Відкритий міжнародний університет розвитку людини «УКРАЇНА»
Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+38-067-701-00-50
Приймальна комісія
відділ оргроботи
+38-067-503-64-52
+38-067-328-28-22
відділ обліку
+38-067-500-68-36
м. Київ, вул. Львівська, 23 Google map
office@uu.edu.ua
пн-пт 9.00-19.00 сб-нд 9.00-15.00

Світові тенденції розвитку дистанційного навчання

  В інформаційному суспільстві освіта повинна мати випереджальний характер, вона повинна бути лідером суспільного розвитку й «бігти» швидше за економіку. Крім того, процес освіти повинен носити «стаєрський» характер, а не «спринтерський». Тобто, коротка дистанція – це не та освіта, яка може задовольняти на сьогоднішній день суспільство. Освіта – упродовж всього життя – ось один із девізів сучасності.

  Яким чином можна досягти такої важливої мети? Зрозуміло, що це питання складне й багатовимірне. Однак, хотілося б привернути увагу до одного аспекту цієї глобальної проблеми, а саме: до питання «дистанційного навчання» та «відкритих університетів».

  Упродовж останніх трьох десятиліть дистанційне навчання стало глобальним явищем освітньої й інформаційної культури, змінивши вигляд освіти в багатьох країнах світу. «Дистанційна освіта – це форма навчання, рівноцінна з очною, вечірньою, заочною та екстернатом, що реалізується, в основному, за технологіями дистанційного навчання», – саме таке визначення записано у Концепції розвитку дистанційної освіти в Україні.

  Сьогодні у світі виникла й бурхливо розвивається ціла індустрія освітніх послуг, поєднуваних загальною назвою «дистанційна освіта», яка вражає величезною чисельністю студентів, кількістю освітніх закладів, розмірами і складністю інфраструктури, масштабами інвестицій. Розвиток дистанційної освіти визнаний одним із ключових напрямків основних освітніх програм ЮНЕСКО «Освіта для всіх», «Освіта крізь усе життя», «Освіта без кордонів».

  Сприяння розвитку ДО визначене як пріоритетне завдання у статті 126 Маастрихтського договору – установчого договору Європейського союзу, а рівень активності в індустрії дистанційного навчання за останні роки вважають «приголомшуючим».

  Виникає закономірне питання: «Чим пояснити таку популярність дистанційних технологій навчання?». Відповідь дуже проста – перевагами, які вони надають.

  До таких переваг можна віднести:

  • гнучкість (слухачі переважно навчаються у зручний для себе час та у зручному місці);
  • модульність (кожен окремий модуль Системи Інтернет-супроводу навчання створює цілісне уявлення про предметну область, що дозволяє з сукупності незалежних модулів сформувати навчальну програму, яка відповідає індивідуальним потребам);
  • велика аудиторія слухачів (можливе одночасне звернення великої кількості користувачів до багатьох джерел навчальної інформації);
  • економічність (ефективне використання навчальної площі і технічних засобів, концентроване та уніфіковане представлення інформації зумовлює зниження витрат на підготовку фахівців);
  • педагогічна технологічність за рахунок переважного використання у навчальному процесі сучасних інформаційних технологій, що обумовлює можливості високої варіабельності та індивідуалізації змісту і режиму навчання;
  • інтернаціональність (можливість надавати освітні послуги іноземним громадянам і співвітчизникам, які проживають за кордоном);
  • нова роль викладача (викладач стає наставником-консультантом, який спрямовує і координує навчальну пізнавальну діяльність слухачів);
  • позитивний вплив на слухача (активізація пізнавальної діяльності, підвищення творчого й інтелектуального потенціалу слухача за рахунок самоорганізації, підвищеної мотивації, використання сучасних інформаційних і телекомунікаційних технологій).

  Оскільки навчання через мережу Інтернет не потребує навчальних корпусів і аудиторій, а лише наявності у викладача і студента сучасного комп’ютера з можливістю під’єднання до всесвітньої мережі, таке навчання є надзвичайно перспективним для масового використання.

  Країнами, які найбільш активно беруть участь у цих передових починаннях, є Велика Британія, США, Китай, Індія, Туреччина, Індонезія, Корея, Таїланд та інші.

  Країни, що розвивають навчання через мережу Інтернет, організовують широкий доступ навчальних закладів до глобальної мережі за допомогою національних мереж. Підписка на цифрові бібліотеки, спільні проекти з однолітками, що живуть в інших містах, і доступ до більш широкої галузі знань дозволяють зробити заняття різноманітнішими за змістом, а сам процес навчання більш захоплюючим.

  Система дистанційного навчання має низку переваг і значно розширює коло потенційних студентів. Одержати освіту дистанційно має можливість молодь, яка не може поєднувати навчання з роботою або проживає у віддаленій від обласних центрів місцевості; військовослужбовці; домогосподарки; керівники; бізнесмени або студенти, що бажають паралельно одержати освіту. Дистанційна форма навчання підходить майже всім, тому що дає можливість гармонійно поєднувати навчання та повсякденне життя.

   

  Факти

  • За прогнозами експертів у найближчий час весь освітній процес на дві третини буде здійснюватися дистанційним методом.
  • Організація навчального процесу дистанційної форми не поступається за якістю денній формі навчання. Технологія дистанційного навчання передбачає жорсткі графіки звітності та контролю. Навчальний процес регламентується адміністраторами програми та викладачами.
  • Спілкування через форуми, конференції, чати, соціальні мережі компенсує відсутність очного спілкування.
  • За результатами європейських та американських досліджень 55% слухачів та студентів не цікавляться своїм рейтингом серед однолітків, тим самим нівелюючи мотиваційні якості духу суперництва під час очного навчання.
  • Для навчання на дистанційній формі не потрібно володіти спеціальними програмами та технологіями, всі засоби давно відомі та легкі у користуванні.
  • Більшість слухачів дистанційної форми навчання включаються у процес навчання з робочого місця, причому половина з них робить це в робочий час.

  Чи зможе кожен бажаючий навчатись дистанційно?

  Дистанційне навчання вимагає, передусім, жорсткої самодисципліни, самостійності та усвідомленості. Необхідно вміти розподілити свій час, не відкладаючи виконання завдань до дня здачі.

  Перш ніж замислюватися про отримання освіти дистанційно, потрібно перевірити себе. Якщо ентузіазм зникає упродовж першого ж тижня вивчення підручника із дисципліни, яка цікавить, можливо, дистанційна форма навчання взагалі не підходить. Якщо студент здатен навчатися самостійно, то повинен визначитися, що важливіше – отриманий диплом чи здобуті знання.

  Сучасний ринок освіти пропонує масу можливостей навчатися дистанційно. З подальшим розвитком інформаційних технологій дистанційна освіта може стати широко вживаною формою. Але нині слід уважно вибирати навчальну програму й оцінювати свої можливості.

  Події
  Переваги та проблеми дистанційної освіти
  Дистанційне навчання
  Нині надзвичайно популярним у світі та Україні стає дистанційне навчання. Чи може така форма навчання сформувати повноцінного фахівця? Чи всі спеціальності можна опанувати дистанційно? Чи мають українські ВНЗ достатній потенціал для забезпечення дистанційного навчання? Про ці та інші проблеми говоримо зі студенткою дистанційної форми навчання Андріаною Годван та директором Інституту відкритої освіти Університету «Україна» Оленою Майбородою.
  Автор: Ніна Головченко
  Підрозділ: ВІДКРИТИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ «УКРАЇНА»