну перепідготовку, підготовку на наступний освітньо-кваліфікаційний рівень, спеціалізацію або підвищення кваліфікації для тих, кому більше 45-ти років, на сайті Київського міського центру зайнятості: www.dcz.gov.ua/kiev (чи за телефоном 568-5972 або 77).

   

     Оголошення
  Кафедра соціальної роботи та педагогіки Університету «Україна» запрошує абітурієнтів!
  Набір на бакалаврат
  Кафедра соціальної роботи та педагогіки Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна», де готують фахівців для роботи у соціальній сфері, була створена 6 листопада 1999 року в Києві однією з перших. За 17 років діяльності в університеті сформувалася мережа кафедр соціальної роботи в територіально відокремлених структурних підрозділах університету в таких містах: Біла Церква, Вінниця, Житомир, Луцьк, Полтава, Рівне, Сторожинець, Хмельницький, Хуст.


  Події
  Запрошуємо на ПРОГРАМУ 45+
  Запрошуємо на ПРОГРАМУ 45+
  Підрозділ: Хмельницький інститут соціальних технологій
  Вручення диплома спеціаліста з соціальної роботи випускникам навчальної програми 45+
  Набір на ІІ вищу освіту
  18 жовтня в Університеті «Україна» відбулось вручення диплома спеціаліста з соціальної роботи випускникам навчальної програми 45+ (за ваучерами служб зайнятості). Вітаємо і бажаємо професійного довголіття, здоров’я, натхнення, радісної праці, відчуття молодості до глибокої старості.
  Підрозділ: ВІДКРИТИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ «УКРАЇНА»
  Комплексний випусковий екзамен для студентів навчальної програми «45+» спеціальності «Соціальна робота»
  Набір на ІІ вищу освіту
  Сьогодні пройшов комплексний випусковий екзамен для студентів навчальної програми «45+» спеціальності «Соціальна робота» на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» і «спеціаліст».
  Підрозділ: ВІДКРИТИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ «УКРАЇНА»
  Закінчення сесії для трьох груп соціальних робітників навчальної програми 45+
  Набір на ІІ вищу освіту
  Закінчення сесії для трьох груп соціальних робітників навчальної програми 45+
  Підрозділ: ВІДКРИТИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ «УКРАЇНА»
  Вручення дипломів спеціалістів соціальної роботи випускникам, які навчались за навчальною програмою 45+
  Набір на ІІ вищу освіту
  Підрозділ: ВІДКРИТИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ «УКРАЇНА»