Відкритий міжнародний університет розвитку людини «УКРАЇНА»
Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+38-067-406-53-92
Приймальна комісія
відділ оргроботи
+38-067-503-64-52
+38-067-328-28-22
Viber відділу обліку
+38-067-500-68-36
Київ, вул. Львівська, 23 office@uu.edu.ua

Поновлення і переведення

  Університет “Україна” здійснює прийом студентів на старші курси у порядку переведення та поновлення в межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти України № 245 від 15 липня 1996 року.

  На четвертий курс освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» можуть вступати абітурієнти з дипломом освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» споріднених спеціальностей на вакантні місця в межах ліцензованого обсягу, у випадку навчання їх у вищих навчальних закладах I-II рівня акредитації, що є у структурі Університету «Україна», за інтегрованими планами освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр».

  Перевищення ліцензованого обсягу допускається лише у разі поновлення осіб, які повертаються після академічної відпустки.

   

  Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти

  Положення про порядок перезарахування навчальних дисциплін та визначення академічної різниці