Відкритий міжнародний університет розвитку людини «УКРАЇНА»
Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+38-067-406-53-92
Приймальна комісія
відділ оргроботи
+38-067-503-64-52
+38-067-328-28-22
Viber відділу обліку
+38-067-500-68-36
Київ, вул. Львівська, 23 office@uu.edu.ua

Організація навчального процесу

  Навчальний процес із використанням дистанційних технологій здійснюється за затвердженими навчальними планами. Термін встановлюється залежно від індивідуальної підготовки слухача (студента). План є необхідною умовою досягнення мети дистанційного навчання та визначає перелік і обсяг навчального матеріалу. Зміст плану розробляється відповідно до освітньо-кваліфікаційних характеристик. Навчальні плани формуються за модульною структурою. Зміст навчального матеріалу поділяється на навчальні модулі як логічно завершені одиниці навчальної інформації. Підготовка фахівців за дистанційною формою навчання здійснюється у три етапи:

  I етап (очний/дистанційний) – настановча сесія;

  II етап (дистанційний) – керована самостійна робота;

  III етап (очний) – заключна сесія.

  Основні види навчальних занять за дистанційною формою навчання: лекції, лабораторні, практичні, семінарські, індивідуальні заняття, консультації, конференції, дискусія в мережі, самопідготовка, вивчення теоретичного матеріалу.

  Самостійна робота слухача (студента) є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом і складає більшу частину загального обсягу його навчального часу, відведеного для вивчення конкретного дистанційного курсу. Основою більшості дистанційних курсів є текстові матеріали, однак, крім них студенту пропонуються інтерактивні матеріали, а формування основного матеріалу із великою кількістю гіперпосилань роблять навчальний процес більш активним.

  Контроль якості знань, умінь і навичок слухачів та студентів дистанційної форми навчання забезпечується шляхом проведення контрольних заходів, що реалізуються в очному та дистанційному режимах. Контрольні заходи включають вхідний, поточний та підсумковий контроль.

  Відсутність особистісного спілкування між викладачем та студентом зараз не є проблемою, оскільки існує безліч технологій та програм, які компенсують цей процес (електронна пошта, соціальні мережі, Skype тощо).

  Дистанційна форма навчання і надалі «набиратиме обертів», адже багато країн ставляться до дистанційного навчання як до основного напрямку розвитку освіти.

   

  ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ – це

  класична освіта інноваційним шляхом!

   

  Для вас ми створили Віртуальний Університет!

  vo.ukraine.edu.ua

  МИ РУЙНУЄМО ШАБЛОНИ!

  • Доступність освіти передбачає вступ на основі:
   • конкурсу сертифікатів ЗНО з метою навчання за ліцензованими класичними програмами та отримання українського диплому державного зразка;
   • внутрішнього тестування без сертифікатів ЗНО з метою навчання за інноваційними програмами і програмами бізнес-освіти та отримання двох дипломів – європейського зразка та Університету «Україна».
  • Ви працюєте за індивідуальним навчальним планом та графіком, самостійно формуючи інтенсивність і термін навчання (від 1 року до 3).
  • Кожен студент має власного on-line консультанта.
  • Ми використовуємо найкращі світові методики викладання та навчання.
  • Вам гарантовано об’єктивність оцінювання знань.
  • Якість навчальних послуг забезпечує професорсько-викладацький склад університету, до якого входить 211 докторів наук та 864 кандидати наук.
  • У будь-який зручний для вас час, у будь-якому місці ви маєте доступ до:
   • 2500 електронних навчальних курсів європейського рівня;
   • електронних бібліотечних ресурсів;
   • відеолекцій та відеоконференцій;
   • інтерактивної навчальної карти.
  • Ви можете навчатися:
   • українською, англійською чи російською мовами;
   • на двох спеціальностях одночасно;
   • за міжнародними програмами з отриманням диплому європейського зразка університетів Польщі, Литви, Словаччини, Німеччини та інших країн.
  • У вас є можливість отримати другу вищу освіту, пройти курси підвищення кваліфікації або короткотермінові курси.

   

  З НАМИ НАВЧАТИСЯ ПРОСТО, ШВИДКО, ЕФЕКТИВНО ТА ЗРУЧНО!

   

  Наш Університет має філії по всій Україні. Якщо у Вас виникає бажання або потреба попрацювати з викладачами, методистами, організаторами «face to face», Ви можете відвідати найближчий до Вас інститут або коледж Університету «Україна».

   

  Що таке дистанційне навчання?

  • Це взаємодія викладача та студента на відстані, що містить усі елементи навчального процесу: лекційні та семінарські заняття, тестування, складання заліків та іспитів.
  • Дистанційне навчання реалізується засобами мережі Інтернет.

   

  Переваги дистанційного навчання:

  1. Відсутність обмежень у доступі до курсу – ви можете пройти повноцінний курс навчання, знаходячись у будь-якій точці земної кулі (де є під’єднання до мережі Інтернет);

  2. Економічність – відсутність витрат на переїзди, проживання у гуртожитках тощо;

  3. Широкі можливості – у дистанційному режимі ви можете проходити навчання як на денному, так і на заочному відділенні.

  Приймальна комісія:

  Інститут відкритої освіти:

  м. Київ, вул. Львівська, 23, корп. 1, к. 104

  тел.: (044) 409-27-62, 424-70-08.

  м. Київ, вул. Львівська, 23, корп. 1, к. 702

  тел.: (044) 423-72-30, (067) 235-24-00.

  Події
  Переваги та проблеми дистанційної освіти
  Дистанційне навчання
  Нині надзвичайно популярним у світі та Україні стає дистанційне навчання. Чи може така форма навчання сформувати повноцінного фахівця? Чи всі спеціальності можна опанувати дистанційно? Чи мають українські ВНЗ достатній потенціал для забезпечення дистанційного навчання? Про ці та інші проблеми говоримо зі студенткою дистанційної форми навчання Андріаною Годван та директором Інституту відкритої освіти Університету «Україна» Оленою Майбородою.
  Автор: Ніна Головченко
  Підрозділ: ВІДКРИТИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ «УКРАЇНА»